Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku
2018 a. sinod - Ocean Grove, NJ

 2018 - Airi Vaga

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste esindajate aastakoosolekud toimuvad igal aastal vahelduvate koguduste korraldusel vahelduvates kohtades. Sel aastal oli sinodi korraldajaks Lakewoodi Pühavaimu kogudus. See toimus palju kahjusid tekitanud torm Sandy haardest taastatud rannalinnas Ocean Grove’is, kus asuvad mitmed toredad ja kodused hotellid. Seekord oli sinodi toimumiskohaks Bellevue Stradford Inn, mis asus mõne sammu kaugusel Ookeani rannast.

Sinod toimus aprillikuu viimasel nädalalõpul, 28-30. aprillil, kuna aprillikuule langes 5 nädalalõppu. Järgmisel aastal 2019 toimub sinod märtsikuu viiendal nädalalõpul Seabrooki eesti koguduse korraldusel. Sinodist võtsid osa kõik kümme E.E.L.K. kogudust kas esindajatega või kirja teel. Koguduste aruannetest kajastus tõsiasi, et liikmeskond kahaneb ja nooremaid eesti keelt valdavaid liikmeid ei ühine eesti kogudustega, vaid kristlastena võtavad osa ameerika luteri usu koguduste tegevusest. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus Ühendriikides ja Kanadas teenivad kaheksa kirikuõpetajat ja üks diakon. Õpetaja Thomas Vaga Lakewoodis, Bergen Countys, New Yorgis ja Seabrookis, õpetaja Uudo Tari Connecticutis ja ümbruskonnas, õpetaja Enn Auksmann Los Angeleses ja ümbruskonnas, õpetaja Kalle Kadakas Torontos, õpetaja William Ilves Schenectady-Albanys, diakon-õpetaja Gilda Karu Chicagos, õpetaja Markus Vaga Seabrookis ja vajaduse korral kogudustes mitmel pool ning diakon Kalju Ets Lakewoodis ja mujal.  

Bellevue Stradford Inn

Lakewoodi koguduses on koguduse õpetaja algatusel alustatud jumalateenistuste pidamist kahes keeles, eesti ja inglise keeles. Laululehed valmistatakse kahes keeles, samuti toimub liturgia ja jutlused nii eesti kui ka inglise keeles. Alguslaul on eesti keeles E.E.L.K. Kiriku Laulu-ja Palveraamatust, pealaul ja palvelaul on inglise keeles Lutheran Hymnal –lauluraamatust ja lõpulaul on jälle eestikeelne. Loomulikult peab õpetaja kahekordselt ettevalmistama, kuid samas on jumalateenistuste arvu vähendatud nii et kuu jooksul toimub ainult kaks jumalateenistust, iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval. Eesti keelt valdavatele kiriklastele on kergem, kuna nad saavad aru mõlemast keelest. Samas on ainult inglise keelt valdavatel võimalus uudistada, kuidas eesti keel kõrva kostab ja kui kaua aega läheb, kui isik hakkab eestikeelseid sõnu mõistma. Sinodil oli peale tavalise asjaajamise kaks ettekannet. Õpetaja William Ilves rääkis 5. Ja 6. Evangeeliumist, sest juba prohvet Jesajas (53. Peatükk) ja ka teised prohvetid tunnistasid inimkonna lunastusest, mille Jumal on ettemääranud ja prohvetite kaudu meile kuulutanud.

Diakonõpetaja Gilda Karu rääkis nn.”Comfort Dog” misjonist. Temaga teeb misjonitööd “JoJo” nimeline koer, kes on treenitud LGG K-9 poolt ja kuulub Living Christ Luteri Usu kirikule Arlington Heights IL. Teda on õpetatud käima läbi inimestega kirikutes, koolides, vanadekodudes, haiglates, mitmesugustel üritustel. JoJo toob kindlust inimestele, kellel on raskusi ja kelledel on raske teiste inimestega läbi käia ja enda tundeid avaldada. JoJo juuresolek toob rahu ja rõõmu neile, kelle juurde teda juhitakse. Õpetaja Karu rääkis, et koera JoJo ligiolek sageli avab temale võimaluse rääkida maailma Loojast ja Õnnistegijast patsiendile, vanurile ja igale ühele, kes läheneb JoJo-le. Facebook’is on JoJo-l oma lehekülg, mis on leitav aadressil “JoJoComfortDog” või kontakti astuda aadressil JoJo@K9Comfort.org. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikul on oma kodulehekülg, mille koostajaks on webmaster Tiiu Roiser Torontost. Ta andis kogunenutele ülevaate kodulehekülje hetkeseisust. Veebileht on loetav nii eesti kui ka inglise keeles. Igal kogudusel on oma kodulehekülg. Lakewoodi koguduse lehekülje külastajate arv oli antud statistika alusel 1923. Los Angelese eesti koguduse kodulehekülje külastajaid oli 7280. Kodulehekülje aadress on: eelk-kirik.com.

