Tere Tulemast !

Meil on siiralt hea meel, et külastate meie koguduse kodulehekülge.  Jumalateenistused toimuvad Lakewood Pühavaimu Kirikus iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 10:00 e.l.  Teenistused peetakse eesti ja inglise keeles. 


Welcome!

We are pleased to welcome you to the web pages of The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   Services are held every second and fourth Sunday of the month at 10:00 a.m.  All services will be in Estonian and English.

EESTI TEATED

Koguduse õpetaja:  
Thomas Vaga piiskop electus thomasvaga@verizon.net

Telefon - mobiil:  732-581-2951
Telefon - kodus:  732-363-0532

Kantselei telefon:
732-370-8317

Koguduse esimees:  
Kenneth Ling
Telefon - kodus:  732-363-2458

 

LIIKMEMAKSUD

 

Palun tooge oma annetus ümbrikud jumalateenistusele, või saatke see kogudusele adresseeritud ümbrikus.

Palun hoolitsege ka selle eest, et teie liikmemaks on tasutud:  $75.

Täname hea osavõtu ja panuse eest kogudusele.  Palume õnnistust annetajaile!

 

Palun pidage kogudust ja kirikut meeles oma testamendis.

Kogudusel on vaja luua küllalt suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke mis on tulemas.  10% suurune admine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

  

Jõulukiriku altar 2014.

 

Piiskop electus Thomas Vaga jutlustamas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

 

YOUR DONATIONS ARE NEEDED AND APPRECIATED

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”.  Our’s is only $75.00 a year but our congregation appreciates any donations as well. 

Earlier last year the local Hassidic community expressed their wish to buy the Church and her property. The congregation agreed to sell the property for a good price. The buyer, however, has informed us that he is not interested in buying our property. Now that there is no active proposal asking for the sale of our property, we will continue to have our own Estonian church here in Lakewood, NJ and our wonderful archive building. Many members have been praying to keep our church and now we will. 

We thank Almighty God for this and trust Him that He will open your hearts to donate for your Estonian Church which is one of the two church buildings in United States owned by Estonians. God has sent us other congregations who love to use our beautiful church building for services. They are supporting our congregation with their donations. Keep praying that God keeps blessing our church and, the Christian congregations who worship in our church and have our three crosses witness that Christ Jesus was crucified for our sin, for our salvation. 

Thank you for your love towards your congregation and the beautiful church building which was built by our parents and grandparents. God bless you all! 

 

KIRIKU MÜÜMISE HOOG ON JÄÄNUD AJALUKKU 

Eelmise aasta jooksul oli veel päevakorras kiriku müümise projekt, sest kohalik juudi kogukond oli teinud ostupakkumise. Nüüdseks on nende ostmise soov tagasi võetud ja nõnda me ei pea muret tundma kiriku müümise ega mujale kolimise üle. Me saame jätkata oma teenistuste pidamist oma kirikus, mille meie vanemad ja vanavanemad Lakewoodi eestlaste vaimulikuks kojaks ehitasid. Meil seisab ees vajalike paranduste ja kohenduste tegemine kiriku ehituses. Ka suurepärane Eesti Arhiiv Ühendrikides asub kiriku maa-alal. Mitmed koguduse liikmed töötavad seal vabatahtliku tööjõuna. Pidagem meeles oma eestpalvetes nii kirkut kui ka arhiivi, et Jumal oma inglitega kaitseb meile pärandatud omandust edasi.

 

Õpetaja büroo kolib kiriklasse 

Kuna meie kauaaegne kiriku vöörmünder Raivo Reinup on kolinud oma majasse Brick’i, võtab kogudus vabanenud korteri õpetaja kasutusse. Endine kantseleiruum jääb kiriku “üürnikele”, kes saavad paigutada oma suured hoiukastid sinna. Praegu näeme kaste ja korve ja kotte mitmel pool all saalis, riiete hoiu alal, laudade all jne. Loodame, et saame sellega taastada kiriku endise korralikkuse. Kiriku eest hoolitsejaks tuleb õpetaja tütretütar Lydia. Kiriku koristajaks on edasi Ingrid Karuks. Raivo on lubanud rohu niitmise ja lume kõrvaldamise eest hoolitseda. 

