Tere tulemast Bergen County 
koguduse kodulehele !

Welcome to the Bergen County Congregation's website !

"Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele Ta annab armu."
1. Peetruse 5:5  

 
 

Koguduse Tegevus

 
 

 

 

 

Koguduse õpetaja paranemine südame operatsioonist ja harjumine uue tervisliku olukorraga jätkub. SUUR tänu teile teie eestpalvete ja palvetoetuse eest. Au ja kiitus Jumalale!

 

 

SÕNUM INGLITEST 

Ühed tähtsamad Jumala teenijad on inglid. Nimi ingel tuleb Uue testamendi algkeelest. See tähendab saadikut ehk sõnumitoojat. Inglid tõid sõnumi karjastele taeva laotusest Petlema kohal inimeste Õnnistegija Jeesuse Kristuse sündimisest. Inglid teatasid naistele Ketsemani tühjaks saanud hauas, et Jeesus kui Lunastaja on surnuist üles tõusnud ja nad saavad näha Teda uuesti elavalt. 

Inglid on tähtsad üliloomulikud Jumala esindajad taevas ja maa peal. Inglid kuuluvad meie püha ristiusu sisse. Ingleid on nimetatud üle 300 korda meie usu Pühakirjas ehk Piiblis. Nad ilmuvad inimestele inimese väljanägemisega palju enam kui tiibadega. Tiivad on kunstnike poolt lisatud, et piltlikult näidata inglite taevalikkust ja pühadust.

Inglid on osa meie lääne kultuuri kirjanduse, kunsti ja teaduse ajalugu. Tuntud ameeriklasest kultuuri uurija ja filosoof Mortimer J. Adler, kes oli Entsüklopeedia Britannica kirjastuse poolt väljaantud “Great Books of the Western World” 52 teosest koosneva valiku tegija ja sisu peaainete nimekirja koostaja, nõudis vankumatult -- isegi kirjastuse eitava meelsuse vastu -- et nimekirja esimene uurimisele võetav aine oleks inglid. Adler leidis uurides läänemaa kultuuri, et inglid on osa lääne kultuurist ehk kuuluvad lääne kultuuri. 

Mitmete meie ajastu inimeste kogemused inglitest on seotud ingli käest abi ja kaitse saamisega ning raskest olukorrast päästmisega. Üks kristlane, kes kannatas hirmsasti usuvastaste vaenu käes ja vangistuses kirjeldas, kuidas ta tundis pimedas üksikus vangikongis olles ingli liginemist ja kinnitavad puudutust. 

Tuntud evangelist Billy Graham kirjutas, et inglid on taevalised olendid, kes on loodud teenima Jumalat ja Jumala tahtmist. Uues testamendis on öeldud, et inglid on “teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad.” (Heebrealastele 1:14) 

Martin Luther kirjutas, et inglite taevaline kiituse laul: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas!” ütleb, et inglid teenivad Jumalat kogu oma “südamest” ehk kogu olemuselt, ja tunnistab, et Jumal ja inglid üksmeelselt armastavad meid inimesi. Laulame siis jõulude ja ülestõusmise ajal kiituse laulu Jumalale koos inglitega, sest meil on Õnnistegija ja Lunastaja, kes on Issand Kristus. 

Billy Graham kirjutas raamatu inglitest milles ta kinnitas: “Piibel, aga, kinnitab meile, et kord meie silmade eest kaovad katted, ja me näeme siis, kui palju abi ja tähelepanu inglid on meile meie eluajal andnud. 

Soovin teile inglite kaitset ja rõõmu jõuludeks ja uueks aastaks 2020! 

Õpetaja Thomas Vaga

 

 

ABOUT ANGELS 

Evangelist Billy Graham writes in his popular book of angels: “Angels have a much more important place in the Bible than the devil and his demons.” 

In the Bible we read that Abraham, Jacob, Moses, Joshua, Gideon, David, Elijah, Zachariah, Joseph, Mary and Peter, along with others, saw angels. Two angels are mentioned by name: Michael and Gabriel. Angels in the Bible are in many activities: climbing ladders, wrestling with people, taming lions, lifting great weights, announcing births, recruiting leaders, they are warriors in battle, executioners, performing miraculous rescues, opening prison doors, and comforting people.

Many of us have experienced angels’ help especially during our escape from our homeland during the war. Angels comforted those who were on the deportation trains to Siberia and prison camps. Many Christians in their suffering in communist prisons were visited by angels who strengthened and comforted them, and angels are still helping persecuted Christians in their suffering and despair. 

According to the Bible we know, that angels are created beings, dignified, majestic, and intelligent. They are personal beings who always represent God. We are taught in our Christian homes and Sunday schools that we all have an angel, “Kaitseingel” in Estonian. Little is said about the appearance of the angels, but they can take on the physical form of a person. Billy Graham writes: “The Bible is very clear that only God is to be worshiped. God is helping us in an emergency through His angels, but we are never to pray to the angels.” 

This Christmas time we read that when an angel announced the birth of Jesus to the shepherds in the fields, suddenly a large army of angels appeared. They were praising God by saying: “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those who have his good will.” Martin Luther writes: “From the angelic song, we can learn what the angels are really like... this passage portrays angels so clearly that we can discern their thoughts and hearts... They enthusiastically give honor to God, the one to whom it belongs.” The second characteristic of angels is that they love us. Here we see what wonderful, great friends the angels are to us. They love us as much as themselves, and they celebrate our salvation as if it were their own. The right way to understand angels is according to their inner heart, attitude, and mind. If you wonder what a humble, pure, obedient, and happy heart in God is like, then think of the angels praising God. Praise God and have a thankful heart.

Have a blessed Christmas season and beginning of the new Church year!

Pastor Thomas Vaga

 


KOGUDUSE LIIKMEMAKS ON $70.00 AASTAS
PALUN SAATKE LAEKURI AADRESSILE

Tsekk kirjutada: “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” ja saata meie uuele laekurile: Rein Uibopuule. Palun mitte kirjutada tsekke Bogota koguduse nimele, kuna selle koguduse kassa on tühi ja sellepärast aitab New Yorgi Pauluse kogudus jumalateenistuste pidamist Bogotas ja liikmemaksud ja annetused lähevad NY Pauluse koguduse pangaarvele. Sellepärast on tähtis, et tsekid on kirjutatud “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” -nimele.

 

YOUR DONATIONS ARE NEEDED AND APPRECIATED

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”.  Our’s is only $70.00 a year but our congregation appreciates any donations as well.  PLEASE write your checks to: Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul. Thank you for your love towards your congregation. God bless you all!


 

Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 


Huvitavat Lugemist


2019

Usupuhastuse algusest 501 aastat. Teenistus Bogotas 2019

 

2018

2018 Jõulu sõnum

2018 Sinod  

 

2017

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Newsletters

2020

2019 dec. - April 2020

 

2019

2019 - Jaan-Juuni

2018 Nov. - Jaan 2019

 

2018

2018 Juuli - Okt.

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

Martin Luther:

Kui keegi soovib leida Kristust, peab ta kõigepealt leidma koguduse.  Kuidas me võime teada, kus on Kristus ja Tema usk, kui me ei tea, kus on tema usklikud?  Ja see, kes soovib Kristusest midagi teada, ei või uskuda iseenesesse ega ehitada silda taevasse oma mõistusega, vaid ta peab minema kogudusse, otsima ja küsima sealt.

 

 

 

© 2011 - 2020  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited December 14, 2019 02:18:47 PM