New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses

Üks Issanda juurde lahkunud koguduse liige mõtles oma testamendis meie kiriku tulevikule, pärandades Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule summa kirikuõpetajate ja õpetaja abiliste koolitamiseks. See kohustas ja tiivustas piiskop electus Thomas Vaga korraldama kiriku käsiraamatu Agendaga tutvusmise kursuse. Kursuse kohaks leidis ta Jumala juhatusel suurepärase Keswick keskuse, kus oli koosoleku toad, ööbimise võimalused ja toitlustamine eriti soodsa hinnaga.  

 

Vasakult:  Los Angelesi koguduse õpetaja Enn Auksmann, Advokaat Aleksander Lamvol Connecticuti kogudusest, Chicago koguduse diakon-õpetaja Gilda Karu, kursuse lektor õpetaja Ove Sander, Airi Vaga, Sven Sander, Andres Savi, Maarit Vaga, õpetaja Markus Vaga, õpetaja Thomas Vaga, Diakon Kalju Ets, Seabrooki koguduse esimees Harri Virunurm ja õpetaja Ilves.

Kursus toimus 30. septembril ja 1. oktoobril mainitud keskuses ning kursusest osavõtnute abiga lõpp-jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus, Lakewoodis, New Jerseys. Osavõtjate hulgas oli viis kirikuõpetajat ja viis laiet ehk ilmikku. Lektoriks oli piiskop kutsunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteadusliku Instituudi rektori teoloogia doktori Ove Sanderi. Osavõtjatnud vaimulikud, koguduste õpetajad, olid: E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, E.E.L.K.  Los Angelese koguduse õpetaja ja EELK Pärnu praost Enn Auksmann, E.E.L.K. Lakewoodi, New Yorgi Pauluse ja Bergen County koguduse õpetaja Thomas Vaga, E.E.L.K. Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves ja E.E.L.K. Seabrooki eesti ja saksa koguduse õpetaja ning Baltimore kogudse vaimulik Markus Vaga. Laiedest mainime Kalju Ets, E.E.L.K. Lakewoodi koguduse diakon, Aleksander Lamvol E.E.L.K. Connecticuti kogudusest, Maarit ja Airi Vaga Lakewoodi kogudusest, Anders Savi Bergen County kogudusest, Harry Virunurm Seabrooki kogudusest ja Sven Sander EELK Tartu Pauluse kogudusest. Koostöö kristlikus osaduses kahe kiriku  (EELK ja E.E.L.K.) liikmete vahel oli südamlik ja konfliktideta. Selle eest tänu Jumalale.

Õpperaamatuks kasutati uuesti trükkimisele tulevat Agenda proovitrükki, kust mitmed vaimulikud leidsid vigu ja ebatäpsusi, kuid selleks korraks oli sellest kasu ja ka see kasu, et raamatu revideerimist soovitati peaost Enn Auksmanil teha, kes koostöös dr. Tõnis Nõmmiku ja Ove Sanderiga vaatab selle väärtusliku ja väga kasuliku kiriku käsiraamatu läbi ja teeb vajalikud parandused ja kohendused.  

 Eesti Teoloogia Akadeemia rektor Ove SanderPiiskop-electus Thomas Vaga

 

Pilt klassiruumist.

Lektor Ove Sanderi loengud olid köitvad ja huvitavad ning väga informatiivsed. Õppematerjale jagas lektor paljundatud kujul. Õpilased tutvusid Luteri usu teoloogiaga. Põhialuseks jumalateenistusel on Jumala Sõna. Kristlase isikliku eksistentsi aluseks on usk. Kiriku liturgilise elu aluseks on kirjutatud sõna. Luterile oli Jumala Sõna ennekõike jutlus, kuulutus ehk liturgiline sündmus. Jumalateenistuses saab Sõna lihaks, Kolmainus Jumal tuleb koguduse keskele. Jumala Sõnal on kaks füüsilist vormi: - kuulutatud, kuuldud sõna ja nähtav sõna ehk pühad sakramendid. Lektor selgitas luterlike kirikukordi, missasid. Ta selgitas emakeelse koguduse laulude eesmärke ja rõhutas, et isiklik usuelu on vaimuliku teenimise aluseks: Piibel, palve ja osadus.

Väga intensiivse ühepäevase kursuse jooksul tutvusid õpilased üksteisega, oma lektoriga ning jagasid oma kogemusi, soovitusi ja nõuandeid. Eesmärgiks oli valmistada laiesid ehk ilmikteenijaid olema hädaolukorras võimelised kiriklikel talitustel abiks olema või isegi neid läbi viima.

Väga huvitav oli ka tutvuda kirikuaasta liturgilise kalendriga. Kirikuaasta algab advendiajaga. Sellele järgneb jõuluag  ja jõuludega liituvad teised pühad, Siis saabub Kristuse ilmumispüha ja ilmumisaeg. Siis tuleb paastuaeg ja pühapäevad enne paastuaega. Sellele järgneb suur nädal, mis algab Suure neljapäevaga ja jätkub kuni Kristuse ülastõusmispühani, mil algab ülestõsmisaeg. See jätkub nelipühani. Vahele jääb taevaminemispüha, mis langeb 40. Päevale pärast ülestõusmispüha. Nelipühastalgab kiriku poolaasta ehk nelipüjajärgne aeg, mis lõppeb kirikuaasta lõppemisega ehk surnutepühaga. Uuteks nimetusteks olid valvamispühapäev ja igavikupühapäev.

Lektor Sander ja piiskop Vaga rõhutasid lakamatu palvetamise vajadust neile, kes on nõus ja kutsutud ligimesid Jumala Sõnaga teenima.

Kursus lõppes jumalateenistusega Lakewoodi Püha Vaimu kirikus, kus altaril teenisid kõik juba ordineeritud vaimulikud. Jutlustas õpetaja Ove Sander. 

 

Jumalateenistusel Lakewoodi Pühavaimu kirikus teeninud vaimulikud ja laied vasakult:  õpetaja Enn Auksmann, õpetaja William Ilves, lugeja Aleksander Lamvol, diakon-õpetaja Gilda Karu, õpetaja Ove Sander, lugeja Sven Sander, piiskop-electus Thomas Vaga, solist Maarit Vaga.

 

Vaimulikud altaril.

 

 

Kohvitund pärast jumalateenistust.  
Los Angelese koguduse õpetaja ja Pärnu praost Enn Auksmann kõnelemas.

 

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

This page was last edited on November 11, 2016 08:57 PM

 

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.