New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Maailma esietendus eesti Naiskoori poolt Lakewoodis

Aivars Kalninsi “Looja, me kiidame Sind” maailma esietendusena

 

Advendiaja teisel pühapäeval, 9. detsembril, toimus ajalooline kontsertetendus New Yorgi Eesti Naiskoori poolt Lakewoodi eesti kirikus, kus esietendusele tuli lätlasest helilooja Aivars Kalnins’I helitöö “Looja, me kiidame Sind”. Koori juhatas Andrejs Jansons, koori kauaaegne juht ja muusikadirektor. Kontsert toimus Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Lakewoodi Pühavaimu koguduse jõulukuu advendiaja teise pühapäeva teenistusel, kus teenis vaimulikuna koguduse õpetaja, praost Thomas Vaga ja  orelil Maria Star Zumpano.

 

New Yorgi Eesti Naiskoor laulmas.

 

Jumalateenistus algas oreli algusmänguga R.S. Wiliamsi “It came Upon the Midnight Clear” Maria Star Zumpano poolt. Pärast õpetaja algussalme, esitas Naiskoor Konstantin Türnpu “Sanctuse”, millele järgnes koheselt Helen Tobias Duesbergi lühikantaat “Jeesuse sünni ettekuulutus” ning “Ma tulen taevast ülevalt” Helen Tobias Duesbergi seades. Laul kolas kaunilt. Nüanssid fortest pianopianissimoni olid suurepäraselt esitatud ja koori hiilgavalt selge diktsiooniga ka sõnad ja laulude sõnum hästi kuuldav. Solistina koor kauaaegne solist sopran Tiia McGovern.

Maaima esietendusega esitas koor läti helilooja Aivars Kalnins’I helitöö “Looja, me kiidame Sind”, ilus, harras, pühalik tänu Loojale ja Issandale. Alo Põldmäe “Täht oled Sa” järgnes. Järgnesid kaunid jõululaulud Lea Gabrieli ja Tiina Kiilaspea “On vaikne jõuluöö”, JUhan TamverkI “Jõulurahu” ja Urmas Sisaski “Jõulupalve”. Kontsert lopes Wolfgang Amadeus Mozarti  tuntud helitööga “Ave Verum Corpus” ja meeli ülendavalt Urmas Sisaki “Auväärne haldaja” U. Reinsoo seades.

Lauljate hääled kõlasid ilusas tasakaalus, diktsioon oli suurepärane ja koor jälgis oma juhi väikseimadki soove sõnakuulelikult. Koor alustab igat harjutust 20 minutit kestva häälte lahti laulmisega ja hääleharjutustega, märkis üks lauljatest, andes täie tunnustuse oma koorijuhile.

Teenistusele oli tuldud kaugelt. Mitmed kooriliikmed oli olnud jalgel juba kella neljast peale, et kella 9 alganud kooriharjutusel kohal olla. Pühapäevane liiklus Manhattanil on aeglane, sest nii rongid kui ka bussid sõidavad nii vara pühapäeva hommikul vaid harva. Koori esinaine on Eha Brownell, koori abijuht on Mall Kiil, kes oli teenis ka klaveril lauludes, kus oli laulusaade ettenähtud. Muidu laulis koor enamad laulud ilma saadeta. New Yorgi Eesti Naiskoor on ainuke eesti naiskoor Ühendriikides ja väärib erilist tähelepanu ja kiitust koos oma juhatajaga.

 

Koori juhatas Andrejs Jansons

 

Kirik oli ilus. Altaril valged roosid Endel Reinpõllu mälestuseks, keda aibkaasa Selma sel teenistusel mälestas.Jutluse tekstiks oli Markuse evangeeliumist peatükk 10 salmid 13 kuni 16, milles Jeesus kutsub lapsi oma juurde.  “Laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid mitte, sest niisuguste päralt on Jumala riik.” Jeesus kutsub oma juurde kõiki lapsi ilma tingimusteta, aga ka samas kutsub Jeesus oma juurde kõiki inimesi, avatud meelega, lapse Jumalat usaldava meelega, jutlustas õpetaja. “Tõesti, ma ütlen teile, kes Jumala riiki vastu ei võta nagu lapsuke, see ei pääse sinna sisse,” rõhutas Jeesus oma jüngritele ja rõhutab seda ka meile täna, ütles õpetaja. Kandelaabrid oli süüdatud piduliku kontserdi ja naiskoori esinemise auks.  Kogudus jäi ülimalt rahule koori poolt toodud muusikalise külakosti eest ja kellelgi polnud kahju, et ta oli jumalateenistusele kohale tulnud, isegi kaugemalt. Jumalateenistuse lõpetas organist N. Gade “Christmas Bells” helidega.

Airi Vaga

This page was last edited on February 21, 2014 06:07 PM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.