New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Au Jumalale kõrges

New Yorgi Segakoori  jõulukontsert Lakewoodi Pühavaimu kirikus - 2015

 

New Yorgi koorid, Naiskoor ja Meeskoor, koos on moodustanud uue koori, New Yorgi Eesti Segakoori, mille juhatajaks on hästi tuntud koorijuht, pianist  ja muusik Maaja Roos, andeka helilooja Helen Tobias Duesbergi tütar. Entusiastliku muusiku Maaja Roosi koorijuhiks asumine hooaja alguses andis segakoorile uut jõudu ja laulmise rõõmu.

Koor saabus Lakewoodi eesti kirikusse varakult. Koguduse poolt oli kooriliikmeid ootamas hommikusöök ja soe kirik.

Jumalateenistusele järgnes ilusjõulukontsert, mille programmis oli ka kolm laulu koorijuhi ema poolt, kes sai juba mitme aasta eest kutse Issanda igavestesse majadesse, kes aga – usun - sai taevatähena või koos inglitega kontserdil osaleda.

Kontsert algas E. Steini lauluga “Helisega jõulukellad”, mis sai kirikulised jõulumeeleolusse. Rõõm oli kuulda kontserddi kestel helilooja Helen Tobias Duesbergi kolme jõulaulu: “Jõuluööl”, pühalik “Sanctus” ja “Petlemmas”. Kalju Raidilt, kes ka juba Issanda igavikkus, olid: “Jõuluvalgus” ja “Jõuluööl” ning Torontos praegugi aktiivselt tegutsevalt Charles Kipperilt  ilus “Gloria” Jumala austuseks. Kontserdi lõpul kuuldi prantsuse jõululaulu “Karjased, oh öelge meile” ning südamekeeled helisema panev ja pisaraid silmadesse toov härdalt esitatud “Püha öö, õnnistud öö”, mida kuulates saame kaasa elada ettekujutuses koos Maarja ja Joosepiga  jõululapse sünnile Petlemmas. Oivaliselt juhatas koori ja saatis klaveril eriti talentikas, rõõmus  Maaja Roos. Vahepalana kuulis kirikurahvas naiskvartetti poolt ilusti esitatud “Oh sa röömustav, oh sa önnistv”. Kvartettis laulsid: Mai-Liis Metslak, Elsa Dial, Liisi Vanaselja ja Leila Roos. Ilus jõulukontsert teenis kirikuliste südamlikku aplausi.

 

 

 

 

 

 

Imeilusa, hea etenduse eest tänasid koori koguduse esimees Valter Must ja lilledega Imbi Sepp.  

 

Jumalateenistuse esimese advendipüha kirikulaulud kõlasid kooriliikmete kaasalaulmisega tugevalt. Koguduse õpetaja, piiskop Thomas Vaga, luges epistlitekstiks apostel Pauluse kirjast filiplastele esimesest peatükist salmid 3 kuni 11 ning evangeeliumi tekstiks Luuka evangeeliumist peatükk 3 salmid 1-6. Jutluse teemaks oli “Hüüdja hääl kõrbes”, mida õpetaja sõnutsi kasutatakse kahes tähenduses: piibellikus, mis on Jumala hääl Ristija Johannese vahendusel, ja teise tähendusena üldiselt kasutatud hüüdlauset, et kellegi sõnum on jäänud “hüüdja hääleks kõrbes”, mida keegi ei kuule ega kuulda võtta. Jõulude sõnum võib olla kui Ristija Johannese sõnum Issanda tulekust inimkonna keskele, mida ühed kuulavad ja tõsiselt võttavad, või selle sõnumi kuulutus võib  jääda “hüüdja hääleks kõrbes”, mida kuuldakse aga ei võeta kuulda. Jõululaulud ja nende esitajad,  ka täna meie keskel,  on nagu Ristija Johannese sõnumi kuulutajad ja meie selle kuuljad. Kristlastena me kuuleme ja kuulutame Issanda tulemist inimeste keskele erilisel viisil pühal jõuluajal.

Jumalateenistusele järgnes jõululõuna, mille valmistasid Erik ja Valter Must abikaasadega. Kohvilauale annetasid ja küpsetasid Ingrid Kangur, Helgi Tarmo jt.

Tänusõnad segakoorile ja selle andekale juhatajale, kvartetti liikmetele ja kõigile abilistele saatsid kontsertteenistusel osalenud ja kuulajad koduteedele jõulude tulekut ootama.       

Airi Vaga

 

 

 

 

Koguduse endise õpetaja Rudolf Reinaru vennapoeg, Leevi,  ja tema poeg külastasid kogudust jättes meile üleskutse toetada Eesti Misjoni tööd

Praost Leevi Reinaru on praostiks Eestis Lääne praostkonnas. Oma jutluses viitas ta kiriku altaripoolsel seinal olevale maalile, kus kunstnik Endel Kõks kujutab eesti rahva kannatuste teed, põgenemist, uutele maadele saabumist, Siberisse küüditamist, rahva vangipõlve, kuid palju kannatava eesti rahva toeks on olnud ja on Jeesus Kristus, rõhutas kõneleja. Praost Reinaru teadis hästi, millistest kannatuste aastatest eesti rahvas on läbi käinud. Ta mainis, et võõra okupatsiooni tagajärgi on ikka näha rahva seas.           

Kohvilaua ajal rääkis praost Reinaru temale südame lähedal olevast tööst Eesti Misjoni keskuses, kus tema saab teenida uute õpetajate koolitamisega misjoni väljadele. Eesti misjonärid tegutsevad Jumala sõna levitamisel mitmel pool maailmas. Välismisjonärid on need kristlased, kes on tundnud kutset minna Jumala sõna viima kaugemale oma kodukohast, teistesse riikidesse, teistsuguse kultuuri keskele. Misjoniidee jõudis Eestisse Vennastekoguduse kaudu 1700 aastate alguses. Herrnhuti vendade misjonitöö uudised laiast maailmast äratasid maarahvas huvi teiste maade ja rahvaste vastu. 1806. a läks misjonitööle Aafrikasse esimene eestimaalane Gustav Reinhold Nyländer. 1921.a peeti Rakveres esimene kümnepäevane misjonikursus, mille sihiks oli luteri kiriku usutunnistuse põhimõtete ja misjonitöö tutvustamine. 1940. aastal misjonitöö keelati. Kui taastati Eesti Vabariigi iseseisvus, taastati ka EELK Misjonikeskuse töö. 1994 peeti Haapsalus taas EELK misjonikonverents. 1997 asutati EELK Misjonikeskus. 

Teate lehekesel, milliseid Reinarud jätsid meie koguduse liikmetele lugeda, antakse Misjoni-keskuse aadress, kuhu ka meie koguduse liikmed võivad saata oma toetusi. Praost Reinaru kirjutab: “Meie ülesanne on kogudusi toetada.” Eestis ilmub neli korda aastas noorte ajakiri “Pluss”, mis on suurepärane kingitus ka meie koguduse liikmete Eestis elavatele noortele sugulastele.  

Lisainformatsiooni keskuse tegevuse kohta saab misjonikeskuse koduleheküljelt aadressil: 

http://misjonikeskus.eelk.ee/

 

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

 

 

This page was last edited on May 24, 2016 10:49 AM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.