Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Connecticuti Kogudus

Home ] Up ] Ajalugu ] Kontakt / Contact ] Privacy Policy ]

Teenistused / Services

 

 

 

 

 

 

Jutlused / Sermons


2016 Valdeko Kangro jutlus 100-a sünnipäeval.
 

 

 

 


Päästekindlusest

 


Igaühel, kes kuulub tõesti Jumalale, on selge teadmine pattude andeksandmisest ning igavesest elust rahus ja osaduses Jumalaga. See on päästekindlus.

Pästekindlus püsib usul Jumala sõnasse ja Jumala Vaimusse. Mitme “kindlus” laguneb juba esimeses kriisis, sest ta tugineb ainult ilusatele loootustele või üldisele religioossusele. Vinduva usueluga ei kaasne võitu, rõõmu, kasvu ja stabiilsust, sest vahekord Kristusega jääb küsitavaks.

Kuidas tean, et olen päästetud? Päästetud olles ei saavuta keegi päästeteadvust enne, kui ta tunnistab, et  ta on kadunud ning ainult Kristuses surmas ja ülestõusmises on ka temale päästetee. Kui aga inimene kõike seda küll tunnistab ning kahetsedes Jumala poole pöördub, kuid siiski päästeetuses kindel pole? Kas on üldse võimalik päästmisest teadlik olla?  Mulle sai omaaegne lihtne otsus “kui Piiblisse on kirjutatud, siis ma usun” revolutsiooniks ja kindla päästeteadvuse kogemuseks. Miks mitte aktsepteerida Jumala sõna, sest kogu pühakiri on “Jumala Vaimu sisendatud”, kreeka keeles “Jumalast sisse hingatud”? Johannese kirjas seisab: “Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enesel olevat igavese elu, kes usute Jumala Poja nimesse”. Kui usud Kristusesse, oma Päästjasse, nagu Jumala sõna teda esitab, siis Jumal ütleb, et sul on igavene elu ja sa pead seda teadma.

Palu, et Jumal oma kirjasõnas ka sinule “sisse hingaks”, et mõistliku nõustumise asemel oleks isiklikult vastuvõetud sõna. Seda omaksvõtnul pole vaja päästes kahelda.

Sa ei tunne end päästetuna?

Kogemusest, kes müüril kõndisid? Fakt kõndis ees ja Usk tema kannul. Kõige lõpus astus Kogemus. Niikaua kui Usk vaatas ees astuvale Faktile, püsis ta ilusasti müüril. Kui ta aga pööras selja taha Kogemuse poole vaatmaa, komistas ta ja kukkus müürilt alla, vaene Kogemus tema järel.

Jumal on fakti autor. Tema Sõna väidab, et  Kristuse ohverdav ja asendav lunastustöö ristil ning Tema ülestõusmine on päästmiseks vajalikud.  Need faktid moodustavad evangeeliumi tuuma, neid peab uskuma igaüks, kes tahab päästetud olla. Mitte päästetud olemine tähendab Kristuse osadusest väljajäämist – igavest lahusolekut Jumalast.

Meie usk vaatab faktile, et “Kristus on surnud meie pattude eest kirjade järgi”, hoiab sellest kinni ning ütleb: “Kuna Kristuse surm ja ülestõusmine on pind, millel Jumal päästab uskuva ptuse, siis mina võtan selle aluse vastu. Olen päästetud Kristuse veres ja minu usu kaudu sellesse veresse.”

Kuidas saakski olla tõsist meeleparandust ja usku, kui meil puuduksid faktid? Sellise usuga kaasneb kogemus, s.t. Jumala Püha Vaimu sissetuleks meisse. Kahtlemata töötab Püha Vaim meie juures juba varem, et meid Päästmisele tuua, aga kogemus päästest ei saa olla reaalne ja pidev, kuni ta ei toetu lunastustöö faktidele.

Jumal tõotas meid päästa usu kaudu Tema Poja valatud veresse, mitte tunde kaudu, ehkki Ta võib vahel tunnet kasutada, et meil oleks kergem uskuda. Lunastustöö faktidele rajatud usk aga avab ukse Pühale Vaimule. “Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.”

Lunastustöö on Jumala-poolne. Usk sellesse on meie-poolne. Tekkinud kogemus koosneb mõllemast: Kristuse elu sissetulekust meisse ja meie poolsest sissetuleku tunnetest. Meisse külvatakse Jumala armastus. Huvid suunatakse taevastele asjadele. Huvitume Piiblist, palvest, kadunud hingedest, Kristusest ja kristlikust osadusest. Sellised on päästetu, ülevalt, s.t.Pühast Vaimust sündinud tunnusmärgid.

On sul kogemuse puudus?

Kas algne kogemus haihtus? Sa ütled: “Ei tunne?” Usk ärgu vaadaku seljataha kogemuse poole, vaid ette Jumala faktile. Sinu usk Jumala sõnasse – faktisse, mis ei hooli momendi tunnetest – toob kaasa ka Püha Vaimu tunnistuse. Tunned, et oled tõesti Kristuse vastu võtnud ja Tema laps. Võta kinni Jumala sõnast, siis sa ka “tunned”.

 

Õpetaja Valdeko Kangro

 

This page was last updated August 16, 2016 03:29 PM

 


Sa ütled:  
"Ma teen sind targaks 
ja õpetan sulle teed, 
mida sul tuleb käia, 
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides!" ~ Laulud 32:8

The Lord says, 
"I will guide you 
along the best pathway 
for your life.  
I will advise you 
and watch over you." ~

Psalm 32:8

Uudised / News

2016 - Valdeko Kangro 100-a juubeli sünnipäev  


2012-Praost Uudo Tari 80 a. juubelisünnipäev

 

Viited

 

 

Editor:  Airi Vaga 
Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.

© 2014-2016 Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.