New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Torontos

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Torontos oli Issanda poolt õnnistatud

“Su töö on see, oh Jeesus Krist,” kinnitati võimsalt kõlanud alguslauluga

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste 2016. aasta sinod toimus põhja Toronto naabruses.  Sinodi kohapealseks korraldajaks oli Toronto Vana Andrese kogudus.  
Foto:  Tiiu Roiser

 

Sinodist osavõttjad vasakult: 

Õp. Kalle Kadakas (Toronto Vana Andrese kogudus), Riina Klaas (Toronto Vana Andrese koguduse esinaine), Jaan Erakare (NJ Lakewoodi kogudus), Maarit Vaga (MJ Lakewoodi kogudus), Heino Nurmberg (Los Angelese koguduse esimees), Markus Vaga (Praostkonna vikaarõpetaja), Uno Jaanson (Toronto Vana Andrese kogudus), Tõnu Orav (Toronto VA kogudus), Jüri Silmberg (Toronto VA kogudus) , Matti Jaanimägi (Chicago kogudus), Tamara Norheim-Lehela (Toronto VA kogudus) , piiskop electus Thomas Vaga, Malle Väärsi (Bergen County kogudus), Viiu Kanep (Toronto VA kogudus), Iivi Ratas-Campbell (Toronto VA kogudus), Kuno Lill (Los Angelese kogudus), Eena-Mai Franz (New Yorgi Pauluse kogudus), Sven Roosild (New Yorgi Pauluse koguduse esimees), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany koguduse esinaine), Ilmar Leppik (Toronto VA kogudus), Epp Aruja (Toronto VA kogudus) , Airi Vaga (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Heli Kopti (Toronto VA kogudus).  Foto:  Tiiu Roiser

 

Sinodi registreerimineFotod:  Tiiu Roiser

 

 

Selleaastase sinodi korraldaja Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas ütles südamliku tere tulemast kõigile sinodist osavõtjatele, tuues samas ka tervituse soome koguduselt, kelle kirikust on saanud nüüd ka eesti Vana Andrese koguduse kirik pärast ajaloolise kirikuehituse müümist ühele Toronto presbüterlikule kogudusele. Kiriku ajaloolisest orelist ja organistist oli valmistatud dokumentaalne videofilm, mida kokkutulnud said vaadata pärast koosolekute lõppu.  Jeesuse Kristuse poolt alustatud töö Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus jätkub Tema õnnistuse all saab kinnitust, et “nurja see ei läe”. Üksmeel ja armastav vendluse vaim juhtis kõike tegevust sinodi kestel.

 

Õpetaja Kalle Kadakas  Foto:  Riina Klaas

 

Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi Vaga ja Epp Aruja.

Kirikule valitud piiskop Thomas Vaga andis ülevaate meie kiriku vaimulikust tööst iga koguduse tarvete tasemel õpetajate ja abiliste kaudu. Piiskop rääkis sõbralikust vahekorrast Eestis toimiva evangeelse luterliku kirikuga, kokkusaamistest ja aruteludest peapiiskop Urmas Viilmaga ja piiskop Tiit Salumäega. Küsimusele, millal võiks piiskopiks valitud Thomas Vaga ametisse seadmine toimuda, piiskop electus ei osanud vastust anda.

