Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Rahu, rõõm ja üksmeel
valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil

Airi Vaga - Ocean Grove, NJ - aprillil 2012

Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna 2011. aasta sinod toimus 27-29 aprillil Ocean Grove'is, New Jerseys. Selgituseks kohe kirjutise alul soovin mainida sinodist osavõtjate soovil, et vahe tegemiseks kahe kiriku vahel kasutame lühemat vormi nii et Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku kohta kasutame väljendit "Luteriusu kirik" ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (Eestis) kohta väljendit "Luterlik kirik". Teadaolevalt ja mitmete kirjutistega on tutvustatud Luteriusu kirikust lahku läinud Luterlikku kirikut, ka Vaba Eesti Sõna veergudel, eriti hr. Fred ise ja Luterliku kiriku peapiiskopi ning piiskopi selgitavate ja ammendavate kirjutiste vahendusel.

Täanavuse sindo koosolek toimus Ocean Grove kuurort linnas New Jerseys - Laingdon hotellis. Hotel Laingdon on hubane ja vana-aegse atmosfääriga. 

Hotel Laingdon
2012 Sinod

Ees vasakult: Malle Väärsi (Bergen County kogudus), USA Chicago praostkonna praost Uudo Tari, USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga, Valter Must (Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees) ja Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese koguduse esinaine).

Teises reas vasakult: Heli Kopti (Toronto Vana Andrese kogudus), Eha McDonnell (New Yorgi Pauluse kogudus), Silvi Valge (Washingtoni Markuse kogudus), Heino Nurmberg (Los Angelese kogudus), Carmen Täht (Washingtoni Markuse koguduse esinaine, esindas Baltimore kogudust), Harry Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), Kuno Lill (Los Angelese kogudus, praostkonna laekur), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany pihtkond).

Tagumises reas vasakult: Juhan Simonson (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Tiiu Tari, Airi Vaga (esindas Cleveland-Ohio kogudust) ja praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga.


Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna sinodi kohapealseks korraldajaks oli Lakewoodi Pühavaimu kogudus, kelle esimeheks on Valter Must. Osa võtsid ka USA Chicago praostkonna praost Uudo Tari abikaasa Tiiuga, selle praostkonna Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm ning Kanadast Toronto Vana Andrese koguduse esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti. 

Sinodi avas Põhimäärustes ettenähtud sinodi korra kohaselt praost Thomas Vaga palvusega ja osavõtjate ühislauluga, milleks oli koraaliviiside kogust laul 326, mille sõnad olid nagu palve koosoleku heaks kordaminekuks. Põhimääruste kohaselt juhatab praostkonna sinodit praost ja protokollija ehk sekretär valitakse kohapeal. Selle kohustuse võttis enda peale Lakewoodi koguduse esimees Valter Must.

Südamlikult tervitasid praostkonna praosti ja sinodi koosolekule kogunenuid praost Uudo Tari abikaasaga, Toronto Vana Andrese kogudusest esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti, andes edasi soojad tervitused ka nende koguduse õpetaja Kalle Kadaka poolt, ning Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm. Praost luges ette ka koguduste liidu veebilehekülje tegija Tiiu Roiseri kirjalikult saabunud tervituse.

Eelmise aasta praostkondade ühisel sinodil Ocean Grove, NJ, moodustatud Kirikute ühinemise hääletustulemusi uuriv komisjoni esimees Heino Nurmberg teatas, et korduvatele ettepanekutele (nii suusõnaliselt kui tähistatud kirja näol) läbi vaadata kirikukogu hääletustulemused pole andnud tulemusi. Kirikute ühinemise hääletustulemused on ebaselged ja sellepärast ongi piiskop Tauli konsistooriumilt palutud selgitust. Konsistooriumi poolt esitatud nõudmised komisjonile, mis võimaldaksid hääletustulemuste ülevaatamist, on täidetud, kuid konsistoorium ega piiskop Taul pole kirjadele reageerinud. Kohal viibinud konsistooriumi vaimulik assessor praost Uudo Tari teatas, et see küsimus on olnud konsitooriumi koosoleku Päevakorras, kuid ei tea miks vastusega on viivitatud.

