Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Pilte Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku
(E.E.L.K.) Koguduste 2015a. Sinodist

Sinodi koosolek toimus 29 -31. mail, 2015 Chicago Eesti Majas.

Chicago Eesti Maja
Chicago Eesti Maja - Riverwood, Illinois
Foto: Tiiu RoiserReedel, 29. mail peale kohale saabumist toimus õhtul Eesti Majas Lennart Meri film Soome-ugri hõimudest ÜRO (UN) ja Eesti riigi näitus Lennart Meri Soome-ugri uurimustöödest.  Foto: Tiiu Roiser

Chicago Eesti Maja
2015 Chicago Sinod

Esimene rida vasakult: Airi Vaga, Kuno Lill, Valter Must, Heino Nurmberg, Thomas Vaga, Gilda Karu.
Teine rida: Ingrid Neel, Eve Rebassoo, Harri Virunurm, Ilvi Must, Sven Roosild, Eena-Mai Franz, Matti Jaanimägi, Dagmar Pöntiskoski, Aida Arita, Riina Klaas ja Malle Väärsi.   Foto: Dagmar Pöntiskoski.

All:  Sinodi koosolekut juhtis Los Angelese esimees, Heino Nurmberg ja protokollis Airi Vaga.
Vasakult: Airi Vaga (Lakewoodi Kogudusest), piiskopi kohusetäitja Thomas Vaga, Heino Nurmberg (Los Angelese koguduse esimees). Foto: Tiiu Roiser

Sinodi koosolek

Laupäeval oli ametlik koosolek. Päevakorras olid tervitused, ülevaade E.E.L.K. sise ja välissuhetest ja koguduste olust, ühtsuse arendamise küsimused, IRS-i juures registreerimine, kontaktid EELK ja peapiiskopiga Eestis, majanduse aruanne ja eelarve, summa õpetajate/abiõpetajate koolituseks, koguduste esindajate aruanded, E.E.L.K. Põhimääruste kohandamise töö tulemused, E.E.L.K. juhtiva/nõuandva komitee valimine ja kohal algatatud küsimused ja läbirääkimised.

Suure tänu väärivad Chicago Eesti Maja kokad, kes valmistasid sooja lõuna. Valter Must esitas E.E.L.K. Põhimääruste (põhikirja) kohandamise vajadust ja võimalust. Kohandamise eesmärgiks on muuta Põhimäärused rohkem koguduste omavalitsusele sobivaks ja vähendada peapiiskopi (piiskopi) administratiivset valitsemist. Ühel häälel valiti Thomas Vaga E.E.L.K. piiskopiks.

Pühapäeval 31. mail toimus sinodi jumalateenistus armulauaga Chicago Eesti Majas kus teenisid  piiskop electus Thomas Vaga ja diakon õpetaja Gilda Karu. Teenistusele järgnes Chicago Eesti Maja perenaiste valmistatud lahkumise lõunasöök.   

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Built with ‌

Web Page Builder Software