The Pastor’s office will be moved from downstairs to the upstairs parsonage apartment. The downstairs office space will be given to the other congregations who have their services in our church and whose large containers are filling spaces in halls and under the tables in the church hall. Perhaps we can also have our council meetings in the parsonage room. The Pastor’s granddaughter Lydia will move to one room in the parsonage and keep an eye on the church and check the building after the services of the other congregations. The church will be cleaned once a week by Ingrid Karuks and Raivo has promised to take care of grass cutting and snow removal.

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 2018. aasta sinod Ocean Grove New Jersey

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste esindajate aastakoosolekud toimuvad igal aastal vahelduvate koguduste korraldusel vahelduvates kohtades. Sel aastal oli sinodi korraldajaks Lakewoodi Pühavaimu kogudus. See toimus palju kahjusid tekitanud torm Sandy haardest taastatud rannalinnas Ocean Grove’is, kus asuvad mitmed toredad ja kodused hotellid. Seekord oli sinodi toimumiskohaks Bellevue Stradford Inn, mis asus mõne sammu kaugusel Ookeani rannast. 

 

 

Sinod toimus aprillikuu viimasel nädalalõpul, 28-30. aprillil, kuna aprillikuule langes 5 nädalalõppu. Järgmisel aastal 2019 toimub sinod märtsikuu viiendal nädalalõpul Seabrooki eesti koguduse korraldusel. Sinodist võtsid osa kõik kümme E.E.L.K. kogudust kas esindajatega või kirja teel. Koguduste aruannetest kajastus tõsiasi, et liikmeskond kahaneb ja nooremaid eesti keelt valdavaid liikmeid ei ühine eesti kogudustega, vaid kristlastena võtavad osa ameerika luteri usu koguduste tegevusest. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus Ühendriikides ja Kanadas teenivad kaheksa kirikuõpetajat ja üks diakon. Õpetaja Thomas Vaga Lakewoodis, Bergen Countys, New Yorgis ja Seabrookis, õpetaja Uudo Tari Connecticutis ja ümbruskonnas, õpetaja Enn Auksmann Los Angeleses ja ümbruskonnas, õpetaja Kalle Kadakas Torontos, õpetaja William Ilves Schenectady-Albanys, diakon-õpetaja Gilda Karu Chicagos, õpetaja Markus Vaga Seabrookis ja vajaduse korral kogudustes mitmel pool ning diakon Kalju Ets Lakewoodis ja mujal. Lakewoodi koguduses on koguduse õpetaja algatusel alustatud jumalateenistuste pidamist kahes keeles, eesti ja inglise keeles. Laululehed valmistatakse kahes keeles, samuti toimub liturgia ja jutlused nii eesti kui ka inglise keeles. Alguslaul on eesti keeles E.E.L.K. Kiriku Laulu-ja Palveraamatust, pealaul ja palvelaul on inglise keeles Lutheran Hymnal –lauluraamatust ja lõpulaul on jälle eestikeelne. Loomulikult peab õpetaja kahekordselt ettevalmistama, kuid samas on jumalateenistuste arvu vähendatud nii et kuu jooksul toimub ainult kaks jumalateenistust, iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval. Eesti keelt valdavatele kiriklastele on kergem, kuna nad saavad aru mõlemast keelest. Samas on ainult inglise keelt valdavatel võimalus uudistada, kuidas eesti keel kõrva kostab ja kui kaua aega läheb, kui isik hakkab eestikeelseid sõnu mõistma. Sinodil oli peale tavalise asjaajamise kaks ettekannet. Õpetaja William Ilves rääkis 5. Ja 6. Evangeeliumist, sest juba prohvet Jesajas (53. Peatükk) ja ka teised prohvetid tunnistasid inimkonna lunastusest, mille Jumal on ettemääranud ja prohvetite kaudu meile kuulutanud.

