Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Connecticuti Kogudus

Home ] [ Ajalugu ] Kontakt / Contact ] Privacy Policy ]

Teenistused / Services

 

 

 

 

 

 

Jutlused / Sermons


2016 Valdeko Kangro jutlus 100-a sünnipäeval.
 

 

 

 


Ajalugu

 
Uuele kodumaale saabunud pagulased, kelle elukohaks oli saanud Connecticuti osariik, tahtsid kuulda jumalasõna oma keeles. Juba 1949. aastal pidasid Connecticuti külla sõitnud õpetajad eestikeelseid jumalateenistusi. Aastal 1950 asus Connecticuti õpetaja Johannes Aarik, kes pidas oma esimese eestikeelse jumalateenistuse 2. aprillil 1950. aastal Willimantic’us. Sellel järgnes YMCA ruumes koosolek, kus õpetaja ettepanekul otsustati asutada Eesti Ev. Luteri Usu Kiriku Kogudus, kuid koguduse asutamine edenes aeglaselt, sest õpetaja Aarik kuulus ameerika luteri kiriku Augustana sinodisse, kes ka maksis õpetajale palka. 1952.a. paigutas Augustana sinod õpetaja Aariku läänerannikule, asus eestlaskond tõsiselt uue hoo ja jõuga koguduse asutamisele. Veel samal kuul moodustati kahes suuremas eestlaste keskuses, Hartfordis ja Willimanticus, kirikutoimkonnad, kellede ülesandeks oli ajutiste jumalateenistuste korraldamine ja ettevalmistuste tegemine koguduse asutamiseks.

Usuelu korraldaja, praost k.t. Aleksander Hinno saaatis võimalust mööda mitmeid õpetajaid teenima, et eestlased ei jääks Connecticutis ilma omaeelse jumalateenistusteta. Kirikutoimkondade poolt väljasaadetud ankeetlehtede vastustega eestlased soovisid iseseisvat eesti kogudust ja igaüks oli valmis rohkemal või vähemal määral kulusid kandma. 3. Mail 1953. aastal sai teoks Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Connecticuti koguduse asutamine Hartfordis Emmanueli kiriku koosviibimise saalis. 25. Juunil 1953.a. kinnitas E.E.L.K. Konsistoorium organiseerijaks õpetajaks praosti k.t. Aleksander Hinno.  Oma õpetaja saamine oli kogudusele tähtis. Kuigi koguduse rahaline kandejõud oli väga väike, nõustis E.E.L.K. Cleveland Ohio koguduse õpetaja Aleksander Abel asuma Connecticuti  koguduse õpetaja kohale. E.E.L.K. Konsistoorium kinnitas õpetaja Abeli Connecticuti koguduse õpetajaks 15. septembril 1953 ja A. Hinno vabastati koguduse organiseerija õpetaja ülesandest.

Suvel korraldati sagely vabaõhujumalateenistusi mitmes keskuses ja osavõtt oli alati rahvarohke.

Kuna noore koguduse ümber oli koondunud mitmeid muusika- ja lauluhuvilisi, siis asutatid 1954. aastal laulukoor.  Koguduse edukaks tööks on oluline juhatuse sidepidamine liikmeskonnaga ja selleks otstarbeks hakati avaldama EELK Connecticuti koguduse Teatajat, mille esimene number anti välja 7. juulil 1953.a. ja on ilmunud järjekindlalt.

Pärast õp. Abeli ootamatu surma 7. novembril 1971 valiti koguduse õpetajaks E.E.L.K. New Yorgi Pauluse koguduse abiõpetaja Valdeko Kangro, kes oli koguduses tuntud, sest ta oli pidanud Connecticutis korduvalt jumalateenistusi.  Õpetaja Kangro seati Connecticuti koguduse õpetajaks 8. aprillil 1973. aastal peapiiskop Konrad Veemi poolt.

Praegu teenivad kogudust õpetajad Uudo Tari ja Valdeko Kangro.  

Koguduse esimees on Avo T. Ora.  

 

Koguduse teenistused toimuvad mitmel pool.

 

 

 

 

This page was last updated August 02, 2016 06:57 PM

 


Sa ütled:  
"Ma teen sind targaks 
ja õpetan sulle teed, 
mida sul tuleb käia, 
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides!" ~ Laulud 32:8

The Lord says, 
"I will guide you 
along the best pathway 
for your life.  
I will advise you 
and watch over you." ~

Psalm 32:8

Uudised / News

2016 - Valdeko Kangro 100-a juubeli sünnipäev  


2012-Praost Uudo Tari 80 a. juubelisünnipäev

 

Viited

 

 

Editor:  Airi Vaga 
Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.

© 2014-2016 Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.