EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

 Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kiriku koguduste ühine aastakoosolek,
 
SINOD, BOGOTAS New Jerseys

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste sinod toimus sel aastal 29. Ja 30.  aprillil Bergen County koguduse juures, mis on teiseks vanim luteriusuliste eestlaste kogudus USA-s. Asutatud 1929. aastal. Peale piiskop Thomas Vaga aega nõudva korralduste oli suure panuse andnud Bergen County eesti koguduse esinaine Malle Väärsi, kes oli hoolitsenud rikkaliku hommikusöögi, ja suurepärase lõunasöögi valmistamise eest.

Sinodist võttis osa üheksa Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduse esindajat isiklikult ja Toronto Vana Andrese kogudus kirja teel.  Koguduste õpetajatest  peale piiskop electus  Vaga, kes on Lakewoodi Pühavimu, New Yorgi Pauluse ja Bergen County koguduste õpetaja,  olid kohal: Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari, Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, Seabrooki ja Baltimore koguduste õpetaja Markus Vaga,  Los Angelese koguduse õpetaja  Enn Auksmann ja Schnectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves. Sinodit külastas ja tervitas ka kohaliku Trinity Lutheran koguduse õpetaja Peter A. Olsen.  

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste koosolekust, sinodist, osavõtjad ees vasakult:  Schnectady-Albany koguduse esinaine Eve Rebassoo, Clevelandi koguduse esindaja Airi Vaga, piiskop electus Thomas Vaga, Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi, NY Pauluse ja Bergen County koguduse laekur Eha McDonnell, Eena Mai Franz NY Pauluse kogudusest.

Teises reas vasakult:  Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves, Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, Tiiu Tari Connecticuti kogudusest, Lakewoodi Pühavaimu koguduse esindaja Maarit Vaga ja Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari.

Kolmandas reas vasakult:  New Yorgi Pauluse koguduse esimees Sven Roosild, Seabrooki ja Baltimore koguduse õpetaja Markus Vaga, Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm, Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann ja E.E.L.K. laekur Kuno Lill.

 

Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi Vaga (eesti keeles) ja Maarit Vaga (inglise keeles). Suurt rõõmu ja head meelt tekitas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma tervituskiri sinodile ja tema  poolt  piiskop electus Thomas Vagale saadetud deklaratsioon, milles peapiiskop kinnitas “armulauaosadust kõigi eesti ristitud ja konfirmeeritud luterlastega maailmas”. Deklaratsioon anti välja seoses tänavu Eesti Vaba Rahva Kiriku asutamise 100. juubeliaastaga ja eelseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamise 100. juubeliaastaga.  

Vasakul:  Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg.

Koosolek toimus vennalikus vaimus ja üksmeeles. Piiskop andis ülevaate oma tegevusest, kuhu kuulus peale ligi 90 jumalateenistuse pidamise veel E.E.L.K. Agenda kasutamise kursuse korraldamine ja läbiviimine, leerilaagris leeri õpetuse andmine ja leerinoorte konfirmeerimine, reis Eestisse osavõtmaks Võru praostkonna külalisjutlustajana Eesti Misjoniseltsi nädala raames kokkusaamisest ja palju muud.  Kõigi üheksa koguduse esindajad andsid koguduste aruanded. Cleveland-Ohio kogudust esindas Airi Vaga, kes luges ette koguduse esinaise Karin Ruusi saadetud aruande ja tervituse. Kõikide koguduste aruannetest kajastus sama olukord, kus koguduse liikmete arv kahaneb samuti kui jumalateenistustest osavõtjate arv. Koguduste majanduslik olukord on rahuldav tegevuse jätkamiseks.  

 

New Yorgi Pauluse koguduse 
esimees Sven Roosild.

Schenectady-Albany koguduse 
esinaine Eve Rebassoo.

Seabrooki koguduse esimees 
Harry Virunurm.

Seabrooki ja Baltimori koguduste 
õpetaja Markus Vaga.

 

Üksmeelselt võeti vastu deklaratsioon, et eesti luterlastel on üks VABA RAHVAKIRIK, mille iseseisvateks osadeks on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Avaldati lootust, et hea vennalik vahekord ja koostöö nende kahe kiriku vahel jätkub.  

 

E.E.L.K. laekur Kuno Lill.

Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi.

Õpetaja William Ilves.

Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu.

E.E.L.K. laekur Kuno Lill ja Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm.

Maarit Vaga tõlkimas koosolekul juhtuvat 
pastor Peter A. Olsenile.

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku poolt laupäeva õhtul pakutud õhtusöök toimus kohalikus itaalia restoranis Malle Väärsi korraldusel.  

 

Õhtusöögil

 

Õpetajad Uudo Tari ja Enn Auksman ning Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg.

 

Sinodi lõpp-jumalateensitus armulauaga toimus  Bergen County koguduse poolt kasutusel olevas Trinity Lutheran ameerika luteri koguduse kirikus, mille ehitamisel olid kaasas juba 1920-ndatel aastatel USA-s, Bergen Countys, elavad nn. “vanaeestlased”, eesti emigrandid. Teenisid piiskop electus Thomas Vaga, õpetajad Enn Auksmann, William Ilves ja Gilda Karu. Orelil teenis kohaliku ameerika koguduse organist Richard Tegtmayer.  

 

Õpetaja Enn Auksmann


Õpetajad Ilves ja Olsen, piiskop electus Thomas Vaga ja õpetaja Tari.

 

Sven Roosild ja õpetaja Uudo Tari.

Vaimulikud, õpetaja Uudo Tari ja 
piiskop electus Thomas Vaga.

 

Sinodite korraldamise võtavd kiriku kogudused korda mööda oma peale. Järgmise aasta sinod langeb Lakewoodi Pühavaimu koguduse korraldada.  Koguduse õpetaja Thomas Vaga sooviks jätkata Lakewoodi koguduse traditsiooni korraldada sinodeid metodistidest kristlaste poolt asutatud Atlandi ookeani rannaäärses Ocean Grove linnakeses.  Vastavate ruumide varumisega peab varakult alustama, sest see linn on eriti soositud puhkusekoht nädalalõppudel ja suvekuudel. Informatsiooni meie kiriku kohta on saadaval kiriku koduleheküljelt: eelk-kirik.com. Seal on ka rohkesti fotosid meie tegevusest ja kiriku koguduste tegevusest ja ajaloost.

Airi Vaga

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:43 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.