 

 

 

 

 

Diakonõpetaja Gilda Karu rääkis nn.”Comfort Dog” misjonist. Temaga teeb misjonitööd “JoJo” nimeline koer, kes on treenitud LGG K-9 poolt ja kuulub Living Christ Luteri Usu kirikule Arlington Heights IL. Teda on õpetatud käima läbi inimestega kirikutes, koolides, vanadekodudes, haiglates, mitmesugustel üritustel . JoJo toob kindlust inimestele, kellel on raskusi ja kelledel on raske teiste inimestega läbi käia ja enda tundeid avaldada. JoJo juuresolek toob rahu ja rõõmu neile, kelle juurde teda juhitakse. Õpetaja Karu rääkis, et koera JoJo ligiolek sageli avab temale võimaluse rääkida maailma Loojast ja Õnnistegijast patsiendile, vanurile ja igale ühele, kes läheneb JoJo-le. Facebook’is on JoJo-l oma lehekülg, mis on leitav aadressil “JoJoComfortDog” või kontakti astuda aadressil JoJo@K9Comfort.org. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikul on oma kodulehekülg, mille koostajaks on webmaster Tiiu Roiser Torontost. Ta andis kogunenutele ülevaate kodulehekülje hetkeseisust. Veebileht on loetav nii eesti kui ka inglise keeles. Igal kogudusel on oma kodulehekülg. Lakewoodi koguduse lehekülje külastajate arv oli antud statistika alusel 1923. Los Angelese eesti koguduse kodulehekülje külastajaid oli 7280. Kodulehekülje aadress on: eelk-kirik.com.

 

Sinod 2018 osavõtjaid Bellevue Stradford Inn’i trepidel. Ees vasakult: õpetaja Markus Vaga (Seabrooki koguduse õpetaja), õpetaja William Ilves (Schenectady koguduse õpetaja), piiskop electus Thomas Vaga ja Enn Auksmann (Los Angelese koguduse õpetaja). Teises reas vasakult: Dagmar Pöntiskoski (LWD kogudus), Malle Väärsi (Bergen County kogudus), Airi Vaga (Lwd ja NY Pauluse koguduse juhatus), Ken Ling (Lakewoodi koguduse esimees), Eena Mai Franz (NY Pauluse kogudus), Harri Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), kolmas ja neljas rida vasakult: Gilda Karu (Chicago koguduse õpetaja), Ingrid Neel (Lwd kogudus), Ingrid Kangur (Lwd koguduse sekretär), Rein Uibopuu (NY Pauluse koguduse laekur), Kalju Ets E.E.L.K. diakonõpetaja, Riina Klaas (Toronto Vana Andrese koguduse esinaine), Sven Roosild (NY Pauluse koguduse esimees), Eha McDonnell (NY Pauluse kogudus), Ilmar Lepik (Toronto Vana Andrese kogudus)  
Foto:  Tiiu Roiser

 

Jumalateenistus sinodi lõpetuseks 

Sinod toimus nagu alati heas kristlikus vaimus ja vennalikus osaduses. Pühapäeval ühineti Lakewoodi Pühavaimu kirikus toimuvale jumalateenistusele, kus teenisid õpetajad: William Ilves, Gilda Karu, Enn Auksman ja piiskop Thomas Vaga ning diakon Kalju Ets. Jutlustas õpetaja Enn Auksmann E.E.L.K. Los Angelese kogudusest nii eesti kui ka inglise keeles. 

