Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 

 

Jutlused / Sermons

2016 Veeb - Piiskop Thomas Vaga

 

Huvitavat Lugemist

2018 Sinod

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Notices

2019

2018 Nov. - Jaan 2019

 

2018

2018 Juuli - Okt.

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

 
 
 

Kalendaarium 2018 & 2019

 
 

 

TEENISTUSED DETSEMBRIS / SERVICES IN DECEMBER

Jeesus ütleb: Käige nagu valguse lapsed - 
sest valguse vili on igasuguses headuses ja õiguses ja tões.

Efeslastele 5: 8-9

Jesus said: Live as children of light, 
for the fruit of the light consists in all goodness, righteusness and truth.

Ephesians: 5: 8-9

Pühap. 9. destembril
Sunday, Dec. 9th
2 p.m. service

Advendi pühapäeval teenistus Gustav Adolphi kiriku kabelis.  Evangeelium: Luuka 1: 68-79: “Ärata meie südamed, Jumal”. Epistel: Filiplastele 1: 3-11.

2nd Sunday in Advent. Service in Manhattan at 2 pm. Gospel: Luke 1: 68-79.  “Stir up our hearts, Lord God!”. Epistle: Philippians 1: 3-11.

Esmasp. 24. dets.
December 24th
3 p.m.

Jõuluõhtu liturgiline teenistus kell 3 p.l. BOGOTAS New Jerseys.  Teenib koguduse õpetaja, orelil Mall Kiil.

Christmas Eve service in Bogota at 3 pm. Rev. Thomas Vaga, organist Mall Kiil.

 

     

TEENISTUSED JAANUARIS / SERVICES IN JANUARY 2019

Kiida, mu hing, Issandat ja ära unusta ainsatki Tema heategu! Psalm 103: 2

Praise the Lord, o my soul and forget not all His benefits! Psalm 103: 2

Pühap. 13. jaanuaril
Sunday, January 13th
2 p.m.

1. pühapäeval pärast Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuninga püha teenistus Manhattanil Gustav Adolphi kiriku kabelis kell 2 p.l. Evangeelium: - Matteus 2: 1-12: “Kogu inimkond tunneb Jumalat Jeesuse kaudu”. Epistel: Apostlite teod 8: 14-17.

1st Sunday after Epiphany service in Manhattan. Gospel: Matthew 2: 1-12.“All humanity knows God through Jesus”. Epistle: Acts: 8: 14-17.

Pühap. 27. jaanuaril
Sunday, January 27th
3 p.m.

3. pühapäeval pärast Kristuse ilmumise püha teenistus BOGOTAS kell 3 p.l. Evangeelium: Luuka 4: 14-21. “Häbi Jeesuse põlgajatele”. Epistel: 1. Korintlastele 12: 12-31.

3rd Sunday after Epifany service in BOGOTA at 3 pm. Gospel: Luke 4: 14-21: “Shame to them who reject Jesus”. Epistle: 1 Corinthians 12: 12-31.

 

 

TEENISTUSED VEEBRUARIS / SERVICES IN FEBRUARY

Ja Ta muudeti nende ees; ja Ta pale paistis otsegu päike ja Ta riided läksid valgeks otsegu valgus.

Matteuse 17:2

He was transfigured before them.
His face shone like the sun, and His clothes became white as light.

Matthew 17:2

Pühap. 10. veebruaril
Sunday, February 10th
2 p.m.

Jeesuse auhiilguse püha jumalateenistus kell 2 p.l. Manhattanil, Gustav Adolfi kiriku kabelis. Evangeelium: Matteuse 17: 1-9. Epistel: 2. Peetruse 1: 16-21. Jutlus: “Me oleme ise oma silmaga näinud Tema suurt aulisust.”

2 pm. service in Manhattan. The Transfiguration of Jesus service. Gospel:  Matthew 17: 1-9. Epistle: 2. Peter 1: 16-21: “We were Eyewitnesses of His Heavenly Majesty”.

Pühap. 24. veebruaril
Sunday, February 24th
3 p.m.

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva jumalateenistus BOGOTAS kell 3 p.l. Evangeelium: Matteuse 11: 25-30. “Tulge minu juurde, kes olete vaevatud ja koormatud.” Epistel: Apostlite teod 1: 15-26. Apostel Mattiase valimine 12 jüngri hulka Juudas Iskarioti asemele.

101st independence Day of Republic of Estonia at 3 pm. Service in BOGOTA.  Gospel of Matthew 11: 25-30. “Come to me, all you who are weary and burdened”. Epistle: Acts 1: 15-26.  Apostle Mattias called to be the 12th disciple in place of Judas Iscariot.

 

 

This page was last edited on November 26, 2018 06:00 PM

 

 

© 2011 - 2018  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited November 26, 2018 06:00:47 PM