Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 

 

Jutlused / Sermons

2016 Veeb - Piiskop Thomas Vaga

 

Huvitavat Lugemist

2018 Sinod

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Notices

2018

2018 Juuli - Okt.

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

 
 
 

Kalendaarium 2018

 
 

 

JUULI- ja AUGUSTIKUU JOOKSUL TEENISTUSI EI PEETA

 

TEENISTUSED SEPTEMBRIS / SERVICES IN SEPTEMBER

Kiida, mu hing, Issandat  ja ära unusta ainsatki Tema heategu!  Psalm 103:2

Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits!  Psalm 103:2

Pühap. 9. septembril
kell 2:00 p.l.

Sunday, Sept. 9th
 2:00 p.m.

Teenistus Manhattanil Gustav Adolfi luteri kiriku kabelis kell 2:00. Teenib koguduse õpetaja Thomas Vaga.  Jutlus: Evangeelium:  Markuse 7:24-37:  "Võõra päris usk"  Epistel:  Jakoobuse 2:1-10 ja 14-18 (19-20).

Sermon:  gospel of Mark 7:24-37: "A Stranger with Real Faith".  Epistle: James 2:1-0, 14-18 (19-20).

Pühap. 23. septembril
kell 3:00 p.l.

Sunday, Sept. 23rd
 3:00 p.m.

Teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Evangeelium: Markus 9:30-37:  "Põgenik kui laps"  Eppistel: Jakoobuse 5:13-20.  Kodumaalt põgenimise 74. aastapäeva tähistamine.

Service at Bogota Trinity Lutheran Church at 3:00. Sermon:  Gospel of Mark 9:30-37: "the Refugee Like a Child".  Epistle: James 5:13-20.  Remembering Our Flight From our Homeland.

 

 

    

TEENISTUSED OKTOOBRIS / SERVICES IN OCTOBER

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja sina annad neile nende roa oma ajal.  Psalm 145:15

The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time.  Psalm 145:15.

Pühap. 14. oktoobril
kell 2:00 p.l.

Sunday, Oct. 14th
2:00 p.m.

Teenistus kell 2:00 Gustav Adolfi luteri kirikus Manhattanil.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Evangeelium:  Markuse 10:17-31: "Lõikus kui varandus" Epistel 2. Korintlastele 9:6-15.  Lõikustänupüha annetuse kogumine, eri ümbrikes.

Palun tooge oma eriannetus lõikustänupühaks jumalateenistusele või saatke postiga.

Service at 2 p.m. at Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Service by Rev. Thomas Vaga.  Estonian Thanksgiving Day.  Sermon:  Gospel of Mark 10:17-31:  "Harvest As Treasures".  Epistle:  2. Corinthians 9:6-15.  Collection of the Thanksgiving Offering in Special Envelopes.

Please bring the special offering to the service or send it to the congregation by mail.

Pühap. 28. oktoobril
kell 3:00 p.l.

Sunday, Oct. 28
3:00 p.m.

Teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Jutlus: Johannese 8:31-36 ja Epistel:  Roomlastele 3:19-28:  Luther:  "Inimene ei vaja muud kui Jeesust Kristust!"  Kohvilaud.  Lõikustänupüha annetuse kogumine, eri ümbrikes.

Sermon:  Gospel of John 8:3-36 and Epistle: Romans 3:19-28: "Luther: 'A Person Does Not Need More than Jesus Christ!"  Coffee hour after the service.  The thanksgiving offering envelopes are collected..

 

 

 

 

This page was last edited on July 29, 2018 01:21 PM

 

 

© 2011 - 2018  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited July 29, 2018 01:21:24 PM