Piiskop electus heitis pilgu 2015. aastale, mil E.E.L.K.-s oli 13 kogudust, milledest kaks olid pihtkonnad. Sel aastal on E.E.L.K.-s  11 kogudust ja üks pihtkond, sest Buffalo kogudus on lõpetanud tegevuse eestlaskonna kahanemise ja kauaaegse esimehe Edgar Zirna igavikku siirdumise tõttu, ja  New Yorgi Pauluse koguduse teine pihtkond on nüüd  Schenectady-Albany kogudus. Thomas Vaga märkis suure heameelega, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd esmakordselt registreeritud üldkirikuna Ühendriikide IRS-I ehk tulumaksu ameti juures oma eestikeelse nimega, millega see nimi on kaitstud ja mis garanteerib kirikule tulumaksust vaba staatus USA riigiseaduste kohaselt. Ta kinnitas, et kõik Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikusse kuuluvad kogudused naudivad samasugust tulumaksu vaba sataatust ja kui kirikuga liituksid mõned uued kogudused, saab neid, USA IRS-I (Internal Revenue Service) ametniku sõnul liita kirikuga sellest IRS-le teatades. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste hulgas on E.E.L.K. Bergen County kogudus kõige vanem kogudus, mis on asutatud aastal 1929 Eestist ümberasujate poolt. Selle koguduse jumalateenistused toimuvad  Bogota linnas, New Jerseys asuvas Trinity Lutheran kirikus, mille ehitamisel olid ametis ka kohalikud eestlased juba aastal 1920, mis  tähendab, et see kirik pühitseb peatselt oma 100-nda aasta juubelit. Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi, kes kuulub ka Trinity Lutheran ameerika luteriusu kogudusse, andis ülevaate eesti koguduse toimingust, kiriku ehituse suurest remondist ja võttis vastu kutse korraldada kiriku tulevase aasta sinod selles kirõtjaileikus ja Bergen County koguduse korraldusel.

11 koguduse ja ühe pihtkonna tegevuse aruanded nende esindajailt isiklikult või piiskopile kirja teel saadetud vormis esitati sinodist osavõtjaile. Tervitajate hulgas olid  E.E.L.K. Connecticuti koguduse õpetaja praost emeritus Uudo Tari ja E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse diakon õpetaja Gilda Karu, kes ei saanud isiklikult kohal viibida.

 

Referaat Eestist televisiooni SKYPE läbi praost Enn Auksmanniga.
"Lahenduste leidmine jumalateenistuste ja talitutse korra ja liturgia sisu rakendamisel uue õpetajaskoon poolt Eestis."   
Foto:  Riina Klaas

 

Foto:  Tiiu Roiser

 

Eriti huvitavaks osutus  hästi õnnestunud lülitus praegu Eestis viibiva praost Enn Auksmaniga, kes kõneles sinodist osavõtjatele interneti Skype vahendusel. Osavõtjad nägid ja kuulsid referenti suure ekraani peal ja tema nägi meid. Referaat oli üli huvitav. Praost Auksmann rääkis ajast, millal tema oli poisike; millal Eesti oli Nõukogude kommunistliku okupatsiooni haardes; millal lapsed olid võtnud omaks, et jutud Jumalast on muinasjuttulised; millal “teati kindlasti”, et Jumalat pole olemas ja et usklikud on eksinud. Liigutusega kuulasime, kuidas Enn Auksmani onu, tuntud ajaloolane Rein Helme andis noorele Ennule esimese sammu usule ärkamise pikemal rännakul, kui onu ja tema vahel tuli juttuks Jumal ja kui noor ateistiliku kasvatuse saanud Enn kinnitas onule uhkusega, et Jumalat  pole ju olemas. Onu lühike küsinus: “Kuidas nii, kuidas sa tead?” pani poisi mõtlema. Sellest küsimusest läks usutee uks praokile ja lõpuks lahti nii, et Ennust sai Issanda kiriku õpetaja, hingekarjane. Nüüd on tema  nõistunud tulema kogu perega Ühendriikidesse, Los Angelese eesti koguduse õpetajaks. Tema otsus ja positiivsed väljavaated ja plaanid on andnud kirikule uut lootust ja suurt rõõmu ning tänulikkust Kristuse kiriku töös. Koguduse esimees Heino Nurmberg ütles tulevasele koguduse õpetajale tere tulemast ja soovis Jumala õnnistust kolimise käigus. Piiskop electus oma poolt tänas praost Auksmani referaadi pidamise eest kella-ajal, mil Eestis ligineti keskööle.

