EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

Pilte Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) Koguduste 2015 Sinodist

  Read about the Sinod meeting in English here.

 

Koguduste 2015 Sinodi koosolek toimus 29. - 31. mail, E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse juures Chicago Eesti Majas.

 

 Chicago Eesti Maja - Riverwood, Illinois
Foto:  Tiiu Roiser

Reedel, 29. mail peale kohale saabumist toimus õhtul Eesti Majas Lennart Meri film soome ugri hõimudest ÜRO (UN) ja Eesti riigi näitus Lennart Meri soome-ugri uurimustöödest.  Foto:  Tiiu Roiser

 

Esimene rida vasakult:  Airi Vaga, Kuno Lill, Valter Must, Heino Nurmberg, Thomas Vaga, Gilda Karu.
Teine rida:  Ingrid Neel, Eve Rebassoo, Harri Virunurm, Ilvi Must, Sven Roosild, Eena-Mai Franz, Matti Jaanimägi,
Dagmar Pöntiskoski, Aida Arita, Riina Klaas ja Malle Väärsi.  Foto:  Dagmar Pöntiskoski.

 

Sinodi koosolekut juhtis Los Angelese esimees, Heino Nurmberg ja protokollis Airi Vaga.
V
asakult:  Airi Vaga (Lakewoodi Kogudusest), piiskopi kohusetäitja Thomas Vaga, 
Heino Nurmberg (Los Angelese koguduse esimees).  Foto:  Tiiu Roiser

 

 

Laupäeval oli ametlik koosolek.  Päevakorras olid tervitused, ülevaade E.E.L.K. sise ja välissuhetest ja koguduste olust, ühtsuse arendamise küsimused, IRS-i juures registreerimine, kontaktid EELK ja peapiiskopiga Eestis, majanduse aruanne ja eelarve, summa õpetajate/abiõpetajate koolituseks, koguduste esindajate aruanded, E.E.L.K. Põhimääruste kohandamise töö tulemused, E.E.L.K. juhtiva/nõuandva komitee valimine ja kohal algatatud küsimused ja läbirääkimised.

 

Fotod:  Tiiu Roiser

  Vaheajal oli võimalusi läbirääkimiseks.

 

Malle Väärsi, esindaja, Bergen County, NJ.  Foto:  Dagmar Pöntiskoski

 

Sven Roosild, esimees, Pauluse kogudus, New York, NY

 

Eve Rebassoo, esinaine, Schenectady-Albany, NY

Harri Virunurm, esimees, Seabrook, NJ

Matti Jaanimägi, abi-esimees, Chicago Esimese Koguduse

 

Riina Klaas-Vana Andrese koguduse esinaine, Kuno Lill-E.E.L.K. laekur ja LA koguduse liige, 
Harri Virunurm-Seabrooki koguduse esimees. 

 

Valter Must, esimees, Lakewood, NJ

Thomas Vaga rõhutab interneti ja veebilehtede tähtsust.

 

Koosoleku sekretäär Airi Vaga  

 

Suure tänu väärivad Chicago Eesti Maja kokad, kes valmistasid sooja lõuna. 

 

 

Valter Must esitab E.E.L.K. Põhimääruste (põhikirja) kohandamise vajadustest ja võimalustest.  Kohandamise eesmärgiks on muuta Põhimäärused rohkem koguduste omavalitsusele sobivaks ja vähendada peapiiskopi (piiskopi) administratiivset valitsemist.

 

 

Heino Nurmberg, esimees, Los Angeles, CA  Foto:  Dagmar Pöntiskoski

 

Ühel häälel valiti Thomas Vaga E.E.L.K. piiskopiks.
Vasakult:  Diakon õpetaja Gilda Karu, piiskop electus Thomas Vaga, ja Matti Jaanimägi.

 

Õhtusöök Buca Itaalia sööklas

 

 

 

Pühapäeval 31. mail toimus sinodi jumalateenistus armulauaga Chicago Eesti Majas kus teenisid 
piiskop electus Thomas Vaga ja diakon õpetaja Gilda Karu.  
Teenistusele järgnes Chicago Eesti Maja perenaiste valmistatud lahkumise lõunasöök.  

 

Piiskop electus Thomas Vaga.

 

 

Piiskop electus Thomas Vaga ja diakon õpetaja Gilda Karu.

 

 

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:32 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.