sinod

Sinod 2018 osavõtjaid Bellevue Stradford Inn’i trepidel. Ees vasakult: õpetaja Markus Vaga (Seabrooki koguduse õpetaja), õpetaja William Ilves (Schenectady koguduse õpetaja), piiskop electus Thomas Vaga ja Enn Auksmann (Los Angelese koguduse õpetaja). Teises reas vasakult: Dagmar Pöntiskoski (LWD kogudus), Malle Väärsi (Bergen County kogudus), Airi Vaga (Lwd ja NY Pauluse koguduse juhatus), Ken Ling (Lakewoodi koguduse esimees), Eena Mai Franz (NY Pauluse kogudus), Harri Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), kolmas ja neljas rida vasakult: Gilda Karu (Chicago koguduse õpetaja), Ingrid Neel (Lwd kogudus), Ingrid Kangur (Lwd koguduse sekretär), Rein Uibopuu (NY Pauluse koguduse laekur), Kalju Ets E.E.L.K. diakonõpetaja, Riina Klaas (Toronto Vana Andrese koguduse esinaine), Sven Roosild (NY Pauluse koguduse esimees), Eha McDonnell (NY Pauluse kogudus), Ilmar Lepik (Toronto Vana Andrese kogudus)    Foto: Tiiu Roiser

Jumalateenistus sinodi lõpetuseks 

Sinod toimus nagu alati heas kristlikus vaimus ja vennalikus osaduses. Pühapäeval ühineti Lakewoodi Pühavaimu kirikus toimuvale jumalateenistusele, kus teenisid õpetajad: William Ilves, Gilda Karu, Enn Auksman ja piiskop Thomas Vaga ning diakon Kalju Ets. Jutlustas õpetaja Enn Auksmann E.E.L.K. Los Angelese kogudusest nii eesti kui ka inglise keeles. 

Jutluse aluseks õp. Auksmann luges Johannese evangeeliumi 15. peatükist Jeeuse õpetust endast kui viinapuust, mille oksad me kristlased oleme. Ta tuletas meelde esimest reisi kuu peale, kus astronaudid tsiteerisid esimeste räägitud sõnadena Jeesuse kinnitavaid sõnu: “Mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Jääge minusse ja mina jään teisse.” Esimene söömaaeg kuu pinnal oli Issanda püha armulaud, mida astronaudid maast 200 000 miili kaugusel kosmoses pühitsesid. Suurpärasele jutlusele järgnes ingliskeelne usutunnistus, kirikupalve ja armulaud. Issanda pühal õhtusöömaajal teenisid õpetajad Thomas Vaga ja Enn Auksmann. E.E.L.K. kodulehekülje koostaja Tiiu Roiser lindistas jumalateenistust ja seda saab jälgida “You Tubes” pealkirjaga “E.E.L.K. sinodi 2018 jumalateenistus”. Jumalateenistusele järgnes kohvilaud koguduse korraldusel. Issanda õnnistustega lahkusid sinodil viibinud koduteedele.

2018 Sinodi Jumalateenistus

Aprill 30, 2019 - Pühapäeval ühineti Lakewoodi Pühavaimu kirikus toimuvale jumalateenistusele, kus teenisid õpetajad: William Ilves, Gilda Karu, Enn Auksman ja piiskop Thomas Vaga ning diakon Kalju Ets. Jutlustas õpetaja Enn Auksmann E.E.L.K. Los Angelese kogudusest nii eesti kui ka inglise keeles. (49:01 min)

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Created with Mobirise ‌

Free Website Maker