Kuuldi laekuri Kuno Lille aruannet kiriku majanduslikust olukorrast ja aruanded ning eelarve võeti koosoleku poolt vastu ühel meelel. Piiskop Thomas Vaga teatas, et kirikule on tulnud heavpärandusena mõne võrra raha kirikuõpetajate koolitamise eesmärgil. Ta esitas soovi kasutada annetatud raha õpetajate abiliste koolitamiseks, kes tutvuksid Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Agendaga ehk kiriku teenistuste käsiraamatuga, et vajaduse korral toimetada ristimisi, matuseid ja muid vajalikke ametitalitusi ja jumalateenistusi, kui õpetajad on takistatud kohale tulemast ja teenendust andmast, sest  Ühendriigid on suur ja vahemaad pikad.  Mainiti, et  Eesti iseseivuse ajal ja varem olid õpetajatele abiks kooliõpetajad ja köstrid. Plaanis on korraldada õppekursus. See toimuks käesoleva aasta oktoobri alguses. Eesti Usuteadusliku Instituudi rektor, dr. Ove Sander Eestist ja noor õpetaja Markus Vaga kohalikest jõududest on andnud lubaduse tulla õpetama. Kursus on avatud kõigile, kellele eestlaste usuline E.E.L.K. korra järgi teenimine on tähtis ja südame lähedane.  Kursusega seotud kulud makstakse kirikule annetatud pärandusest.

 

Piiskop electus Toomas Vaga seletab mis on Vaimulikud Loosungid.  Foto:  Tiiu Roiser 

 

  Foto:  Tiiu Roiser

 

Vahepeal pakkus Toronto Vana Andrese kogudus traditsiooniliste eesti toitudega lõunasöögi ning pärast koosolekut olid osavõtjad kutsutud õhtusöögile “Memories of Japan” restorani. Piiskop electus tänas Riina Klaasi ja kogudust südamlikult suurepäraselt korraldatud kiriku sinodi korralduste eest.

 

  Foto:  Tiiu Roiser

 

Airi and piiskop electus Toomas VagaFotod:  Riina Klaas

 

Maarit Vaga, Jaan Erakare ja Markus Vaga.  Fotod:  Riina Klaas

 

Kiriku veebilehe toimetaja Tiiu Roiser kutsus koguduste esindajaid külastama kiriku kodulehekülge, mille aadressiks on http://www.eelk-kirik.com/ ja lisama oma koguduses toimunu kohta informatsiooni.

Sinodist osavõtjaid oli koos koguduste esindajate ja õpetajatega umbkaudselt 30. Sinodi lõppedes pidas tänupalve õpetaja Markus Vaga.  Lauldi koos “Oh võtkem Jumalat, suust südamest nüüd kiita”.

 

 

Sinodi lõppjumalateenistus toimus ilusas Agricola soome luteriusu kirikus, millest on saanud nüüd Toronto Vana Andrese koguduse kodukirik. Jutlustas piiskop Thomas Vaga, liturgias õpetaja Kalle Kadakas. Teenistus oli armulauaga, mille seadis üles piiskop ja jagamisel abistas õpetajaid Jüri Silmberg. Vaado Sarapuu lindistas videole sinodi koosoleku ja piiskopi jutluse.

 

Eve Rebassoo, Airi Vaga, Sven Roosild ja Eena-Mai Franz.   (Fotod:  TR)

 

 

Sinodile saabujaid võttis vastu oma ilusas kodus Tiiu ja Nick Roiser, kus saabujaid võõrustati suurepäraste toitude ja südamliku koosolemisega. Sellest anti südamlik tänu külakosti pakkujatele.

Aga suurim tänu hästi õnnestunud koosoleku, koosviibimise ja südamlikku vastuvõttude eest kuulub meie Issandale Jeesusele Kristusele.

Airi Vaga - 24. mail, 2016

 

 

 E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga täispikk jutlus Kolmainupüha Jumalateenistusel Toronto Agricola Kiriku Vana Andrese koguduses.  
EWR video - Vaado Sarapuu

 

 

http://www.eesti.ca/eelk-sinod-kolmainupuha-jumalateenistus/article47666

 

 

    

 

 


E.E.L.K. Sinod Torontos.  Teeme juttu piiskop electus Thomas Vagaga.
EWR video - Vaado Sarapuu
http://www.eesti.ca/eelk-sinod-torontos-teeme-juttu-piiskop-electus-thomas-vagaga/article47670

 

 

Soovite näha veel pilte?  Külastage siin.

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

 

 

This page was last edited on August 02, 2016 08:41 PM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.