New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 


Meie Kirik


 

Koguduse asutamisest möödus 60 aastat aastal 2009.

Kogudus asutati Lakewoodi Eesti Majas 12. veebruaril 1949. Asutamiskoosolekust võtsid osa ka Eesti Vabariigi peakonsul Johannes Kaiv ja minister Johannes Markus.

Kiriku arhitektiks oli H. Roomann. Struktuuri arvestuse tegi insener Harald Laupa. Mõlemad tasuta. Eshitustoimkonnas olid Harry Must (†), Edgar Tamm (†), Arnold Ruubas (†) ja Th. Vermann (†). Elektritööde arvestused tegid tasuta Armin Tamme ja ins. Viktor Toome.

Ehitus valmis vabatahtliku tööjõuga.

Kiriku nurgakivi asetati 2. juunil 1963 ja sinna asetati Piibel, Eesti lipp, ajakiri "Eesti Kirik", eesti ajaleht, kirikuehituse ürik ja koguduse liikmete nimestik.

Kiriku õnnistamine toimus 30. augustil 1964. Õnnistamisel teenisid praost Aleksander Hinno, abipraost Max Emil Saar, prof. dr. Artur Võõbus, õpetaja Elmar Pähn ja õpetaja Rudolf Reinaru.

 


The History of our Church


The year 2009 marked the 60th anniversary of the founding of our congregation.

The congregation was established at the Lakewood Estonian House on the 12th of February 1949. Attending the meeting was the New York Consul General of Estonia Johannes Kaiv and Minister Johannes Markus.

The church's architect was H. Roomann and the structural engineer was Harald Laupa. Both as unpaid volunteers. The Building Committee included Harry Must (†), Edgar Tamm (†), Arnold Ruubas (†) and Th. Vermann (†). Electrical planning and design was done pro bono by Armin Tamme and engineer Viktor Toome.

The building was constructed by a volunteer workforce.

The church's cornerstone was placed on June 2nd, 1963. Set therein were a Bible, an Estonian flag, the newspaper Eesti Kirik, an Estonian newspaper, eesti ajaleht, construction records and a church membership list.

The inaguration of the church took place on August 30th, 1964. Kiriku õnnistamine toimus 30. augustil 1964. Serving at the church service were Dean Aleksander Hinno, Assistant Dean Max Emil Saar, Prof. Dr. Artur Võõbus, Pastor Elmar Pähn and Pastor Rudolf Reinaru.

 

 

 


 

Altarimaali tegi kunstnik Endel Kõks. Selle tähendust pole kunagi selgesti ettetoodud. Iga vaataja saab pildi osas teha oma otsuse, mis pilt kujutab.

Kiriku ajaloo raamatust: Altarimaal kujutab eesti rahva saatust, kus Jeesus Kristus on olnud abiks ja toeks eesti rahvale, kas Siberi taigadele küüditatuile, või vangikongides kannatanud vabadusvõitlejatele või põgenikuteedel läbi tormise mere ja neile, kes pääsesid uuele maale, vabadusse. Maali annetasid Harry Must ja Leo Haus. Maali tegemise ajal pidas Harry Must päevikut.

 

The painting behind the front altar is by artist Endel Kõks. Its meaning has not been definitively presented. As with all great masterpieces in the art world, each person gazing upon the work can form their own interpretation regarding its meaning;

Writing in a historical record for the church, Airi Vaga wrote: "The altar painting depicts the fate of the Estonian people wherein Jesus Christ has come to their aid and has provided the strength for those deported to Siberia, the freedom fighters suffering in prison camps, the refugees escaping through stormy seas, and to those, who escaped to a new country and freedom.

The painting was donated by Harry Must and Leo Haus. Harry Must kept a diary during the creation of the artwork.

 


 

Deklaratsioon koguduse asutamisel


"Meie, koosolijad, Lakewoodis N.J. ja selle ümbruses elutsevad Eestist päritolevad või sealt põlvenevad USA kodanikud ja sisserändajad, pidades kalliks oma esivanematelt päritud evangeeliumi luteriusu traditsioone ning olles juhitud soovist säilitada neid muutmata kujul, oleme otsustanud asutada Lakewoodi Eesti Evangeeliumi Luteriusu Pühavaimu koguduse. Selle eesmärgiks on oma liikmete vastastikune kasvatamine usule ja kõlblusele terves evangeelse luteriusu õpetuse vaimus, Pühakirja, Concordia Raamatu ning meie rahvuslikkude tavade alusel. Meie tahame juhtida üksteist täielikumale Jumala tunnetamisele Kristuse läbi, armastusele Tema ja ligimeste vastu ning ennastohverdavale organiseeritud abistamistöuole ühiste jumalateenistuste, üksteise elust osavõtmise ning muude ühiste ürituste kaudu. Tahame jääda vaimsesse ühendusse ja sõbralikku koostöösse eesti luterliku kirikuga, tema seaduslike organitega kõikjal demokraatlikes maades kui ka Ameerika kõigi luteri kirikutega, kes õpetuslikult ja organisatsioonilt on samal alusel meiega ning suhtuvad (heatahtlikult) meisse ja luteri kirikute suurimasse organisatsiooni, nende maailmaliitu ja tema püüetesse."

 

This page was last edited on November 08, 2013 07:50 AM

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.