 

 

 

Jutluse aluseks õp. Auksmann luges Johannese evangeeliumi 15. peatükist Jeeuse õpetust endast kui viinapuust, mille oksad me kristlased oleme. Ta tuletas meelde esimest reisi kuu peale, kus astronaudid tsiteerisid esimeste räägitud sõnadena Jeesuse kinnitavaid sõnu: “Mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Jääge minusse ja mina jään teisse.” Esimene söömaaeg kuu pinnal oli Issanda püha armulaud, mida astronaudid maast 200 000 miili kaugusel kosmoses pühitsesid. Suurpärasele jutlusele järgnes ingliskeelne usutunnistus, kirikupalve ja armulaud. Issanda pühal õhtusöömaajal teenisid õpetajad Thomas Vaga ja Enn Auksmann. E.E.L.K. kodulehekülje koostaja Tiiu Roiser lindistas jumalateenistust ja seda saab jälgida “You Tubes” pealkirjaga “E.E.L.K. sinodi 2018 jumalateenistus”. Jumalateenistusele järgnes kohvilaud koguduse korraldusel. Issanda õnnistustega lahkusid sinodil viibinud koduteedele.

 

Vaata YouTubil

 

 

Estonian Evangelical Lutheran Church 
2018 synod in Ocean Grove, NJ 

The independent Estonian Ev. Lutheran Church has ten congregations, nine in the United States and one in Canada who decided not to be united with the Estonian Lutheran Church in Estonia but still be in a brotherly relationship with the Lutheran church in Estonia and her pastors and church members. These ten congregations hold yearly synod meetings which are organized in turn where the congregations are located. This year’s, 2018, synod was organized by Lakewood Estonian Lutheran Church. The congregation decided to have it in the lovely, small NJ beach town of Ocean Grove which was founded by Methodist Church members at the end of 19th century. During the first years the meetings were held in tents. Now the town has lovely big houses, Bed and Breakfast hotels and a big meeting hall, Big Auditorium, which seats around 2000 people. This year’s synod took place in the beautiful and comfortable Bellevue Stradford Inn, only a few steps from the beach boardwalk. All the ten congregations participated with representatives and by proxies. As expected there are fewer and fewer church members who speak and understand Estonian. Many have, however, stayed faithful to their parents’ and grandparents’ congregations. Pastor Thomas Vaga has started holding services in Estonian and in English. The hymns are selected from two hymn books, Estonian and English Lutheran ones. The liturgy and sermon are in both languages as well. But our Estonian church is loved by all Estonians especially in Lakewood NJ where the church was built by Estonians through voluntary work and donations. During the synod there were yearly reports by congregations. There were also three lectures: Pastor William Ilves introduced the synod to the 5th and 6th Gospel in the Bible. Pastor Gilda Karu introduced us to a comfort dog mission. She is actively working with a trained mission dog, JoJo from Grace Lutheran Church in Arlington IL. These mission dogs are used to make contact and comfort people in hospitals and nursing homes. The mission has proved to be very successful because many people relate easier to pets than to people. This opens a wonderful possibility to evangelize and speak about Jesus to people who need a friendly Christian contact. JoJo has her own web page “JoJoComfortDog”. the Estonian Ev. Lutheran Church has her own webpage “eelk-kirik.com” with the individual webpages for all ten congregation. The webmaster is Tiiu Roiser who lives in Toronto. She also filmed the church service on Sunday, the last day of the synod. The service could be seen on You Tube under the name “E.E.L.K. sinodi 2018 jumalateenistus”. The service is in English and Estonian. The sermon was given by Pastor Enn Auksmann. Please go to You Tube to listen to his excellent sermon in Estonian and English.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page was last edited on July 29, 2018 12:51 AM

 

 

ENGLISH NOTICES

Pastor:  Thomas Vaga  thomasvaga@verizon.net

Cell phone:  732-581-2951
Home phone:  732-363-0532

Office phone: 732-370-8317

Congregation President: 
Kenneth Ling
Telephone:  732-363-2458


Please support your congregation with your donations so that we are able to continue the work among Estonians and their descendants and families, among them our American spouses and relatives.

Invite your family, friends and neighbors to our service to introduce them to the Estonian Evangelical Lutheran Church in Lakewood.

Remember the work of the congregation with your donations. We ask for a minimum member donation of $75.00 a year.

You are invited to come and celebrate with us as we together grow through worship and faith in Jesus Christ to God.

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.