EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses

Üks Issanda juurde lahkunud koguduse liige mõtles oma testamendis meie kiriku tulevikule, pärandades Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule summa kirikuõpetajate ja õpetaja abiliste koolitamiseks. See kohustas ja tiivustas piiskop electus Thomas Vaga korraldama kiriku käsiraamatu Agendaga tutvusmise kursuse. Kursuse kohaks leidis ta Jumala juhatusel suurepärase Keswick keskuse, kus oli koosoleku toad, ööbimise võimalused ja toitlustamine eriti soodsa hinnaga.  

 

Vasakult:  Los Angelesi koguduse õpetaja Enn Auksmann, Advokaat Aleksander Lamvol Connecticuti kogudusest, Chicago koguduse diakon-õpetaja Gilda Karu, kursuse lektor õpetaja Ove Sander, Airi Vaga, Sven Sander, Andres Savi, Maarit Vaga, õpetaja Markus Vaga, õpetaja Thomas Vaga, Diakon Kalju Ets, Seabrooki koguduse esimees Harri Virunurm ja õpetaja Ilves.

 

Kursus toimus 30. septembril ja 1. oktoobril mainitud keskuses ning kursusest osavõtnute abiga lõpp-jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus, Lakewoodis, New Jerseys. Osavõtjate hulgas oli viis kirikuõpetajat ja viis laiet ehk ilmikku. Lektoriks oli piiskop kutsunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteadusliku Instituudi rektori teoloogia doktori Ove Sanderi. Osavõtjatnud vaimulikud, koguduste õpetajad, olid: E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, E.E.L.K.  Los Angelese koguduse õpetaja ja EELK Pärnu praost Enn Auksmann, E.E.L.K. Lakewoodi, New Yorgi Pauluse ja Bergen County koguduse õpetaja Thomas Vaga, E.E.L.K. Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves ja E.E.L.K. Seabrooki eesti ja saksa koguduse õpetaja ning Baltimore kogudse vaimulik Markus Vaga. Laiedest mainime Kalju Ets, E.E.L.K. Lakewoodi koguduse diakon, Aleksander Lamvol E.E.L.K. Connecticuti kogudusest, Maarit ja Airi Vaga Lakewoodi kogudusest, Anders Savi Bergen County kogudusest, Harry Virunurm Seabrooki kogudusest ja Sven Sander EELK Tartu Pauluse kogudusest. Koostöö kristlikus osaduses kahe kiriku  (EELK ja E.E.L.K.) liikmete vahel oli südamlik ja konfliktideta. Selle eest tänu Jumalale.

Õpperaamatuks kasutati uuesti trükkimisele tulevat Agenda proovitrükki, kust mitmed vaimulikud leidsid vigu ja ebatäpsusi, kuid selleks korraks oli sellest kasu ja ka see kasu, et raamatu revideerimist soovitati peaost Enn Auksmanil teha, kes koostöös dr. Tõnis Nõmmiku ja Ove Sanderiga vaatab selle väärtusliku ja väga kasuliku kiriku käsiraamatu läbi ja teeb vajalikud parandused ja kohendused.  

 Eesti Teoloogia Akadeemia rektor Ove SanderPiiskop-electus Thomas Vaga

 

Pilt klassiruumist.

Lektor Ove Sanderi loengud olid köitvad ja huvitavad ning väga informatiivsed. Õppematerjale jagas lektor paljundatud kujul. Õpilased tutvusid Luteri usu teoloogiaga. Põhialuseks jumalateenistusel on Jumala Sõna. Kristlase isikliku eksistentsi aluseks on usk. Kiriku liturgilise elu aluseks on kirjutatud sõna. Luterile oli Jumala Sõna ennekõike jutlus, kuulutus ehk liturgiline sündmus. Jumalateenistuses saab Sõna lihaks, Kolmainus Jumal tuleb koguduse keskele. Jumala Sõnal on kaks füüsilist vormi: - kuulutatud, kuuldud sõna ja nähtav sõna ehk pühad sakramendid. Lektor selgitas luterlike kirikukordi, missasid. Ta selgitas emakeelse koguduse laulude eesmärke ja rõhutas, et isiklik usuelu on vaimuliku teenimise aluseks: Piibel, palve ja osadus.

Väga intensiivse ühepäevase kursuse jooksul tutvusid õpilased üksteisega, oma lektoriga ning jagasid oma kogemusi, soovitusi ja nõuandeid. Eesmärgiks oli valmistada laiesid ehk ilmikteenijaid olema hädaolukorras võimelised kiriklikel talitustel abiks olema või isegi neid läbi viima.

Väga huvitav oli ka tutvuda kirikuaasta liturgilise kalendriga. Kirikuaasta algab advendiajaga. Sellele järgneb jõuluag  ja jõuludega liituvad teised pühad, Siis saabub Kristuse ilmumispüha ja ilmumisaeg. Siis tuleb paastuaeg ja pühapäevad enne paastuaega. Sellele järgneb suur nädal, mis algab Suure neljapäevaga ja jätkub kuni Kristuse ülastõusmispühani, mil algab ülestõsmisaeg. See jätkub nelipühani. Vahele jääb taevaminemispüha, mis langeb 40. Päevale pärast ülestõusmispüha. Nelipühastalgab kiriku poolaasta ehk nelipüjajärgne aeg, mis lõppeb kirikuaasta lõppemisega ehk surnutepühaga. Uuteks nimetusteks olid valvamispühapäev ja igavikupühapäev.

Lektor Sander ja piiskop Vaga rõhutasid lakamatu palvetamise vajadust neile, kes on nõus ja kutsutud ligimesid Jumala Sõnaga teenima.

Kursus lõppes jumalateenistusega Lakewoodi Püha Vaimu kirikus, kus altaril teenisid kõik juba ordineeritud vaimulikud. Jutlustas õpetaja Ove Sander. 

 

Jumalateenistusel Lakewoodi Pühavaimu kirikus teeninud vaimulikud ja laied vasakult:  õpetaja Enn Auksmann, õpetaja William Ilves, lugeja Aleksander Lamvol, diakon-õpetaja Gilda Karu, õpetaja Ove Sander, lugeja Sven Sander, piiskop-electus Thomas Vaga, solist Maarit Vaga.

 

Vaimulikud altaril.

 

 

Kohvitund pärast jumalateenistust.  
Los Angelese koguduse õpetaja ja Pärnu praost Enn Auksmann kõnelemas.

 

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

 
This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:32 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.