EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Torontos 2016

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Torontos oli Issanda poolt õnnistatud

“Su töö on see, oh Jeesus Krist,” kinnitati võimsalt kõlanud alguslauluga

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste 2016. aasta sinod toimus põhja Toronto naabruses.  
Sinodi kohapealseks korraldajaks oli Toronto Vana Andrese kogudus.
   Foto:  Tiiu Roiser

 

Sinodist osavõttjad vasakult: õp. Kalle Kadakas (Toronto Vana Andrese kogudus), Riina Klaas (Toronto Vana Andrese koguduse esinaine), Jaan Erakare (NJ Lakewoodi kogudus), Maarit Vaga (NJ Lakewoodi kodugus), Heino Nurmberg (Los Angelese koguduse esimees), Markus Vaga (Praostkonna vikaarõpetaja), Uno Jaanson (Toronto Vana Andrese kogudus), Tõnu Orav (Toronto VA kogudus), Jüri Silmberg (Toronto VA kogudus) , Matti Jaanimägi (Chicago kogudus), Tamara Norheim-Lehela (Toronto VA kogudus) , piiskop electus Thomas Vaga, Malle Väärsi (Bergen County kogudus), Viiu Kanep (Toronto VA kogudus), Iivi Ratas-Campbell (Toronto VA kogudus), Kuno Lill (Los Angelese kogudus), Eena-Mai Franz (New Yorgi Pauluse kogudus), Sven Roosild (New Yorgi Pauluse koguduse esimees), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany koguduse esinaine), Ilmar Leppik (Toronto VA kogudus), Epp Aruja (Toronto VA kogudus) , Airi Vaga (NJ Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Heli Kopti (Toronto VA kogudus).  Foto:  Tiiu Roiser

 

Selleaastase sinodi korraldaja Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas ütles  südamliku tere tulemast kõigile sinodist osavõtjatele. tuues samas ka tervituse soome koguduselt, kelle kirikust on saanud nüüd ka eesti  Vana Andrese koguduse kirik pärast ajaloolise kirikuehituse müümist ühele Toronto presbüterlikule kogudusele, Kiriku ajaloolisest orelist ja organistist oli valmistatud  dokumentaalne videofilm, mida kokkutulnud said vaadata pärast koosolekute lõppu.  Jeesuse Kristuse poolt alustatud töö Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus jätkub Tema õnnistuse all saab kinnitust, et “nurja see ei läe”. Üksmeel ja armastav vendluse vaim juhtis kõike tegevust sinodi kestel.

 

Õp. Kalle Kadakas külalisi tervitamas.   Foto:  Riina Klaas

 

Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi Vaga ja Epp Aruja.

Kirikule valitud piiskop Thomas Vaga andis ülevaate meie kiriku vaimulikust tööst iga koguduse tarvete tasemel õpetajate ja abiliste kaudu. Piiskop rääkis sõbralikust vahekorrast Eestis toimiva evangeelse luterliku kirikuga, kokkusaamistest ja aruteludest peapiiskop Urmas Viilmaga ja piiskop Tiit Salumäega. Küsimusele, millal võiks piiskopiks valitud Thomas Vaga ametisse seadmine toimuda, piiskop electus ei osanud vastust anda.

Piiskop electus heitis pilgu 2015. aastale, mil E.E.L.K.-s oli 13 kogudust, milledest kaks olid pihtkonnad. Sel aastal on E.E.L.K.-s  11 kogudust ja üks pihtkond, sest Buffalo kogudus on lõpetanud tegevuse eestlaskonna kahanemise ja kauaaegse esimehe Edgar Zirna igavikku siirdumise tõttu, ja  New Yorgi Pauluse koguduse teine pihtkond on nüüd  Schenectady-Albany kogudus. Thomas Vaga märkis suure heameelega, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd esmakordselt registreeritud üldkirikuna Ühendriikide IRS-I ehk tulumaksu ameti juures oma eestikeelse nimega, millega see nimi on kaitstud ja mis garanteerib kirikule tulumaksust vaba staatus USA riigiseaduste kohaselt. Ta kinnitas, et kõik Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikusse kuuluvad kogudused naudivad samasugust tulumaksu vaba sataatust ja kui kirikuga liituksid mõned uued kogudused, saab neid, USA IRS-I (Internal Revenue Service) ametniku sõnul liita kirikuga sellest IRS-le teatades. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste hulgas on E.E.L.K. Bergen County kogudus kõige vanem kogudus, mis on asutatud aastal 1929 Eestist ümberasujate poolt. Selle koguduse jumalateenistused toimuvad  Bogota linnas, New Jerseys asuvas Trinity Lutheran kirikus, mille ehitamisel olid ametis ka kohalikud eestlased juba aastal 1920, mis  tähendab, et see kirik pühitseb peatselt oma 100-nda aasta juubelit. Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi, kes kuulub ka Trinity Lutheran ameerika luteriusu kogudusse, andis ülevaate eesti koguduse toimingust, kiriku ehituse suurest remondist ja võttis vastu kutse korraldada kiriku tulevase aasta sinod selles kirõtjaileikus ja Bergen County koguduse korraldusel.

