EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil

Airi Vaga - Ocean Grove, NJ - aprillil 2012

Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna 2011. aasta sinod toimus 27029 aprillil Ocean Grove'is, New Jerseys.  Selgituseks kohe kirjutise alul soovin mainida sinodist osavõtjate soovil, et vahe tegemiseks kahe kiriku vahel kasutame lühemat vormi nii et Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku kohta kasutame väljendit "Luteriusu kirik" ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (Eestis) kohta väljendit "Luterlik kirik".  Teadaolevalt ja mitmete kirjutistega on tutvustatud Luteriusu kirikust lahku l1 inud Luterlikku kirikut, ka Vaba Eesti Sõna veergudel, eriti hr. Fred ise ja Luterliku kiriku peapiiskopi ning piiskopi selgitavate ja ammendavate kirjutiste vahendusel.

Vasakul:  Täanavuse sindo koosolek toimus Ocean Grove kuurort linnas New Jerseys - Laingdon hotellis.  Hotel Laingdon on hubane ja vana-aegse atmosfääriga.


Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna sinodi kohapealseks korraldajaks oli Lakewoodi Pühavaimu kogudus, kelle esimeheks on Valter Must. Osa võtsid ka USA Chicago praostkonna praost Uudo Tari abikaasa Tiiuga, selle praostkonna Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm ning Kanadast Toronto Vana Andrese koguduse esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti.

Sinodi avas Põhimäärustes ettenähtud sinodi korra kohaselt praost Thomas Vaga palvusega ja osavõtjate ühislauluga, milleks oli koraaliviiside kogust laul 326, mille sõnad olid nagu palve koosoleku heaks kordaminekuks. Põhimääruste kohaselt juhatab praostkonna sinodit praost ja protokollija ehk sekretär valitakse kohapeal. Selle kohustuse võttis enda peale Lakewoodi koguduse esimees Valter Must.

Südamlikult tervitasid praostkonna praosti ja sinodi koosolekule kogunenuid praost Uudo Tari abikaasaga, Toronto Vana Andrese kogudusest esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti, andes edasi soojad tervitused ka nende koguduse õpetaja Kalle Kadaka poolt, ning Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm. Praost luges ette ka koguduste liidu veebilehekülje tegija Tiiu Roiseri kirjalikult saabunud tervituse.

 

USA Esimese praostkonna sinodi koosolek toimus Laingdon Hotelli avaral, rõdul, kust foto. Vasakult: Juhan Simonson, Harry Virunurm, ja praost Uudo Tari.

All: Koosolekule koguneti vana kombe kohaselt. Mehed omale poolele ja naised omale. Foto naiste poolelt. Ees: Heino Nurmberg.

 

 

Eelmise aasta praostkondade ühisel sinodil Ocean Grove, NJ, moodustatud Kirikute ühinemise hääletustulemusi uuriv komisjoni esimees Heino Nurmberg teatas, et korduvatele ettepanekutele (nii suusõnaliselt kui tähistatud kirja näol) läbi vaadata kirikukogu hääletustulemused pole andnud tulemusi. Kirikute ühinemise hääletustulemused on ebaselged ja sellepärast ongi piiskop Tauli konsistooriumilt palutud selgitust. Konsistooriumi poolt esitatud nõudmised komisjonile, mis võimaldaksid hääletustulemuste ülevaatamist, on täidetud, kuid konsistoorium ega piiskop Taul pole kirjadele reageerinud. Kohal viibinud konsistooriumi vaimulik assessor praost Uudo Tari teatas, et see küsimus on olnud konsitooriumi koosoleku Päevakorras, kuid ei tea miks vastusega on viivitatud.

Tõsteti üles küsimus, mis juhtub neile kogudustele ja nende õpetajatele, kes pole ühinenud ega ühine "Luterliku kirikuga". Vastuseks Praost Vaga luges ette konsistooriumi peasekretär Mart Salumäelt saabunud elektroonilise kirja, mis ka avaldatakse EELKL-i koduleheküljel (http://eelkl.cwahi.net/), ja avaldas ka oma isikliku vastuse sellele. See aga ei muutnud sinodil hiljem ettetulevat arutelu Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu moodustamisest ja koguduste liitumisest sellega. Lisana, Praost Vaga andis ülevaate Põhja-Ameerikas eksisteerivate luteriusu koguduste sinoditest, kirikutest, liitudest ja vastavatest legaalsetest ja registreeritud organisatsioonidest, milliseid on kokku 37. Nende hulgas ka Estonian Ev. Lutheran Church, Latvian Ev. Lutheran Church ja mitmeid huvitavaid luteriusu koguduste ühinguid või liite. Praosti huvitav ja informatiivne referaat koguduste ja kirikute ajaloolisest moodustamisest USA-s ja Kanadas avaldatakse eraldi. Kogudused said kindlust, et neil on võimalik tegutseda kas iseseisva kogudustena või kuuluda ühte ameerika või eesti katuskirikusse USA-s. Toronto Vana-Andrese eesti koguduse esindajad kinnitasid, et nemad nagunii juba kuuluvad Evangelical Lutheran Church in Canada-sse, kes on ka nende koguduse õpetaja oma õpetajate nimestikku vastu võtnud, kuigi õp. Kalle Kadaka nimi on Eesti Luterliku kiriku nimekirjast kustutatud.

