New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Kontakt / Contact

 

607 East 7th Street, Lakewood NJ 08701
Kantselei / Office:  732-370-8317

 

Updated November 2017

 

Õpetaja
Pastor:  
E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga
Telefon Kodus: 732-363-0532    
Mobiil (Cell): 732-581-2951   
e-post: thomasvaga@verizon.net
Õpetaja abi diakon
Deacon:
Kalju Ets
848-525-9823
Assisting Pastor: Reverend Markus Vaga
908-456-4055
Organistid
Organists:
Maria Star Zumpano  
Luule Prima  732-363-3612
Altari lilled
Altar Flowers:
Imbi Sepp  732-408-1822
Esimees
President of the Church Council:
Kenneth Ling  732-363-2458
Abiesimees
Vice President of the Church Council:
Eda Taps   732-363-4251
Altari Toimkond
Altar Team:
Imbi Sepp
Luule Prima
Hille Carpino
Kassapidajad
Treasurers:
Luule Prima  732-363-3612
Maria Star Zumpano
Sekretär
Secretary:
Ingrid Kangur
Abisekretärid
Secretaries:
Andres Simonson
Hille Carpino
Pühapäevakool
Sunday School:
  
Airi Vaga - 908-415-2580
Ehitustoimkond
Building Committee:
Raivo Reinup
Erik Must
Revisjoni komisjon
Auditors:
Anita Pallop
Imbi Sepp
Uno Taps
Nõunikud
Councelors:
Amy Ling
Karin Must
Andres Simonson
Airi Vaga
Tõnis Vaga
Veebilehe materjali toimetaja
Website materials:
Airi Vaga 
@ avaga6123@gmail.com
Interneti toimetaja
Webmaster:
Tiiu Roiser
@ tiiu-roiser@rogers.com  905-479-1565


Koguduse 65. juubeliaasta juhatus.

 Pildilt puuduvad: koguduse esimees Valter Must, Ilve Must, sekretär 
Andres Simonson, Raivo Reinup, Harri Tuul, Tõnis Vaga, ja Erik Mujst. 

Ees vasakult: Airi Vaga, MariaStar Zumpano (koguduse organist), 
Maie Currie (koguduse raamatupidaja), koguduse õpetaja Thomas Vaga, 
Eda Treumuth (koguduse abiesimees), Irene Verder, Luule Prima (koguduse laekur). 
Taga vasakult: Imbi Sepp, Ingrid Kangur (koguduse abisekretär), Uno Taps, Helgi Tarmo ja Anita Pallop.


Koguduse Juhatus ja Nõukogu tuleb kokku iga kuu koguduse õpetaja-, tegevus-, majandus-, kiriku ehituse ja ümbruse korrashoiu aruanneteks ja tuleviku plaane tegema.

 

This page was last edited on July 29, 2018 12:02 AM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.