New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Noorte leeripüha Lakewoodis, NJ

 

Noored altari ees koos õpetajaga. Vasakult: Linnea Anu Tõõtsov, Tia Mai Puskar, Lilly Olivia Aasmaa, Markus Truumees ja Aleksander Ilmar Aasmaa. Foto: Ulla Vinkman  

 

Ilus noorte leeripüha, laupäev 21. oktoober, oli ilmade poolest vihmane ja külmalt tuuline. Kuid ilmade valikut meist keegi ei saa teha. Rõõmsad noored olid vara kohal ilusas eesti kirikus, kus toimus viie noore usutunnistamine, ja konfirmatsioon eesti koguduste liikmete ees. Koguduse õpetaja, piiskop electus Thomas Vaga oli peaaegu aasta aega andnud leeritunde kirjalikult ja nädal aega leerilaagris Long Islandi Eesti Kodus. Orelil teenis Lakewoodi Pühavaimu koguduse organist Maria Star-Zumpano ja leeripäeva fotograafina Ulla Vinkman. Kiriku altar, altari esine, leerinoorte pinkide otsad ja kirikutrepid olid rikkalikult kaunistatud leerinoorte vanemate poolt muretsetud lilledega.

Jumalateenistus algas võimsa koraaliga “Jehoova, Sulle tahan laulda”. Pärast algussalme kogunesid leerinoored: Tia Mai Puskar, Lilly Olivia Aasmaa, Linnea Ann Tõõtsov, Aleksander Ilmar Aasmaa ja Markus Truumees altari ette.  Oma kõnes leerinoortele rõhutas õpetaja Püha ristiusu tähtsust igaühe eluteel ja Jeesuse Kristuse vastuvõtmist juhatajaks eluteedel.  Veenvalt tunnistasid noored oma usku Jumalasse, Tema Pojasse, Jeesusesse Kristusesse ja Jumala Püha Vaimusse. Pärast seda keeras õpetaja noored vaatama koguduse poole ning tutvustas noori ja manitses kogudust pidama meeles uusi eesti koguduste liikmeid oma eestpalvetes. Pärast Issanda Püha Õhtusöömaajast osasaamist siirdusid noored koos oma perekonna ja külalistega koosviibimisele Lakewoodi Eesti Majja.

Õhtu pidustusi juhatas Aino Liis Tõõtsov. Palvuse pidas õpetaja Thomas Vaga. Leerinoorte nimel tänasid Linnea Ann Tõõtsov ja Aleksander Ilmar Aasmaa südamlikult oma leeriõpetajat, leerilaagris abiks olnuid, oma vanemaid ja neid õnnitlema tulnud külalisi. Ilus ja õnnistatud leeripäev tuletas mitmetele meelde nende oma leeripüha. Sel leeripäeval õnnistatud noored lisasid oma mälestuste mosaiiki mitmeid ilusaid mälestustükikesi. Leeripäeva programmis oli lugeda ristivanemate mälestusi oma ristilastest ja häid õnne- ja õnnistusesoove  noortele kristlastele.

Airi Vaga 

Leerinoored pidulauas Lakewoodi Eesti Majas. Vasakult: Linnea Ann Tõõtsov, Aleksander ilmar Aasmaa, Lilly Olivia Aasmaa, Markus Truumees ja Tia Mai Puskar. Ees leerinoortele kingitud õnnitluslilli. Foto: Ulla Vinkman  

 

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

This page was last edited on November 11, 2016 09:11 PM

 

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.