Tõsteti üles küsimus, mis juhtub neile kogudustele ja nende õpetajatele, kes pole ühinenud ega ühine "Luterliku kirikuga". Vastuseks Praost Vaga luges ette konsistooriumi peasekretär Mart Salumäelt saabunud elektroonilise kirja, mis ka avaldatakse EELKL-i koduleheküljel (http://eelkl.cwahi.net/), ja avaldas ka oma isikliku vastuse sellele. See aga ei muutnud sinodil hiljem ettetulevat arutelu Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu moodustamisest ja koguduste liitumisest sellega. Lisana, Praost Vaga andis ülevaate Põhja-Ameerikas eksisteerivate luteriusu koguduste sinoditest, kirikutest, liitudest ja vastavatest legaalsetest ja registreeritud organisatsioonidest, milliseid on kokku 37. Nende hulgas ka Estonian Ev. Lutheran Church, Latvian Ev. Lutheran Church ja mitmeid huvitavaid luteriusu koguduste ühinguid või liite. Praosti huvitav ja informatiivne referaat koguduste ja kirikute ajaloolisest moodustamisest USA-s ja Kanadas avaldatakse eraldi. Kogudused said kindlust, et neil on võimalik tegutseda kas iseseisva kogudustena või kuuluda ühte ameerika või eesti katuskirikusse USA-s. Toronto Vana-Andrese eesti koguduse esindajad kinnitasid, et nemad nagunii juba kuuluvad Evangelical Lutheran Church in Canada-sse, kes on ka nende koguduse õpetaja oma õpetajate nimestikku vastu võtnud, kuigi õp. Kalle Kadaka nimi on Eesti Luterliku kiriku nimekirjast kustutatud.

Sinod valis kolmeliikmelise komitee uurimaks Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu legaalseks moodustamiseks vajatavat asjaajamist. Komitees on praost Vaga, Heino Nurmberg ja Jüri Silmberg. Ühendust peetakse elektrooniliselt ja Skype vahendusel.

Aruanded olid saatnud kõik praostkonda kuuluvad kogudused ja need esitati koguduste kohalviibivate esindajate poolt. Praostkonda kuuluvad: Baltimore Markuse, Bergen County, Buffalo Pauluse, Cleveland-Ohio, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse koos oma pihtkondadega (Schenectady-Albany ja Syracuse), Portlandi ja Washingtoni Markuse kogudus.

Praostkonna majandusliku aruande esitas laekur Kuno Lill ja see võeti rahuldusega vastu ühel häälel. Praostkonna maksu 2011. aastal olid saatnud kõik praostkonna kogudused ja Albany- Schenectady pihtkond.

Sinod lõpetati õpetaja Markus Vaga palvuse ja ühiselt lauldud "Üks kindel linn ja varjupaik..." koraaliga.

Vestlused ja sõnavõtud toimusid sügavalt kristlikus vaimus ja osaduses, mille eest anti tänu Kiriku Issandale. Praostkond pakkus lõunasöögi Ocean Grove’i kuulsas, vanas restoranis "Starving Artist", kus ligi 20 osavõtjat paigutati kabinetti kaetud laua ümber. Õpetaja Markus Vaga ütles söögipalve.Sel aastal toimusid sinodi koosolekud Laingdon Bed and Breakfast hotellis, mille peremehed olid igati abivalmis ja sõbralikud. Hotelli verandal terve päeva jätkunud koosolek ei paistnud häirivat hotelli teisi külalisi, keda saabus küll pidevalt, sest järgmisel päeval toimusid hotellis pulmad. Järgmise aasta sinodi kokkutulek ja koosolek toimub võimalikult läänerannikul Los Angeleses, kui sealne kogudus on valmis sinodi korraldamist oma õlgadele võtma.
Praostkonna lõppjumalateenistus toimus Lakewoodi Eesti Kirikus. Teenisid praost Thomas Vaga ja õpetaja Markus Vaga. Õpetaja Markus Vaga jutlus avaldatakse ka eraldi nii koduleheküljel kui mujal ajakirjanduses.

Markus Vaga

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Created with Mobirise ‌

Free Website Maker