New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Fotod / Photo Album

Noored eesti evangelistid  viibisid “Campus Crusade for Christ” 
külalistena Ühendriikides ja eesti kogudustes

 

“Campus Crusade for Christ”(CCC)  kristlik evangeeliumi levitamisele pühendatud liikumine on leidnud koha ka Eestimaal, kus liikumine on tuntud kui “Agape Eesti”. Noortetöö tegijad, evangelistid ja kristlikud muusikud Signe ja Joel Reinaru viibisid jaanuaris ja veebruarikuu alul Ühendriikides. Oma  külaskäigust kirjutavad nad mh. Järgmist:

Meie sihtkohaks oli Orlando ja Josh McDowell Ministries poolt korraldatud seminar "Young Communicators Summit"Paljude tuntud raamatute nagu "More Than Carpenter" ja "The Evidence that Demands a Verdict" (ja üle 120 muu raamatu) autori südames on pikka aega olnud soov teha midagi noorte jutlustajate heaks. Kogu nädala jooksul andis ta edasi seda, mida ta ise rohkem kui 40 teenistusaasta jooksul on õppinud ja julgustas meid tegema tööd ning ikka pingutama selle nimel, et viia edasi jumalariigi tööd.Orlandost tagasi suundudes olime külla oodatud Sherwood Baptist Churchi Albany's, GA.  Meid võttis vastu filminäitleja Kenneth Bevel (tuntud filmidest "Fireproof" ja "Corageous"). Tema ja tema perega osalesime pühapäevasel jumalateenistusel, kus koguduseliikmeid oli üle 1700 ning meil oli suur au kohtuda koguduse pastorite ja misjonijuhtidega.Albanyst edasi suundusime Atlantasse, kus meid ootasid kaastöölised, kes tegelevad noortega Student Venture nimelise organisatsiooni alt. Meie koostöö algas möödunud aasta novembrist, mil toimus esimene rahvusvaheline projekt ja reis Eestisse. Praeguse kokkusaamise eesmärgiks oli valmistada ette nüüd juba 20 ameerika noore tulekut Eestisse, keda loodame vastu võtta juba aprillikuu alguses.Hetkel on Eestis huvitav aeg. “Agape Euroopa” on ette valmistamas oma All Staff Conference,  mis toimub 2012 juulis Eestis. Ootame osalema ligi 2000 misjonäri Euroopast ja mujalt ning eesmärk on lihtne - jõuda evangeeliumiga iga eestlaseni.Heartbeat Tallinna (www.2012.ee) nime kandev nädal kulmineerub 28ndal juulil "Kristuspäevaga",  mis koondab eesti kristlased ühiselt palvetama oma maa ja rahva pärast! Üritus toimub Tallinnas A le Coq areenal. Eelüritused on alanud juba 2011 augustis ja jätkuvad üle Eesti kuni suveni.Ürituse eestvedajateks on Agape Eesti (Campus Crusade for Christ) ja EELK Misjonikeskus, EKN, EEA koostöös Eesti kogudustega.Meie töö Signega jätkub Eestis ja hetkel oleme meie ka juhtimas Heartbeat Tallinna noorteprojekti.Elukohaks on meil Haapsalu ja seal teeme noortetööd koos kohalike koguduste ja kristlastega. Vastutame Eesti kristliku noorteajakirja "Pluss" töö eest ja kasutame iga võimalust, mis saame, et jagada noorte inimestega Jumala armastust ja Tema elu muutvat sõnumit Jeesusest!”Noortekontaktandmed on:

Joel & Signe Reinaru  GSM: +372 56 358 329 joel@agape.eesigne@agape.ee         www.crux.ee/joelwww.give.ccci.org/give/2873569

Signe ja Joel esinesid pühapäeval, 29. Jaanuaril, Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Lakewoodi Pühavaimu koguduse kirikus Lakewoodis, esitades perekonna liikmete, venna, ema ja Joeli omaloomingut kitarre saatel. Kitarr oli laenuks saadud Lakewoodi koguduseliikme Matthew Pillioni käest. Pühapäeval, 5. Veebruaril oli esinemine Manhattanil Lexington Ave. Luteriusu kirikus.

 

 

Jumalateenistusel jutlustas koguduse õpetaja praost Thomas Vaga ja Joel andis tunnistuse armastuse kõike ületavast jõust, mainides kõrgeimaks armastust Jumala vastu. Jumala armastus meie vastu juhib meid ligimese armastusele ja heatahtlikkusele, Õpetaja Vaga jutlustas Markuse evangeeliumi esimesest peatükist võetud teksti põhjal, “Jeesus ajab inimesest välja rüveda vaimu”, et Jumala armastus tuleb meile ja meie ühiskonnale ligi  Jeesuses Kristuses, nagu see tuli ligi inimestele Kapernaumas ja kogu Rooma suurrigis, mis sarnanes meie aja riiklikule ja rahvusvahelisele  ühiskondlikule ja vaimsele olukorrale. Jumala armastus Jeesuses Kristuses päästab meid ühiskondlikest pahede ja  uskmatuse ebasündsustest ning hädadest ja ahastusest Eestis ja Ameerikas, nagu Jeesus päästis inimest rüveduse vaimu valdusest  kord Kapernaumas, ja on päästnud miljoneid ja miljoneid inimesi läbi ajaloo. Noored evangelistid Eestist meie keskel tunnistavad meile Jumala armastuse väge Jeesuses Kristuses. Selle kirjutise lugajail on võimalus kaasa aidata noortetöö tegemisele Eestis oma eestpalvetega ja rahaliste annetustega, milliseid võib teha annetades järgmisele pangaarvele:Swedbank: 1120194727   Memo: "Joel ja Signe toetus" või internetis Campus Crusade for Christ vahendusel kasutades järgmist lehekülge: www.give.ccci.org/give/2873569

Airi Vaga

 

 

Tagasi Foto Albumile
Back to the Photo Album

 

This page was last edited on February 21, 2014 06:21 PM

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.