New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi kogudust - 2015 mai

 

Maikuu esimesel pühapäeval oli kogudusel võimalus kuulata Tartu Teoloogia Akadeemia juhatajat Siimon Haamerit jutlustamas. Diakon Siimon Haamer on paljudele pagulastele tuntud õpetaja Harri Haameri pojapoeg. Samal pühapäeval toimus ka koguduse juhatuse ja nõukogu õnnistamine ja pildistamine.

Koguduse õpetaja praost Thomas Vaga tervitas kirikulisi ja kutsus alustama teenistust alguslauluga 273.  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku jumalateenistuse liturgia on haarav. Selles sisaldub Jumala suuruse ja kõikvõimsuse austamine, pattude ülestunnistamine, Jeesuse ristisurmaga antud lunastuse kinnitamine, usutunnistamine nii Jumala ees kui ka kaaskristlaste ees. Sel pühapäeval oli ka Püha armulaud, kus oldi osaduses Issanda pidulikul ühisel leivamurdmisel.

Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja diakon Siimon Haamer juhtis jumalateenistujate silmad tuttavale Endel Kõksi seinasuurusele altarimaalile, milles toodu kajastas just tema jutluse peateemat, armastust. Altarimaalilt saab lugeda nii hirmu kui ka armastust, ahastust vangitrellide taha suletud nägudest ja teekonnast kaugele Siberi lagendikele või hoopis Jeesuse armastuse juurest ärakõndimist. Kõige keskel on Jeesuse Kristuse armastusest laotatud käed.

Jeesus aitab hädalisi, trööstib ahastuses olijaid, julgustab kartjaid ja lohutab kõiki. Jeesuse armastus inimese vastu on meiega igal pool ja igal sammul meie eluteel, kinnitas Siimon Haamer oma jutluses. Tema jutlust saab lugeda all. Pastor Haamer külastas eelmisel päeval ka E.E.L.K. New Yorgi Pauluse koguduse Schenectady-Albany pihtkonda ja jutlustas sinna kogunenuile.

Jumalateenistusele järgnenud kohvilaua ajal tutvustas Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja selle õppeasutuse mitmekülgset tööd ja selle juures ka Akadeemia õpilaste koolitust mitmesuguseks hingehoiuliseks tegevuseks. Selle koolituse jaoks kinkis praost Vaga oma raamatukogust seeria ingliskeelseid hingehoiu raamatuid mitmelt alalt. Need saadeti Tartu Teoloogia Akadeemiale posti teel.

 

Lakewoodi koguduse juhatus ja nõukogu - 2015

Isikus pildil (vasakust paremale, esimesest reast): Airi Vaga, Irene Verder, Valter Must (koguduse esimees) õp. Thomas Vaga, Eda Treumuth (koguduse abiesimees), Luule Prima (koguduse laekur).  Teine rida:  Helgi Tarmo, Imbi Sepp, Ilve Must, Anita Pallop, Uno Taps.  Kolmas rida:  Andres Simonson (koguduse sekretär), Raivo Reinup ja Tõnis Vaga.

Koguduse juhatuse ja nõukogu õnnistamisel luges praost Thomas Vaga agendast vastavaid lugemisi ja sai koguduse poolt selleks tööks valitud isikutelt tõotuse teenida kogudust ustavalt. Koguduse esimees on advokaat Valter Must, kelle abi kogudusele ja kogu Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule on hindamatu. Esimest korda paguluse kestel on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik registreeritud NJ osariigi juures ja palved saada kirikule ka tunnustust USA föderaalvalitsuse ja IRS-i juures. Koguduse aseesimees on Eda Treumuth, laekur Luule Prima, raamatupidaja Harry Tuul ja kirjatoimetajad Andres Simonson, Ilve Must ja Ingrid Kangur. Koguduse õpetaja õnnistusega saadeti koguduse juhatus ja nõukogu oma ülesandeid täitma.

Airi Vaga

 

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

This page was last edited on November 11, 2015 08:59 PM

 

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.