New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 


Viited

 

Ajalehed ~

Eesti Elu - Torontos

Eesti Kirik - Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku ajaleht Eestis

Estonian World Review

Vaba Eesti Sõna - InternetiväljaanneKiriku Organisatsioonid ~

EELKL - Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik 

 

EELKL Kogudused:

  E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus

  E.E.L.K. Los Angelese Kogudus

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

 E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

 

EELK - Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

 

Muud hutitavat ~

Eestikeelne võrgupiibel

Eesti Piibli Selts

Inglise-Eesti Sõnaraamat

Wikipedia - Vaba entsüklopeediaInglise Keeles ~

Project Wittenberg - Loe inglise keeles
Martin Luterist.

 

Viited Lakewoodi Kiriku kontserni veebilehtedele võivad viia väljapoole Lakewoodi Kiriku kontserni võrku ja süsteeme. Lakewoodi Kiriku kontsern ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu, täpsuse ega toimimise eest. Viited on esitatud heas usus ning Lakewoodi Kiriku kontsern ei vastuta mis tahes muudatuste eest kolmandate isikute veebilehtedel. Kolmandate isikute veebilehtedele viitamine ei ole käsitatav Lakewoodi Kiriku kontserni soovituse ega heakskiiduna. Soovitame, et tutvuksite hoolikalt külastatavate veebilehtede õigusteabe ja privaatsust käsitlevate märkustega.


Links

 

Newspapers ~

Estonian Life

Eesti Kirik - The Estonian Evangelical Lutheran
Church "Eesti Kirik" is a large Christian and spiritual periodical in Estonia. Very limited reading in English.

Estonian World Review

Free Estonian Word

 


Church Organizations ~

EELCL - Estonian Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

 

ELCES Congregations:

E.E.L.K. BergenCounty NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio

E.E.L.K. Connecticut

E.E.L.K. Holy Ghost Estonian Evangelical Luth Church

E.E.L.K. Los Angeles

E.E.L.K. New York St. Paul

E.E.L.K. New York St. Paul-Schenectady-Albany District

E.E.L.K. Seabrook

EELK - Estonian Evangelical Lutheran Church
- in Estonia.

 

 

Additional Links ~

English-Estonian Translation - A great site for
translation to or from Estonian into English.

Estonica - Encyclopedia about Estonia.

Project Wittenberg - Everything you'll want to
know about Martin Luther.

Sermon Central - Excellent sermon resources for preaching and teaching.

 

This web page contains links to other web sites. We are not responsible for the contents or the privacy practices of those web sites. The inclusion of links in no way implies our endorsement of any site.

 

This page was last edited on December 28, 2015 11:09 AM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.