Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


JUMALA SARNASEKS, TEMA ENDA NÄO JÄRGI LOODUD
Koguduse Teated - Oktoober 2017, Nr. 5

 

Äsja toimunud Lääneranniku Eesti Päevade hommikupalvustel lugesime ja käsitlesime kolme Jeesuse poolt jutustatud tähendamissõna, mis seisavad Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Need on tähendamissõna kümnest neitsist, tähendamissõna talentidest ja tähendamissõna suurest kohtupäevast. 

Kuna tegemist on pühakirjatekstidega, mida jumalateenistustel loetakse tavapäraselt kirikuaasta lõpul, on paslik vaadelda neid ka nüüd, sügise hakul, andes seega ühtlasi võimaluse Eesti Päevadel kõneldust osa saada ka neile, kellel ei olnud võimalik palvustele tulla. 

Ühel neist hommikupalvustest meenutasin paarikümne aasta tagust saksa politseiseriaali, milles ühe Kölni politseijaoskonna ülem lõpetas oma alluvatele päeva käskude jagamise alati ühtemoodi: “Und was immer passiert, denkt daran: Mensch bleiben!” – “Mis ka iial juhtuks, mõelge selle peale: jääge inimeseks!” 

Need sõnad sobivad ühtse motiivina võtma kokku kolme nimetatud tähendamissõna, kusjuures siin on tegemist justkui teatavas mõttes järjejutuga: esimene lugu kõneleb sellest, et me ei pea mitte üksnes näima inimestena, vaid järgima oma loodupärast kutsumust olla inimene tõeliselt; teine manitseb meid kasutama meile usaldatud talente nii, et neist võrsuks midagi uut ja tõeliselt head; ning kolmas aitab meil mõista, mida tähendab elada tõeliselt inimese vääriliselt ja milline on tõeliselt inimväärne suhtumine oma kaasinimestesse. 

Tähendamissõna kümnest neitsist räägib pruutneitsitest, kelle ülesanne oli oodata, millal peigmees on lähenemas pruudi kodule, et talle siis vastu minna ja ta pulmamajja juhtida. Kuna see toimus enamasti õhtusel või koguni öisel ajal, pidid pruutneitsid olema varustatud lampidega – ja muidugi õliga, mille varal lambid põlesid ja valgust andsid.

Viis neitsit olid mõistlikud – olles arvestanud kõigi võimalustega, oli neil kaasas ka varuõli. Ülejäänud viis olid rumalad ja nende lambid kustusid. 

Nad kõik olid neitsid, niisiis ei ole selle tähendamissõna keskpunktis neitsilik puhtus ega süütus. Nad kõik jäid magama, nii et Jeesus ei kõnele siin ka valvsusest, mis on kahtlemata sama tähtis kui puhtus ja süütus, aga lihtsalt mitte meie tähendamissõna keskne teema. Keskseks on hoopis küsimus, kes neist neiudest oli valmis täitma oma ülesandeid pruutneitsina. 

Küllap igaüks, eriti iga naine, kes on valmistunud pulmadeks, teab, kui au- ja ihaldusväärne on see, et keegi valitakse pruutneitsiks. Seda silmas pidades – mida näitab nüüd see, kui keegi, kes on selle au vääriliseks arvatud, on nõnda hoolimatu, nagu viis neist Jeesuse tähendamissõnas? Jumal on meid luues meile kõigile veelgi suuremat au osutanud: me oleme loodud Tema näo järgi, Jumala sarnaseks. Meie kutsumus on elada siin maailmas oma Jumala palge ja sarnasuse vääriliselt, et meil ei oleks mitte ainult inimese nägu, vaid me oleksime seda ka tõeliselt – et me ei peaks viimsel päeval kuulma sõnu: “Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid!” 

