New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

 

Räpina Muusikakooli kammerikoori kontsert Lakewoodi eesti kirikus
 

 

Unustamata elamuse jättis lakewoodlastele Räpina kammerkoori esinemine nii Lakewoodi Eesti Majas kui ka ilusas Lakewoodi eesti kirikus, kus toimus koori kontsertteenistus pühapäeval, 16. juunil.

Lakewoodi eesti kirikus on juba aastate eest alustatud kord kuus toimuvate ingliskeelsete jumalateenistustega, et meie rahvuskaaslased, kes on abielus ameeriklastega või kelle eesti keele oskus on nõrgaks jäänud, saaksid teenitud oma vanemate poolt asutatud koguduses ja nende poolt ehitatud kirikus.

Pühapäev koitis New Jersey kliimastikus palavana ja niiskena. Uno Taps'i kaamera ja lindistaja olid valmis seatud kontserti jäädvustama. Väga lühikeses vaimulikus osas teenis õpetaja Markus Vaga.

Koor alustas oma südamlikku ja liigutavat kontsertosa Cyrillus Kreegi lauluga "Mu süda ärka üles'. Südamed koorikontserdi esinemisks olid valmis, kui koorijuht Marika Klimberg Hyötyläinen  tervitas publikut soojalt ja abikaasa Lauri Hyötyläinen tõlkis sõnavõtu inglise keelde. Ta tutvustas koori juhte Marika Klimberg-Hyötyläineni ja Tiina Kadarpiku ning klaverisaatjat Riivo Jõgi. Räpina Muusikakool tähistab käesoleval aastal oma 25. juubeliaastat. Kool asutati 1987. aastal. Kooli esimeseks juhatajaks oli Sirje Subbe ja praegu juhatab kooli tegevust meil külasviibiva kammerkoori peajuht Marika Klimberg-Hyötyläinen. Räpina Muusikakool tegutseb väga aktiivselt. Seal on võimalik õppida peale laulu ka klaverit, akordioni, lõõtspilli, klarneti, flööti, plokkflööti, saksofoni, trompetit, metsasarve, altkorni, erinevaid löökpille, basskitarre, klassikalist kitarre, popjazzkitarre, oboet, trombooni, tuubat ja klaverikompositsiooni.

Räpina Muusikakooli kontserttegevus on väga vilgas. Esinetakse mitmel pool Eestis, kuid ka piiri taga Venemaal ja Soomes. 

Teise lauluna esitas koor härdalt ilusa Juhan Aaviku palvelaulu "Hoia, Juma, Eestit" ja osavõtjatest need, kes palvesõnadest aru said, tõusid Jumala ees ja oma maa eest palves püsti, tõmmates ka teised kuulajad kaasa paluma meie kaunile isademaale kaitset ja Jumala jätkuvat õnnistust. Kolmanda lauluna katsusime arusaada võru murdes lauldud Aare Kruusimäe ja Ülle Kauksi "Hommogupalvõ”. Tiina Kadarpik asus siis juhatama Piret Rips-Laulu komponeeritud "Mu süda usub õnne, mu süda usub elu.... mis taevane on", hoogne meile päris uudne laul, mille kuulajad võtsid vastu kiitvate aplausidega. Urmas Sisaki tuntud laulu "Sanctus" juhatas jälle Marika Klimberg-Hyötyläinen. Pühalikult kõlas see kaunis ülistuslaul, tuues tänulikud pisarad mitmete kuulajate silmadesse. "Püha, püha, püha on Issand, püha on vägade Jumal".  Räpina Kammerkoori esituses paitavalt  kindlust ja rahu tekitav.  Piret Rips-Laulu "Taivaheminek" ilus, rahulikult kiigutav, mille juures klaverisaatja, pianist ja kontsertmeister Riivo Jõgi klaverisaade oli ilus ja sama ilu nii koori esituses kui ka klaveril jätkus hästi esitatud tuttava spirituaaliga "Kumbaya, my Lord". Koos kooriga laulsid kuulajate südamed "Halleluuja, Issand, halleluuja!"  

 

"Mis maa see on, siin pole ühtegi mäge vaid metsad...." tekitas kuulajates assosiatsiooni kauge isademaaga, mõne kohal ka veel põlise sünnimaaga, Eestiga. ".... kuid siinne rahvas täis on imeväge..." Ilus. Selle laulu järele astus koorijuht ja Räpina Muusikakooli juht Marika Klimberg-Hyötyläinen publiku ette koos abikaasa Lauriga, kes tõlkis räägitu inglise keelde, tutvustama koori ja seda väikes Räpina külakest, mis asub 65 km (umbes 50 miili) kauguselt Tartu linnast kagu poole. Nad tutvustasid ka koori kontsertmeistrit Riivo Jõgi, kes käib esinemas kooliõpilastega mitmel pool Eestit ja on pälvinud parima kontsertmeistri tiitli mitmel korral. Nad tutvustasid koori solisti Alarit Kalvikut ja teisi kammerkoori liikmeid, kes on juba tegevad oma elukutsetes, mitmed ka Räpina vallavalitsuse liikmed, kooli juhatajad, õppejõud jne., väga mitmekülgsetel aladel teenivaid.

Rein Rannapi ja Urmas Alenderi "Rahu" kõlas hoogsalt ja võimsalt. Mart Siimeri ja Viiu Härma "Siin tahan ma elu elada", kodus, kus laulja on sündinud, üles kasvanud, ja saab sellel maal olla õnnelik. Hoogne ja paeluv.

"Papa Carlo laul", mille tegijaks on Olav Ehala, alustus Alar Kalviku soologa, kuhu koor ühines hoogsalt, lõpetades veenvalt:."... ei saa kustutada igavese usu elu tuld".

Koori abijuht Tiina Kadarpik juhatas Agu Tammeorgi "Aeg meil minna üheskoos",

Koor lõpetas oma ilusa kontserdi Peep Sarapiku ja Juhan Liivi "Ta lendab mesipuu poole", liigutav koori võimsas esituses.

Koguduse abiesimees Eda Treumuth tervitas koori südamlikult, liigutatutult ja tuletas meelde Lakewoodi Segakoori asutamist ja selle koori laulupeol esinemist. ka tema enda esinemist, kus ta suuga laulis kaasa kuid häält välja ei tulnud, sest pisarad täitsid laulja silmad. Imbi Sepp andis imeilusad roosikimbud koori juhtidele, koorivanemale, klaverisaatjale. Maie Currie andis koguduse kingituse üle tänades oma poolt suurepärase programmi valiku eest ja südant liigutava esinemise eest.

Räpina Muusikakooli muusikud on valmis esinema, kuid, nagu nad kirjutavad oma juubeliraamatus, "...kui ootate meid esinema, palun teatage meile sellest paar kuud ette, siis on lihtsam planeerida ning me tuleme, kui on võimalik!"

Kontsert lõppes Räpina lauluga, lauluga kohast, kus saab rahulikult elada.

Airi Vaga

 

This page was last edited on February 21, 2014 06:12 PM

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.