Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 


Huvitavat Lugemist


2019

Usupuhastuse algusest 501 aastat. Teenistus Bogotas 2019

 

2018

2018 Jõulu sõnum

2018 Sinod  

 

2017

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Newsletters

2022

2022 Sept. - Dec. 

 

2020

2019 Dec. - April 2020

 

2019

2019 - Jaan-Juuni

2018 Nov. - Jaan 2019

 

2018

2018 Juuli - Okt.

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

 
 
 

Kalendaarium 2022

 
 

 

JUMALATEENISTUSED SEPTEMBRIS   

 Jeesus ütles: "Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!" 
Johannese evangeelium 16: 24

"Until now you have not asked for anything in my name. 
Ask and you will receive, and your joy will be complete."
 Gospel of John 16: 24 

TÄHELEPANU: 
Teenistused algavad septembrist alates tund aega hiljem, kell 11 e.l. 
TULGE KIRIKUSSE! OOTAME TEID
Pühapäeval, 11. septembril kell 11. 

Kristus ütleb: "Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest 
vendadest,seda te olete teinud minule." Matteuse evangeelium 25: 40 

“The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of
these brothers and sisters of mine, you did for me.’ Matthew 25:40 


Epistel: 1. kiri Timoteosele 1: 12-17. Evangeelium: Luuka 15: 1-10 
Epistle: First letter to Timothy 1: 12-17. Gospel: Luke 15: 1-10 Pühapäeval, 25. septembril kell 11.
Põgenike abistamine. 

"Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest." 1. Peetrus 5: 7 
"Cast all your anxiety on him because he cares for you!" Peter 5: 7 

Epistel: 1. kiri Timoteosele 6: 6-19. Evangeelium: Luuka 16: 19-31. 
Epistle: First letter to Timothy 6: 6-19. Gospel: Luke 16: 19-31 TEENISTUSED OKTOOBRIS 2022 

Kuu loosung: "Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline. 
Õiged ja tõelised on sinu teed." Ilm. 15: 3 
“Great and marvelous are your deeds,  
Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the nations." Rev 15:3
Pühapäeval, 9. oktoobril kell 11.

Lõikustänupüha. ARMULAUD.
 
"Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal."
 Psalm 145:15 
"The eyes of all look to you, and you give them their food 
at the proper time." Psalm 145:15 


Epistel: Teine kiri Timoteosele 2: 1-19. Evangeelium: Lukas 17: 11-19 
Epistle: Second letter to Timothy 2: 1-19. Gospel: Luke 17: 11-19 Laupäeval, 22. oktoobril kell 2 p.l. 
LEERIPÜHA TEENISTUS

LEERIPÜHA teenistus toimub Lakewoodi Pühavaimu kirikus. 
Leeri õnnistamisele tulevad: 
Mikk Aasmaa
Mikko Liivak
Veronika Liivak
Kristjan Tõõtsov 
Pühapäeval, 23. oktoobril kell 11.  
Usupuhastuse püha. 


"Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi." 
Jeremija 17:14 
"Heal me, LORD, and I will be healed; save me and I will be saved,
or you are the one I praise." Jeremiah 17:14 

Epistel: Roomlastele 3: 19-28. Evangeelium: Johannese 8: 31-36.
Epistle: Romans 3: 19-28. Gospel: John 8: 31-36 TEENISTUSED NOVEMBRIS 2022

 Kuu loosung: "Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, 
kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, 
kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks!" Jesaja 5:20 
"Woe to those who call evil goodand good evil, 
who put darkness for light and light for darkness, 
who put bitter for sweet and sweet for bitter." Isaiah 5:20 Pühapäeval, 13. novembril kell 11. 
IGAVIKUPÜHA, SURNUTE MÄLESTUSPÜHA. ARMULAUD.  

"Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees." 2.
 Korintlastele 5:10 10 
"For we must all appear before the judgment seat of Christ, 
so that each of us may receive what is due us 
for the things done while in the body, 
whether good or bad." 2. Corinthians 5:10 


Epistel: Koloslastele 1: 12-20. Evangeelium: Luuka 23:33-43 
Epistle: Colossians 1: 12-20. Gospel: Luke 23: 33-43Pühapäeval, 27. novembril kell 11.  
KRISTUSE OOTUSE PÜHA teenistus. 

"Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja." Sakarja 9:9 
"See, your king comes to you, righteous and victorious." Zachariah 9:9 

Epistel: 1. korintlastele 15:1-8. Evangeelium: Luuka evangeelium 24:1-12 
Epistle: 1 Corinthians 15:1-8. Gospel: Luke 24:1-12. 
TEENISTUSED DETSEMBRIS 2022 

Kuu loosung: "Tõstke oma pea ja vaadake, sest teie lunastus läheneb." Luukas 21:28
"Lift up your heads, because your redemption is drawing near.” Luke 21:28
P
ühapäeval, 11. detsembril kell 11. 
KRISTUSE VALITSUSE teenistus. 

"Valmistage kõrbes Issanda teed, vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt." Jesaja 40:3 

Epistel Jakoobuse 5:7-10. Evangeelium: Matteuse 11:2-11 
Epistle: Jakob 5:7-10. Gospel Matthew 11: 2-11Pühapäeval, 25. detsembril kell 11 
JÕULUPÜHA teenistus. KRISTUS MEIE KESKEL. 

Liturgiline teenistus jõuluevangeeliumi lugemisega. 
Teenistusele järgneb KOHVILAUD ja jõululaulude laulmine. 

"Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, 
mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, 
kes on Issand Kristus." Luukas 2:10 

Epistel: Efeslastele 1: 15-23. Evangeelium: Luuka 24: 44-53 
Epistle: Ephesians 1: 15-23, Gospel: Luke 24: 44-53

 

 

   

 

This page was last edited on August 25, 2022 09:01 AM

 

 

© 2011 - 2022  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited August 25, 2022 09:01:39 AM