Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.)
Sinod 2014 Los Angeleses 

Airi Vaga

2014 Sinod
Sinodist osavõtjaid
Ees paremalt: diakon-õpetaja Gilda Karu, praost Thomas Vaga, õpetaja Kalle Kadakas,  koosoleku protokollija ja koguduse organist ja koorijuht Kaie Pallo, õpetaja Markus Vaga, Airi Vaga, Eve Rebassoo, LA koguduse esimees Heino Nurmberg, Asta Auksman ja koguduste sinodi laekur Kuno Lill.

Koguduste 2014 sinodi koosolek peeti sel aastal Los Angelese koguduse võõrustamisel ja organiseerimisel, eesotsas koguduse esimehe Heino Nurmbergiga.

Sinodil oli esindatud 9 kogudust: Bergen County kogudus, Chicago Esimene kogudus,  Cleveland-Ohio kogudus, Connecticuti kogudus, Lakewoodi Pühavaimu kogudus, New Yorgi Pauluse kogudus, Schnectady Albany pihtkond, Seabrooki kogudus ja Toronto Vana Andrese kogudus. Sinodist võttis osa lisaks piiskopi kohusetäitja Thomas Vaga-le kolm vaimulikku: Kalle Kadakas, Gilda Karu, Markus Vaga, ja kuus laie esindajat.

Aastal 2013 toimis kolmteist E.E.L.K. kogudust Ühendriikides iseseisvaina, sest nad pole liitunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Välis-Eesti piiskopkonnaga ja üks Kanadas (Toronto Vana-Andrese). Neid teenis viis õpetajat. Koguduste aruannetest selgus, et 2013. aastal peeti teenistusi kogudustes ja pihtkondades 50-st kuni 1-ni aastas. Lakewoodi kogudus on ainuke, kus teenistusi peetakse igal pühapäeval; teistes kogudustes on teenistuste arv kas 10 või 22 aastas.

Diakon õpetaja Gilda Karu andis aruande kiriku inkorporeerimise koosolekust, mis peeti Lakewoodi Pühavaimu koguduse kiriku juures 23. novembril 2013. Seda koosolekut juhatas Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees Valter Must, kes saatis vastava registreerimise dokumendi New Jersey osariigi ametile. Kiriku nimeks jäi eesti keeles kodumaalt võõrsile toodud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ning ingliskeelseks nimeks valiti “Evangelical Lutheran Church Eesti Synod”, et ei tekiks ebaselgust Evangeelse Luterliku kiriku ingliskeelse nimega.

Pikem arutus ja mõttevahetus toimus seoses E.E.L.K. Põhimääruste (põhikirja) kohandamise vajadustest ja võimalustest. Referaadi pidajaks oli Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg. Vaatluse alla võeti nii Põhimääruste originaalne eestikeelne versioon ja selle ametlik ingliskeelne tõlge. Kohandamise eesmärgiks on muuta Põhimäärused rohkem koguduste omavalitsusele sobivaks ja vähendada peapiiskopi (piiskopi) administratiivset valitsemist. Leiti, et paragraafide kaupa läbi töötamine nõuab rohkem aega, kui sinodi päevakava seda lubab, siis otsustati laiendada aastal 2013 peetud sinodil komitee koosseisu Kalle Kadakase, Markus Vaga, Asta Auksmani ja Kuno Lillega. Põhimääruste olukorrale kohandamise komitee liikmed, lisaks uutele liikmetele, on Gilda Karu, Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese), Valter Must, Heino Nurmberg, Jüri Silmberg (Toronto Vana-Andrese), ja Thomas Vaga.

Sinodi koosolekut protokollis Los Angelese koguduse organist Kaie Pallo.

Sinod edenes heas vaimus. Suure tänu väärib Los Angelesi Eesti Maja kokad, kelle toitlustamine ületas kõikide nõudlikumadki soovid. Mitmele uue elamusena pakkusid kokad Kama-vahtu, väga maitsev eesti magustoit, vist ainuke maa maailmas, kes Kama-vahtu pakub.

Sinodi jumalateenistus armulauaga ja Los Angelesi koguduse nõukogu ametisse seadmise talitusega peeti pühapäeval 30. märtsil Los Angelese koguduse kasutuses olevas Läti Luteri Koguduse kirikus. Teenistusele järgnes koguduse korraldatud kohvilaud.

nõukogu

Ees paremalt: Los Angelese koguduse nõukogu õnnistamise ja koguduste sinodi lõpetamise jumalateenistusel  teenind vaimulikud: Chicago Esimese koguduse diakon-õpetaja Gilda Karu, Toronto Vana Andrese eesti koguduse õpetaja Kalle Kadakas, ja E.E.L.K. piiskopi k.t. praost Thomas Vaga.   Ees vasakult: hr. ja pr. Auksman ning L.A. koguduse esimees Heino Nurmberg.

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Built with Mobirise ‌

Web Site Design Software