Järgmine tähendamissõna läheb edasi just sellest kohast. Jeesus jutustab loo kellestki väga rikkast inimesest, kes võõrale maale minnes kutsub oma sulased ja usaldab oma vara nende kätte. Ühele annab ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe. Talent oli õigupoolest kaaluühik, end vastavalt sellele, mida temaga mõõdeti – näiteks kulda või hõbedat, oli talendil ka rahaline väärtus. 

Kui arvestaksime kuldtalendiga, võiks ühe talendi maksumus praeguses vääringus olla ütleme miljon dollarit, niisiis ei olnud tegemist sugugi väikeste summadega, mis isand oma sulaste kätte usaldas. Ning sellest tulenevalt mitte kerge vastutusega, mis nendel lasus ja mille vääriliseks osa neist osutus, mõned aga mitte. 

Üks, kes oli saanud viis talenti, saavutas nendega kaubeldes teist viis lisaks. Teine, kes oli saanud kaks talenti, teenis juurde samuti kaks. Kolmas aga, kellele oli antud üks talent – üks miljon dollarit! – läks ja kaevas selle maasse ega teinud rohkem midagi. 

Jumal ei ole meile andnud elu mitte selleks, et me sellega midagi ette ei võtaks. Meie elul on mõte ja eesmärk. Kirik on inimelu peamise eesmärgi sõnastanud järgmiselt: inimene on loodud selleks, et Jumalat, meie Issandat, kiita, Talle aukartust osutada ja Teda teenida ning nõnda oma hing päästa.

Kõik meie talendid, kõik meie kätte usaldatud anded on mõeldud selle eesmärgi saavutamiseks, kusjuures nagu Jeesuse tähendamissõna näitab, on see võimalik üksnes siis, kui oleme valmis seda, mis on meile antud, omakorda välja andma, ennast ja oma elu jagama. 

Me ei saa olla inimesed ainult iseendale. Pühakiri ütleb, et inimesel ei ole hea üksi olla, ja see ei käi mitte ainult selle kohta, mida mina teistelt saan, vaid see tähendab ka, et mina ei saa olla tõeline inimene, kui mul ei ole võimalik oma inimeseksolemist, oma elu ja iseennast teistega jagada. 

Kui sa ei ole valmis seda tegema, siis sa kaotad kõik – aga kõik selle, mille sa julged välja anda, saad sa tagasi. Nagu Jeesus teisal kinnitab, lausa sada ühe vastu. 

Kolmandas tähendamissõnas näitab Jeesus juba väga konkreetselt, mida tähendab elada tõeliselt inimese vääriliselt ning ka teisi inimesi tõeliselt väärtustades: “Mul oli nälg, ja te andsite mulle süüa; mul oli janu, ja te jootsite mind; ma olin võõras, ja te võtsite mind vastu; ma olin alasti, ja te riietasite mind; ma olin haige, ja te tulite mind vaatama; ma olin vangis, ja te tulite mu juurde. – Mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud!” 

Me oleme loodud Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks. Mina olen nõnda loodud – ja iga viimne inimene minu kõrval. See tähendab, et ma pean elama Jumala kombel – Tema aga elab ülevoolavas armastuses, Tema ise ongi armastus. Ja see tähendab ka, et ma pean igasse oma kaasinimesse mitte ainult suhtuma samamoodi, nagu Jumal temasse suhtub, vaid nägema temas teatud viisil Jumalat ennast. Mitte oma kaasinimest jumalikustades – see oleks ebajumalateenistus –, küll aga temasse kui Jumala imepärasesse loodusse, Tema, suurima kunstniku, ainsa tõelise Looja ainulaadsesse ja asendamatusse kunstiteosesse suhtudes. 

Nii suur ja imeline on meie kutsumus. Nii suur on meie vastutus. Aga nii võrratult suur on ka meie õnn ja rõõm – olla Jumala poolt armastuses Tema enda sarnaseks, Tema enda näo järgi loodud. 

Õpetaja Enn Auksmann

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on October 11, 2017 04:40 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.