Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Cleveland-Ohio Kogudus
[ Home ] Privacy Policy ]

Teenistused / Services

 

 

 

 

 

 

 


Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Cleveland-Ohio Kogudus

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Cleveland-Ohio kogudus asutati 1951.aastal, lootuses olla ustavad oma vanemate Jumalale, nagu kirjutas Wilhelm Leetberg seoses koguduse asutamisega, olla ustavad Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule ja oma kannatavale rahvale. Koguduse asutamise üheks eesmärgiks oli viia Eesti Ev. Luteri Usu Kirikut väljaspool kodumaad iseseisvalt edasi viia  1950. aasta novembris asutati E.E.L.K. Chicago koguduse Clevelandi pihtkond. Kuus kuud hiljem asutati oma iseseisev kogudus 26. mail 1951.

Tuli ületada palju raskusi, kuid tänu paljudele, kes südamesoojusega koguduse töös on kaasa aidanud, kestab koguduse töö edasi 2014. aastal. Koguduse esimeseks esimeheks oli Wilhelm Leetberg ja praegu on koguduse esinaiseks Karin Ruus.

Koguduse kauaaegne õpetaja Elmar Pähn kirjutas koguduse 25. tegevusaasta bülletäänis, et tema on oma õpetajaks olemise ajal tunnistanud ja kuulutanud Kristust kui maailma valgust. Tema elu ja õoetuse valguses õpetas ta noori ja trööstis neid, kes saatsid oma omakseid igaviku teedele.

Praegu peab kogudus ainult ühe teenistuse aastas, jõuluteenistuse. Kogudust teenib kohalik Missouri sinodi õpetaja Peeter Pirn. Kuid E.E.L.K. Cleveland-Ohio kogudus on olnud selleks linnuseks, kus on kuulutatud Kristuse evangeeliumi meie oma kiriku raamides ja eesti südamele oma saanud tavade alusel ning Issanda arm ja õnnistus on olnud selle tööga. Iga evangeeliumi valgusest juhitud eesti süda ja eesti kogudus on olnud linnuseks, kus tõrjutakse Issanda abiga tagasi kõik rünnakud, mis on suunatud meie usu ja me rahva püsimise ja edasielamise vastu. 

 

Koguduse õpetaja:  Peeter Pirn

Esinaine:  Karin Ruus  

 

 

 

 

This page was last updated November 25, 2015 05:58 PM


Sa ütled:  
"Ma teen sind targaks 
ja õpetan sulle teed, 
mida sul tuleb käia, 
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides!" ~ Laulud 32:8

The Lord says, 
"I will guide you 
along the best pathway 
for your life.  
I will advise you 
and watch over you." ~

Psalm 32:8

Uudised / News

 

 

 

 

 

Viited

Editor:  Airi Vaga   Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.

© 2014-2016 Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.Cross vector designed by Freepik