Sinod valis kolmeliikmelise komitee uurimaks Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu legaalseks moodustamiseks vajatavat asjaajamist. Komitees on praost Vaga, Heino Nurmberg ja Jüri Silmberg. Ühendust peetakse elektrooniliselt ja Skype vahendusel.

Aruanded olid saatnud kõik praostkonda kuuluvad kogudused ja need esitati koguduste kohalviibivate esindajate poolt. Praostkonda kuuluvad: Baltimore Markuse, Bergen County, Buffalo Pauluse, Cleveland-Ohio, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse koos oma pihtkondadega (Schenectady-Albany ja Syracuse), Portlandi ja Washingtoni Markuse kogudus.

Praostkonna majandusliku aruande esitas laekur Kuno Lill ja see võeti rahuldusega vastu ühel häälel. Praostkonna maksu 2011. aastal olid saatnud kõik praostkonna kogudused ja Albany- Schenectady pihtkond.


Ees vasakult: Malle Väärsi (Bergen County kogudus), USA Chicago praostkonna praost Uudo Tari, USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga, Valter Must (Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees) ja Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese koguduse esinaine).
Teises reas vasakult: Heli Kopti (Toronto Vana Andrese kogudus), Eha McDonnell (New Yorgi Pauluse kogudus), Silvi Valge (Washingtoni Markuse kogudus), Heino Nurmberg (Los Angelese kogudus), Carmen Täht (Washingtoni Markuse koguduse esinaine, esindas Baltimore kogudust), Harry Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), Kuno Lill (Los Angelese kogudus, praostkonna laekur), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany pihtkond).
Tagumises reas vasakult: Juhan Simonson (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Tiiu Tari, Airi Vaga (esindas Cleveland-Ohio kogudust) ja praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga.

 

Sinod lõpetati õpetaja Markus Vaga palvuse ja ühiselt lauldud "Üks kindel linn ja varjupaik..." koraaliga.

Vestlused ja sõnavõtud toimusid sügavalt kristlikus vaimus ja osaduses, mille eest anti tänu Kiriku Issandale. Praostkond pakkus lõunasöögi Ocean Grove’i kuulsas, vanas restoranis "Starving Artist", kus ligi 20 osavõtjat paigutati kabinetti kaetud laua ümber. Õpetaja Markus Vaga ütles söögipalve.

Sel aastal toimusid sinodi koosolekud Laingdon Bed and Breakfast hotellis, mille peremehed olid igati abivalmis ja sõbralikud. Hotelli verandal terve päeva jätkunud koosolek ei paistnud häirivat hotelli teisi külalisi, keda saabus küll pidevalt, sest järgmisel päeval toimusid hotellis pulmad. Järgmise aasta sinodi kokkutulek ja koosolek toimub võimalikult läänerannikul Los Angeleses, kui sealne kogudus on valmis sinodi korraldamist oma õlgadele võtma.

Praostkonna lõppjumalateenistus toimus Lakewoodi Eesti Kirikus. Teenisid praost Thomas Vaga ja õpetaja Markus Vaga. Õpetaja Markus Vaga jutlus avaldatakse ka eraldi nii koduleheküljel kui mujal ajakirjanduses.


Airi Vaga

 

Sinodist veel pilte

Praost ettevalmistumas sinodi koosolekuks Laingdon hotelli lobbys.

Praost Thomas Vaga ettekannet pidamas.  Taga praostkonna laekur Kuno Lill.

Kohvipaus.  Vestluses praostkonna vikaar-õpetaja Markus Vaga ja Schenectady-Albany pihtkonna esinaine Eve Rebassoo.  
Kohvi võtmas Riina Klaas.

 

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:13 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.