New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 


Kalendaarium 2017 - 2018

 

Teenistused iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval kell 10:00 e.l.  
Teenistused peetakse eesti ja inglise keeles.

Services every second and fourth Sunday at 10:00 a.m.
All services will be in Estonian and English.

    

TEENISTUSED AUGUSTIS / SERVICES IN AUGUST

Jeesus Kristus ütleb:  Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on igasuguses headuses ja õiguses ja tões.  Efeslastele 5:8.9

Jesus said:  Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth.  Ephesians 5:8.9

Pühap. 12. augustil
Sunday, Aug. 12th
10:00 a.m
.

Jutlus:  Johannese 6:35 ja 41-51:  "Jeesus on meie igavene leib"  Epistel:  Efeslastele 4:25 - 5:2.  Armulaud.  Teenib koguduse õpetaja..

Gospel of John 6:35, 41-5.  "Jesus is Our Living Eternal Bread".  Epistle:  Ephesians 4:25-5:2.  Holy Communion.  Rev. Thomas Vaga.

Pühap. 26. augustil
Sunday, Aug. 26th
10:00 a.m.

Jutlus:  Johannese 6:56-69:  "Jeesuse sõna loob ihu ja hinge"  Epistel:  Efeslastele 6:10-20.

Sermon:  Gospel of John 6:56-69:  "The Word of Jesus Creates Body and Soul".  Epistel:  Ephesians 6:10-20.

 

 

TEENISTUSED SEPTEMBRIS / SERVICES IN SEPTEMBER

Kiida, mu hing, Issandat ja ära unusta ainsatki Tema heategu!  Psalm 103:2

Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits!  Psalm 103:2

Pühap. 9. septembril
Sunday, Sept. 9th
10:00 a.m.

Jutlus:  Evangeelium: Markuse 7:24-37:  "Võõra päris usk"  Epistel:  Jakoobuse 2:1-10 ja 14-18 (19-20).  Armulaud

Sermon:  Gospel of mark 7:24-37:  "A Stranger with Real Faith".  Apistle: James 2:1-10, 14-18 (19-20).  Holy Communion.

Pühap. 23. sept.
Sunday, Sept. 23rd
10:00 a.m
.

Koguduse õpetaja.  Jutlus:  Evangeelium: Markus 9:30-37:  "Põgenik kui laps" Epistel: Jakoobuse 5:13-20.  Kodumaalt põgenemise 74. aastapäeva tähistamine.

Sermon:  Gospel of Mark 9:30-37:  "The Refugee like a Child".  Epistle:  James 5:13-20.  Remembering Our Flight from our Homeland.

 

 

TEENISTUSED OKTOOBRIS / SERVICES IN OCTOBER

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja sina annad neile nende roa oma ajal.  Psalm 145:15.

The eyes of all look to you, and you give them their food at proper time.  Psalm 145:15.

Pühap. 14. oktoobril.
Sunday, Oct. 14th
10:00 a.m.

Jutlus:  Evangeelium:  Markuse 10:17-31:  "Lõikus kui varandus" Epistel 2. Korintlastele 9:6-15.  Armulaud.  Lõikustänupüha annetuse kogumine, eri ümbrikes.

Palun tooge oma eriannetus lõikustänupühaks  jumalateenistusele või saatke postiga.

Estonian Thanksgiving Day.  Sermon:  Gospel of Mark 10:17-31:  "Harvest As Treasures".  Epistle: 2. Corinthians 9:6-15.  Holy Communion.  Collection of the Thanksgiving Offering in Special Envelopes.

Please bring the special offering to the service or send it to the congregation by mail.

Pühap. 28 oktoobril.
Sunday, Oct. 28th
10:00 a.m.

Usupuhastuse jutlus:  Johannese 8:31-36 ja Epistel:  Roomlastele 3:19-28:  "Luther: 'Inimene ei vaja muud kui Jeesust Kristust!'"

Sermon:  Gospel of John 8:31-36 and Epistle: Romans 3:19-28: "Luther: 'A Person Does Not Need More than Jesus Christ!'"

 

 

 

 

 

 

 

Igale teenistusele järgneb kohvilaud.  Teie abi ja panus on teretulnud ja vajalik.

Täname kõiki, kes on teinud annetusi kogudusele.  Issand olgu teiega ja meie kogudusega.  
Hoiame ühiselt ka meie pühakoda heas korras auks Issandale.

 

This page was last edited on July 29, 2018 12:50 AM

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.