11 koguduse ja ühe pihtkonna tegevuse aruanded nende esindajailt isiklikult või piiskopile kirja teel saadetud vormis esitati sinodist osavõtjaile. Tervitajate hulgas olid  E.E.L.K. Connecticuti koguduse õpetaja praost emeritus Uudo Tari ja E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse diakon õpetaja Gilda Karu, kes ei saanud isiklikult kohal viibida.

 

Referaat Eestist televisiooni SKYPE läbi praost Enn Auksmanniga.
"Lahenduste leidmine jumalateenistuste ja talitutse korra ja liturgia sisu rakendamisel uue õpetajaskoon poolt Eestis."

Foto:  Tiiu Roiser

 

Piiskop electus Thomas Vaga ja praost Enn Auksmann.   Fotod:  Riina Klaas

 

 

Eriti huvitavaks osutus  hästi õnnestunud lülitus praegu Eestis viibiva praost Enn Auksmaniga, kes kõneles sinodist osavõtjatele interneti Skype vahendusel. Osavõtjad nägid ja kuulsid referenti suure ekraani peal ja tema nägi meid. Referaat oli üli huvitav. Praost Auksmann rääkis ajast, millal tema oli poisike; millal Eesti oli Nõukogude kommunistliku okupatsiooni haardes; millal lapsed olid võtnud omaks, et jutud Jumalast on muinasjuttulised; millal “teati kindlasti”, et Jumalat pole olemas ja et usklikud on eksinud. Liigutusega kuulasime, kuidas Enn Auksmani onu, tuntud ajaloolane Rein Helme andis noorele Ennule esimese sammu usule ärkamise pikemal rännakul, kui onu ja tema vahel tuli juttuks Jumal ja kui noor ateistiliku kasvatuse saanud Enn kinnitas onule uhkusega, et Jumalat  pole ju olemas. Onu lühike küsinus: “Kuidas nii, kuidas sa tead?” pani poisi mõtlema. Sellest küsimusest läks usutee uks praokile ja lõpuks lahti nii, et Ennust sai Issanda kiriku õpetaja, hingekarjane. Nüüd on tema  nõistunud tulema kogu perega Ühendriikidesse, Los Angelese eesti koguduse õpetajaks. Tema otsus ja positiivsed väljavaated ja plaanid on andnud kirikule uut lootust ja suurt rõõmu ning tänulikkust Kristuse kiriku töös. Koguduse esimees Heino Nurmberg ütles tulevasele koguduse õpetajale tere tulemast ja soovis Jumala õnnistust kolimise käigus. Piiskop electus oma poolt tänas praost Auksmani referaadi pidamise eest kella-ajal, mil Eestis ligineti keskööle.

 

Heino Nurmberg, koosoleku juhataja ja Kuno Lill, laekur.    Foto:  Riina Klaas

 

Kuuldi laekuri Kuno Lille aruannet kiriku majanduslikust olukorrast ja aruanded ning eelarve võeti koosoleku poolt vastu ühel meelel. Piiskop Thomas Vaga teatas, et kirikule on tulnud heavpärandusena mõne võrra raha kirikuõpetajate koolitamise eesmärgil. Ta esitas soovi kasutada annetatud raha õpetajate abiliste koolitamiseks, kes tutvuksid Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Agendaga ehk kiriku teenistuste käsiraamatuga, et vajaduse korral toimetada ristimisi, matuseid ja muid vajalikke ametitalitusi ja jumalateenistusi, kui õpetajad on takistatud kohale tulemast ja teenendust andmast, sest  Ühendriigid on suur ja vahemaad pikad.  Mainiti, et  Eesti iseseivuse ajal ja varem olid õpetajatele abiks kooliõpetajad ja köstrid. Plaanis on korraldada õppekursus. See toimuks käesoleva aasta oktoobri alguses. Eesti Usuteadusliku Instituudi rektor, dr. Ove Sander Eestist ja noor õpetaja Markus Vaga kohalikest jõududest on andnud lubaduse tulla õpetama. Kursus on avatud kõigile, kellele eestlaste usuline E.E.L.K. korra järgi teenimine on tähtis ja südame lähedane.  Kursusega seotud kulud makstakse kirikule annetatud pärandusest.

Vahepeal pakkus Toronto Vana Andrese kogudus traditsiooniliste eesti toitudega lõunasöögi ning pärast koosolekut olid osavõtjad kutsutud õhtusöögile “Memories of Japan” restorani. Piiskop electus tänas Riina Klaasi ja kogudust südamlikult suurepäraselt korraldatud kiriku sinodi korralduste eest.

Kiriku veebilehe toimetaja Tiiu Roiser kutsus koguduste esindajaid külastama kiriku kodulehekülge, mille aadressiks on http://www.eelk-kirik.com/ ja lisama oma koguduses toimunu kohta informatsiooni.

