Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kiriku koguduste ühine aastakoosolek,
 2017 a. Sinod, Bogotas, NJ 

 2017 - Airi Vaga

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste sinod toimus sel aastal 29. Ja 30.  aprillil Bergen County koguduse juures, mis on teiseks vanim luteriusuliste eestlaste kogudus USA-s. Asutatud 1929. aastal. Peale piiskop Thomas Vaga aega nõudva korralduste oli suure panuse andnud Bergen County eesti koguduse esinaine Malle Väärsi, kes oli hoolitsenud rikkaliku hommikusöögi, ja suurepärase lõunasöögi valmistamise eest.

Sinodist võttis osa üheksa Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduse esindajat isiklikult ja Toronto Vana Andrese kogudus kirja teel. Koguduste õpetajatest peale piiskop electus  Vaga, kes on Lakewoodi Pühavimu, New Yorgi Pauluse ja Bergen County koguduste õpetaja,  olid kohal: Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari, Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, Seabrooki ja Baltimore koguduste õpetaja Markus Vaga,  Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann ja Schnectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves. Sinodit külastas ja tervitas ka kohaliku Trinity Lutheran koguduse õpetaja Peter A. Olsen.  

2017 sinod

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste koosolekust, sinodist, osavõtjad ees vasakult: Schnectady-Albany koguduse esinaine Eve Rebassoo, Clevelandi koguduse esindaja Airi Vaga, piiskop electus Thomas Vaga, Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi, NY Pauluse ja Bergen County koguduse laekur Eha McDonnell, Eena Mai Franz NY Pauluse kogudusest.

Teises reas vasakult: Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves, Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, Tiiu Tari Connecticuti kogudusest, Lakewoodi Pühavaimu koguduse esindaja Maarit Vaga ja Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari.

Kolmandas reas vasakult: New Yorgi Pauluse koguduse esimees Sven Roosild, Seabrooki ja Baltimore koguduse õpetaja Markus Vaga, Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm, Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann ja E.E.L.K. laekur Kuno Lill.

Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi Vaga (eesti keeles) ja Maarit Vaga (inglise keeles). Suurt rõõmu ja head meelt tekitas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma tervituskiri sinodile ja tema  poolt  piiskop electus Thomas Vagale saadetud deklaratsioon, milles peapiiskop kinnitas “armulauaosadust kõigi eesti ristitud ja konfirmeeritud luterlastega maailmas”. Deklaratsioon anti välja seoses tänavu Eesti Vaba Rahva Kiriku asutamise 100. juubeliaastaga ja eelseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamise 100. juubeliaastaga.  

Paremal: Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg.

Koosolek toimus vennalikus vaimus ja üksmeeles. Piiskop andis ülevaate oma tegevusest, kuhu kuulus peale ligi 90 jumalateenistuse pidamise veel E.E.L.K. Agenda kasutamise kursuse korraldamine ja läbiviimine, leerilaagris leeri õpetuse andmine ja leerinoorte konfirmeerimine, reis Eestisse osavõtmaks Võru praostkonna külalisjutlustajana Eesti Misjoniseltsi nädala raames kokkusaamisest ja palju muud. Kõigi üheksa koguduse esindajad andsid koguduste aruanded. Cleveland-Ohio kogudust esindas Airi Vaga, kes luges ette koguduse esinaise Karin Ruusi saadetud aruande ja tervituse. Kõikide koguduste aruannetest kajastus sama olukord, kus koguduse liikmete arv kahaneb samuti kui jumalateenistustest osavõtjate arv. Koguduste majanduslik olukord on rahuldav tegevuse jätkamiseks.    

Heino Nurmberg

Üksmeelselt võeti vastu deklaratsioon, et eesti luterlastel on üks VABA RAHVAKIRIK, mille iseseisvateks osadeks on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Avaldati lootust, et hea vennalik vahekord ja koostöö nende kahe kiriku vahel jätkub.  

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku poolt laupäeva õhtul pakutud õhtusöök toimus kohalikus itaalia restoranis Malle Väärsi korraldusel.  

Sinodi lõpp-jumalateensitus armulauaga toimus Bergen County koguduse poolt kasutusel olevas Trinity Lutheran ameerika luteri koguduse kirikus, mille ehitamisel olid kaasas juba 1920-ndatel aastatel USA-s, Bergen Countys, elavad nn. “vanaeestlased”, eesti emigrandid. Teenisid piiskop electus Thomas Vaga, õpetajad Enn Auksmann, William Ilves ja Gilda Karu. Orelil teenis kohaliku ameerika koguduse organist Richard Tegtmayer.  

Sinodite korraldamise võtavd kiriku kogudused korda mööda oma peale. Järgmise aasta sinod langeb Lakewoodi Pühavaimu koguduse korraldada. Koguduse õpetaja Thomas Vaga sooviks jätkata Lakewoodi koguduse traditsiooni korraldada sinodeid metodistidest kristlaste poolt asutatud Atlandi ookeani rannaäärses Ocean Grove linnakeses. Vastavate ruumide varumisega peab varakult alustama, sest see linn on eriti soositud puhkusekoht nädalalõppudel ja suvekuudel. Informatsiooni meie kiriku kohta on saadaval kiriku koduleheküljelt: eelk-kirik.com. Seal on ka rohkesti fotosid meie tegevusest ja kiriku koguduste tegevusest ja ajaloost.

Airi Vaga

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Design Software