New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK
VABA RAHVAKIRIK PAGULUSES ja VÕÕRSIL

Kui vaatame põgenemise ja seitsekümne aastase Eestise eemal olemise peale, meile tuleb meelde palju, nii palju kannatusi ja õnnestumisi, kaotusi ja saavutusi.

1944. aastast alates kogunesid eestlased randumisel tänama Jumalat ja põgenike laagrites Rootsis ja sõjaolukorra lubades Saksamaal tähistama usulisi ja rahvuslikke pühi ja tähtpäevi.  Kirikuõpetjad ja rahva liikmed jutustavad oma kogemustest Rootsi ja Saksamaale jõudmisest.  Mäletame või oleme kuulnud, kuidas rahvas kogunes tänujumalateenistustele kui olid saabunud Läänemera voogudelt kuivale maale. Nende rõõm tuletab meelde jüngrite rõõmu, kui Jeesus päästis neid uppumise hirmust, sest Ta vaigistas tuule ja tormimaruse mere. (Loe Matteuse evangeeliumi 8:23-25 ja 14:22-270).

Üks kirikuõpetaja räägib oma isiklikes mälestustes, kuidas ta mattis sadu Läänemere voogudesse uppunute ihusid, mis olid uhtunud Poola randa pärast nende laeva torpedeerimist.  Õpetaja pidas ka püha jumalateenistuse lahingute tormist tulnud eesti sõjameestele üksuse ohvitseri palvel. Pärast sõja lõppu läks õpetaja teenima sõjavangis kinni peetud eesti sõjamehi. Ta läks ka koos oma poistega kui kogudusega, kes kasutasid võimalust pääseda vangipõlvest kui tormist, ümberasumise kaudu Inglismaale vabriku-, kaevanduse- ja maatöid tegema. Kolm nende hulgast otsustasid õppida kirikuõpetajaks.

Saksamaal pagulaslaagrites teenisid mitmed Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku õpetajad Jumala Sõna ja Sakramentidega eestlasi, kes ootasid sõja ja okupatsiooni poolt üles keeratud tormi lõppemist ja Eesti kodumaa vabanemist Nõukogude Venemaa valitsuse rõhumise alt. Rootsis said 20,000 eesti põgenikku Rootsi Kiriku toetusel ja ametlikul kinnitusel viis EELK kirikuõpetajat omale neid teenima oma eesti keeles ja Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku korra järgi.

Saksamaa ÜRO Displaced Persons põgenikelaagreis ja Rootsis ning hiljem Põhja-Ameerikasse ja Austraaliasse ümberasunud eestlaste tahe, lootus ja palve oli pääseda pagulaspõlvest tagasi Eestisse, kus kirik, kultuur ja rahvas oleks õnnelik ja vaba nagu see oli Eesti Vabariigis enne vallutamisi ja okupatsioone. Igatsus Eestisse tagasi tulemiseks oli nii suur kui Pühakirja laulikul:  “Paabeli jõgede kaldal, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime (kodumaale). Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks.” (Laul 137:1 ja 6) Kuid vabanemisse kulus 70 aastat ja suurem osa põgenikest on leidnud oma viimse puhkepaiga võõramaa mullas. Nende järeltulijate elujuured on väljarännumaadel, kus nad soovivad eesti tegevust jätkata oma vanematelt päritud traditsioonidega asukohamaa võimaluste kohaselt.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku vaimulikud asusid teenima eesti rahva poolt kokku kutsutud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu kogudusi üle Rootsi, Põhja Ameerika, Austraalia, Inglismaa ja Lõuna Ameerika. Jumalateenistused said pagulastele kodumaisteks usulisteks kodudeks. Meie kirik välismaal on õpetanud Jumala ilmutusi ja armutegusid, mis meie rahvale on kuulutatud ja õpetatud sajandeid.

Oleme elanud vaba Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku liikmeina välismaadel kauem kui üks piibellik eluiga. Selle aja jooksul oleme õppinud mitmeid uusi teenimise viise ja kombeid. Meile on selgeks saanud Issanda Jeesuse õpetuse sisu: “Seepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaisanda sarnane, kes toob esile oma tagavarast uut ja vana!” (Mt. 13:52)

Me jätkame edasi läbi uue inimpõlve iseseiva Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikuna siin Põhja- Ameerikas. Põhimõtteliselt oleme EELK-ga ehk Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga Eestis üks ajalooline kirik, kuid iseseisvate valitsustega.

õpetaja, praost Thomas Vaga

 

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

This page was last edited on February 21, 2014 06:20 PM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.