EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis.

Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

V.a. "Eesti Kirik"!

Olen sunnitud vastama Liina Raudvassari artiklile: "Eesti luterlaste ühtsust ei pärsi üksikud vastuhääled" kuna olen ainuke "vastuhääl", keda artikli kirjutaja, ja oletan, et ka peapiiskop, on nimetanud. Pean parandama järgmised vead artiklis:

1. E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse nimi on välja jäetud koguduste hulgast, kes on saatnud oma väljaastumise kirjad E.E.L.K. Välis-Eesti piiskopile ja konsistooriumile, kokku neli liikmerohket kogudust, mis on arvu poolest tunduvalt rohkem kui "üksikuid vastuhääli". Kiri saadeti lõpuks registreeritult, kuna piiskop Tauli kantselei eiras sellise kirja saabumist.

2. Ma pole kunagi isiklikult "eiranud" ehk "tahtlikult tähelepanemata jätnud" Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Põhimäärusi ega soovitanud ega õhutanud teisi seda tegama, nagu peapiiskopi suunatud laitus minu vastu süüdistab. Selgitasin koguduste õigust lahkuda kirikust Põhja-Ameerikas maksva kirikuõiguse arusaamade ja praktika põhjal oma referaadis ühiskoosoleku alguses. Tõin näited Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku nime ja koguduste ning paguluses teeninud peapiiskoppide nimede kustutamisest ilmliku ajaloo teosest Eestis ja "E.E.L.K. ja EELK nähtavat ühtsust kinnitav leping" dokumendis. Minu referaadi peateemaks on, et E.E.L.K. nimi ja kogudused kaovad kindlasti tulevikust, olevikust ja lõpuks ka minevikust EELK-ga ühendamise tagajärjel. Kogu referaat on loetav Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liit (
Googelis) koduleheküljel: www.eelkl.cwahi.net.

3. Meie kahe Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Ameerika Ühendriikide praostkonna samaaegne ja -paikne sinodi pidamine nägi ette ühise ehk ühendkoosoleku pidamist, mille jooksul arutati meie kiriku, E.E.L.K., ja praostkondade mineviku, oleviku ja tulevikuga seotud põhimõttelisi küsimusi, mis on tehtud ja tehakse meiga seoses E.E.L.K. liitmisega EELK-ga Välis-Eesti piiskopkonnana. Meie ei rääkinud sõnagi "assimileerumisest" ega "ameerika kogudustega ühinemisest" ühisel koosolekul. Tean, et me ei arutanud selliseid küsimusi ka minu juhatatud E.E.L.K. USA Esimese praostkonna sinodi koosolekul.

4. Olen üllatunud, et peapiiskop, kes väidab, et mina olen tahtlikult tähelepanemata jätnud E.E.L.K. Põhimääruste täitmise kohustusi, pole märganud, et E.E.L.K. Põhimäärustes ütleb, paragraaf 145-s: "Sinodi istungid on kinnised, välja arvatud juhud, mil sinod otsustab teisiti". EELK peapiiskop koos oma delegatsiooniga sai osa võtta sinodist külalistena ja sõnaõigusega, mitte avalike teadete, kommentaaride, tõlgenduste, ning oletuste tegijaina.

5. Seoses misjoni tööga, eriti sisemisjoniga eestlaste hulgas, kes on Eestist välismaadele tulnud aga pole ühinenud eesti luteri kogudustega, esitasime nii peapiiskopile kui ka Misjonikeskuse juhatajale ettepaneku, et EELK saadaks Ameerika Ühendriikidesse oma misjonäri evangelisatsiooni tööd tegema nende hulgas, kes on Eestist tulnud ja peapiiskopi sõna kinnitusel niivõrd "kultuuriliselt erinevad", et nad ei liitu uue asukohamaa kohalike eesti kogudustega. Me kahjuks ei saanud vastust ega kinnitust meie ettepanekule. Teiseks, kuidas saavadgi "Eesti Kirik" ja EELK peapiiskop eeldada, et kõik eesti luterlased üle maailma ühineksid, kui nende vahel on sellised kultuurilised erinevused, et nad ei saa liituda omavahel samal asukohamaal olevaisse eesti luteri kogudustesse?

6. Kuulsime EELK peapiiskopi korduvat kinnitust, et meie E.E.L.K. kahe Ameerika Ühendriikides asuva praostkonna sinodi nõupidamised ja majanduslik tase sarnlesid Eestis asuvate praostkondade sinodeile. Tekib küsimus, et kas sarnleme neile ka õpetajate puuduse, koguduste õpetajatele palga maksmise võime nõrkuse ja ümbritsevasse keskkonda assimileerimise ja teistesse kirikutesse üle minemise poolest.

Thomas Vaga, praost
E.E.L.K. USA Esimene praostkond

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:12 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.