Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

SEITSE VENDA JA NENDE PÜHA EMA

Koguduse Teated - Juuli 2016, Nr.4

 

Eesti rahvakalendris on kolm kuud, mis on saanud oma nimed pühakute järgi:  aprill ehk jürikuu, juuni ehk jaanikuu ja september ehk mihklikuu. Ülejäänutest on neli seotud samuti pühadekalendriga:  jaanuar ehk näärikuu (näärid – uusaasta), veebruar ehk küünlakuu (2. veebruaril tähistatava küünlamaarjapäeva järgi), märts ehk paastukuu ja detsember ehk jõulukuu.

Viis kalendrikuud on aga oma rahvapärased nimed saanud mitte pühade, vaid aastaaegade või nendel tehtavate tööde järgi:  mai ehk lehekuu, juuli ehk heinakuu, august ehk lõikuskuu, oktoober ehk viinakuu ja november ehk talvekuu.

Ometi ei ole needki sugugi tühjad kirikukalendri tähtpäevadest. Nii peetakse 2. juulil heinamaarjapäeva, meenutades sellega Jeesuslast oma üsas kandva Jumalaema külaskäiku vaga Eliisabeti juurde, 22. juulil on Madlipäev püha Maarja Magdaleena mälestuseks, 25. juulil Jaagupipäev ehk püha apostel Jaakobuse püha, 26. juulil annepäev Püha Anna, Neitsi Maarja ema mälestuseks ja 29. juulil olevipäev ehk kuningas Olav II surmapäev.

Kõige enam on mul aga lapsepõlvest saati meeles 10. juuli ehk seitsmevennapäev. See oli vaata et suve kõige tähtsam päev, sest kui siis sadas, tähendas see seitset vihmast, kui oli aga päikse- paisteline, siis seitset päikselist nädalat. Kas see alati päris nõnda täppi läks, on iseküsimus – pealegi tuleb arvestada, et meie vanarahva tähtpäevad ja tavad on kujunenud nn vana ehk juliuse kalendri järgi, millega praegusel gregoriuse kalendril on ligi paarinädalane vahe. Ometi jälgisid eriti vanemad inimesed minu lapsepõlve ajal seitsmevennapäeva ilma väga tähelepanelikult – iseäranis need, kes pidasid põldu või kellel oli vähemalt mingisugune aiamaa.

Kirikukalendris on seitsmevennapäev muidugi märksa tähtsam kui lihtsalt üks teatavate ilma- ennustamistavadega seotud tähtpäev. Sellel päeval mälestatakse seitset märtritena surnud venda – õigemini üht märtrina surnud ema ja tema seitset poega.

Ema nimi oli Felicitas. Ta oli sündinud ja elas Roomas, tõi ilmale seitse poega – Alexanderi, Felixi, Januarise, Martialise, Philippuse, Silvanuse ja Vitalise – ning pidas seejärel lesepõlve.

Kuna sai teatavaks, et ema ja pojad on kristlased, anti nad üles ja veeti kõik koos kohtuniku ette. Teel manitses ema oma lapsi kindlameelsusele – ning on täiesti selge, et kõige kindlameelsem pidi olema tema ise, kuna pärast surmamõistmist tapeti kõik pojad üksteise järel tema enda silme ees. Mida pidi sel hetkel ema süda tundma…

Viimaks hukati ka ema ise ning maeti Maximuse katakombidesse Via Salarial. Püha Felicitase ja tema seitsme poja märtrisurm leidis aset tõenäoliselt aastal 166, see tähendab nüüdseks juba kaheksateist ja pool sajandit tagasi.

Pea samasuguse loo leiame ka Piiblist, 2. Makkabite raamatu 7. peatükist, kus kirjeldatakse seitsme venna ja nende ema märtrisurma kuningas Antiohhos IV ajal, tõenäoliselt aastal 166 enne Kristuse sündi Jeruusalemmas. Selles loos kõneldakse, kuidas helleenid üritasid sundida juute nende usust taganema ja nii taheti ka seitset venda ja nende ema panna sööma sealiha, et nad seeläbi oma vanematele antud Seadusest lahti ütleksid ja paganausu kombed omaks võtaksid.

Siinjuures on äärmiselt oluline, milliste sõnadega märtrid oma usust ja ustavusest tunnistust andsid. Nii ütles teisena kuninga ette toodu: "Sina, nurjatu, võtad meilt küll praeguse elu, aga maailma Kuningas äratab meid, kes me sureme Tema Seaduse pärast, uuele, igavesele elule!" Neljas kostis: "On lohutav, kui neil, kes surevad inimkäe läbi, on Jumalalt antud lootus, et Ta meid jälle üles äratab. Aga sinul ei ole ülestõusmist eluks!"  Viies: "Sinul on meelevald inimeste keskel ja sa teed, mida tahad, ehkki oled surelik. Aga ära mõtle, et Jumal on meie rahva maha jätnud! Oota pisut, ja sa saad näha Tema suurt väge!"

Poegadest veelgi imetlusväärsem oli aga ema, kes julgustas poegi nõnda: "Mina ei tea, kuidas te olete minu üska ilmunud, ei ole ju mina teile hinge ja elu kinkinud, ega ole mina ka teist igaühe algaineid kokku liitnud. Sellepärast siis maailma Looja, kes on kujundanud inimese sünni ja on kavandanud kõigi olendite tekkimise, võib armulikult anda teile jälle hinge ja elu, nii kindlasti nagu te nüüd iseendast ei hooli Tema Seaduse pärast."

Noorimale oma lastest ütles ema: "Mu poeg, halasta minu peale! Olen sind üheksa kuud oma üsas kandnud ja kolm aastat imetanud. Olen sind kasvatanud, hooldanud ja hoidnud su praeguse elueani. Ma palun sind, mu laps, vaata taevast ja maad ja silmitse kõike, mis seal on! Ja mõtle, et Jumal on selle teinud olematust, ja et inimsugugi on sündinud selsamal viisil! Ära karda seda timukat, vaid ole oma vendade vääriline ja mine julgesti surma, et saaksin sinu koos su vendadega tagasi Jumala armuajal!"

See kõik võib olla meile päris mõistetamatu. Vähemalt mina küsin märtrite lugude üle mõtiskledes endalt sageli, kas ja mille nimel olen mina valmis surma minema.

Aga võib-olla ei olegi see hetkel meie tähtsaim küsimus. Veelgi tähtsam on küsida endalt, vajadusel ikka ja jälle, mille nimel me üldse elame. Mis on see, mis teeb meid tõeliselt elusaks? Kes on see, kelle poole peame vaatama ja kelleta me ei saa?

Üha sagedamini näib, et maailm meie ümber muutub järjest lapsikumaks – ja meie isegi, sest üha vähem huvitab meid see, mis igavene, ning üha enam see, mis kaob. Ja isegi kaduvad asjad kipuvad muutuma järjest kaduvamateks, nii et me pole võimelised vanavanemate kombel seitset nädalatki ette mõtlema…

Ometi on inimene ikka seesama. Ja Jumal on seesama. Ning kas me tahame või ei, ilmselt peame meiegi aegajalt – ja ükskord kindlasti – tegema valikuid, mis määravad meie igaviku. Soovin, et meie kõikide valik oleks siis sama selge, kindel ja õige nagu neil emadel ja nende poegadel, kellest meile pajatab juulikuine seitsmevennapäev.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on July 04, 2016 08:43 PM
Clipart courtesy of www.ChristiansUnite.com

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.