Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik registreeriti
ingliskeelse nimega Evangelical Lutheran Church Eesti Synod 

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - Airi Vaga

E.E.L.K.
Teadaolevalt toimus mõni aeg tagasi Eestis, Tallinnas, Eesti Vabariigi aegse Põhimääruste järgi toimiva Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välismaal ja teiste põhiseaduste, Põhikirja, järgi Eestis toimiva Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühendamise allakirjutamise tseremoonia. Sellega püüti kaotada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) edasi eksisteerimine ja eeldati, et E.E.L.K. kogudused liidetakse automaatselt evangeelsesse luterlikku kirikusse. Luterliku kirikuga ühinenud koguduste peapiiskop asub lepingu allakirjutamisest alates Tallinnas. Välismaadel toimivatele Luteri Usu Kiriku kogudustele loodi uus Väliseesti piiskopkond, kus piiskopi ametisse nimetati E.E.L.K. endine peapiiskop Andres Taul.

Aastakümneid kestnud toimimine välismaal, eriti Ameerika Ühendriikides ning mõnede koguduste osas ligidases koostöös Ameerika luteri usu kiriku kogudustega, on andnud eesti kogudustele arusaama, et kogudus on see kristlik ühik, mis saab toimida iseseisvalt, teha iseseisvaid otsusi ilma peakiriku vaimulike puutumist koguduse otsustesse. Siinsed kogudused alustasid tegutsemist Luteri usu kogudustena, registreerisid end asukoha järgi vastavas osariigis, said tulumaksust vabastuse Ühendriikide valitsuselt ja liitusid hiljem oma ajaloolise peakirikuga, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikuga, mille konsistoorium asus Rootsis, kuhu peapiiskop Johan Kopp oli koos mitmete oma konsistooriumi liikmetega Noukogude Liidu poolt okupeeritavast Eestis põgenenud.

Ülemaailmsel eesti luteri usu koguduste kirikukogu hääletusega selgus, et mitmed Ameerika Ühendriikides toimivad eesti kogudused ei soovinud ühineda Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga (juba kiriku nimi kostis võõrana) ja otsustasid jätkata oma esiisade kirikuna ja kindlustada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku jätkumine.

Lakewoodis, New Jerseys, toimus 9 koguduse esindajate ühine koosolek 23. novembril 2013, kus 19 allkirjaga registreeritakse Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik New Jersey osariigis ja USA valitsuse juures, et jätkata selle kiriku eksistents ja tulumaksu vaba staatus. Kuna kiriku ingliskeelne nimetus võib viia segadusse evangeelse luterliku kiriku vastava nimetusega, siis otsustati registreerida kirik kui Evangelical Lutheran Church Eesti Synod.

Üksmeelsel otsusel jätkatakse toimimist peapiiskop Udo Petersoo ajal E.E.L.K. Kirikukogu poolt heaks kiidetud lepingu alusel, mis kinnitab, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on põhimõtteliselt üks eesti luteri usu kirik kuid kahe erineva administratsiooniga. Selle lepingu alusel on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste uksed lahti kõigile ja ka evangeelse luterliku kiriku liikmed on tere tulnud nii teenistustele kui ka altari osadusse, ehk armulauale.

Oleme Jumalale tänulikud, et suudame veel jätkata eestikeelsete jumalateenistuste pidamist, kuigi selle kiriku pagulusse toojad ja siinsete koguduste asutajad on juba Issanda juurde kutsutud. Saagu Kiriku Issand olla õnnistamast Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste tööd ja kõiki vaimulikke, kes tahavad selle kiriku kogudusi teenida.

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Built with ‌

Web Builder Software