Sinodist osavõtjaid oli koos koguduste esindajate ja õpetajatega umbkaudselt 30. Sinodi lõppedes pidas tänupalve õpetaja Markus Vaga.  Lauldi koos “Oh võtkem Jumalat, suust südamest nüüd kiita”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinodi lõppjumalateenistus toimus ilusas Agricola soome luteriusu kirikus, millest on saanud nüüd Toronto Vana Andrese koguduse kodukirik. Jutlustas piiskop Thomas Vaga, liturgias õpetaja Kalle Kadakas. Teenistus oli armulauaga, mille seadis üles piiskop ja jagamisel abistas õpetajaid Jüri Silmberg. Vaado Sarapuu lindistas videole sinodi koosoleku ja piiskopi jutluse.  (Fotod:  TR)

 

Kolmainupüha - Trinitatis Jumalateenistus armulauaga - teenisid E.E.L.K. piiskop electus praost Thomas Vaga
ja õpetaja Kalle Kadakas.  Orelil Marta Kivik. 
Foto:  Riina Klaas

 

Eve Rebassoo, Airi Vaga, Sven Roosild ja Eena-Mai Franz.   (TR)

 

       Fotod:  Riina Klaas

 

Sinodile saabujaid võttis vastu oma ilusas kodus Tiiu ja Nick Roiser, kus saabujaid võõrustati suurepäraste toitude ja südamliku koosolemisega. Sellest anti südamlik tänu külakosti pakkujatele.

Aga suurim tänu hästi õnnestunud koosoleku, koosviibimise ja südamlikku vastuvõttude eest kuulub meie Issandale Jeesusele Kristusele.   

Airi Vaga                             

 

 

 

E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga täispikk jutlus Kolmainupüha Jumalateenistusel 
Toronto Agricola Kiriku Vana Andrese koguduses.  EWR video - Vaado Sarapuu

 

http://www.eesti.ca/eelk-sinod-kolmainupuha-jumalateenistus/article47666

 

 


E.E.L.K. Sinod Torontos.  Teeme juttu piiskop electus Thomas Vagaga.
EWR video - Vaado Sarapuu
http://www.eesti.ca/eelk-sinod-torontos-teeme-juttu-piiskop-electus-thomas-vagaga/article47670

 

 

 

Veel Pilte Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) Koguduste Sinodist 2016 Torontos 

 

Sinodi registreerimine.  Foto:  Tiiu Roiser

 

Foto:  Tiiu Roiser

 

Foto:  Tiiu Roiser

 

Foto:  Tiiu Roiser

 

Matti Jaanimägi, Kuno Lill, Jaan Erakare ja Heino Nurmberg.  Foto:  Riina Klaas

 

Airi Vaga ja Ilmar Leppik.   Foto:  Riina Klaas

 

Viiu Kanep, Uno Jaanson, ja Matti Jaanimägi.   Foto:  Riina Klaas

 

Tamara Norheim-Lehela, Tiiu Roiser-Chorowiec ja Sven Roosild.  Foto:  Riina Klaas

 

Piiskop electus Thomas Vaga seletab mis on Vaimulikud Loosungid.  Foto:  Tiiu Roiser

 

Vana Andrese kogudus pakkus lõunaks rikkalikku traditsioonilise Eesti külma laua.   Foto:  Tiiu Roiser

 

Matti Jaanimägo. Heino Nurmberg, Ilmar Leppik, Tõnu Orav ja Kuno Lill.   Foto:  Riina Klaas

 

Eena-Mai Franz ja Sven Roosild.  Foto:  Riina Klaas

 

Foto:  Riina Klaas

 

Viiu Kanep, Uno Jaanson, Jüri Silmberg, Eve Rebassoo, ja Allan Eistrat.  Foto:  Riina Klaas

 

Piiskop electus Thomas Vaga, Vaado Sarapuu (Estonian World Review) ja õp. Kalle KadakasFoto:  Riina Klaas

 

Malle Väärsi, Tamara Norheim-Lehela, Tiiu Roiser, Epp Aruja ja ___.  Foto:  Riina Klaas

 

Seabrooki koguduse esindaja, õp. Markus Vaga, esitab kiriku aruandeid.  Foto:  Tiiu Roiser

 

Sinodis osavõtjad vaatavad videot Vana Andrese koguduse kodust Old Saint Andrews oreli ajalugu.  
Valmistanud õp. Kalle Kadakas. 
Foto:  Tiiu Roiser

 

Vana Andrese kogudus pakkus õhtusööki "Memories of Japan" restoranis, kus ligi 20 osavõtjat paigutati grilli ümber.

Foto:  Tiiu Roiser

 

Jaapani toit valmistati külaliste ees.  (Fotod:  Tiiu Roiser)

 

Riina Klaas ja Viiu Kanep.

Airi and piiskop electus Thomas Vaga.  Foto:  Riina Klaas

 

Fotod:  Riina Klaas

Malle Väärsi, Kuno Lill ja Tiiu Roiser.

 

Sinodi lahkumise soe lõunasöök koos Vana Andrese koguduse liikmetega.  Fotod:  Riina Klaas

 

 

Airi Vaga ja Viiu Kanep.  Fotod:  Riina Klaas

____________________________________________________

 

 

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:41 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.