Kodu / 
       Home

   Teated / 
       Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik /  

       Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & 
       Palved

   Teejuhis / 
       Directions

   Album

  Põhimäärused
      Bylaws

  Viited / 
      Links

   Kontakt /
       Contact

   Sermons & 
       Prayers

  Privacy 
      Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 


 

 

 
 
 

Kalendaarium 2022


 
 

JUMALATEENISTUSED SEPTEMBRIS   

 Jeesus ütles: "Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!" 
Johannese evangeelium 16: 24

"Until now you have not asked for anything in my name. 
Ask and you will receive, and your joy will be complete."
 Gospel of John 16: 24 

TÄHELEPANU: 
Teenistused algavad septembrist alates tund aega hiljem, kell 11 e.l. 
TULGE KIRIKUSSE! OOTAME TEID! Pühapäeval, 11. septembril kell 11. 

Kristus ütleb: "Mida te iganes olete teinud kellele tahes 
mu kõige pisematest vendadest, 
seda te olete teinud minule." Matteuse evangeelium 25: 40 

“The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one 
of the least of these  brothers and sisters of mine, you did for me.’ 
Matthew 25:40 


Epistel: 1. kiri Timoteosele 1: 12-17. Evangeelium: Luuka 15: 1-10 
Epistle: First letter to Timothy 1: 12-17. Gospel: Luke 15: 1-10 Pühapäeval, 25. septembril kell 11.
Põgenike abistamine. 

"Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest." 
1. Peetrus 5: 7 
"Cast all your anxiety on him because he cares for you!" 
Peter 5: 7 


Epistel: 1. kiri Timoteosele 6: 6-19. Evangeelium: Luuka 16: 19-31. 
Epistle: First letter to Timothy 6: 6-19. Gospel: Luke 16: 19-31 TEENISTUSED OKTOOBRIS 2022 

Kuu loosung: "Suured ja imelised on sinu teod, 
Issand Jumal, Kõigeväeline. 
Õiged ja tõelised on sinu teed." Ilm. 15: 3 
“Great and marvelous are your deeds,  
Lord God Almighty. Just and true are your ways, 
King of the nations." Rev 15:3
Pühapäeval, 9. oktoobril kell 11. 
Lõikustänupüha. ARMULAUD.
 
"Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal."
  Psalm 145:15 
"The eyes of all look to you, and you give them their food 
at the proper time." Psalm 145:15 


Epistel: Teine kiri Timoteosele 2: 1-19. Evangeelium: Lukas 17: 11-19 
Epistle: Second letter to Timothy 2: 1-19. Gospel: Luke 17: 11-19 Laupäeval, 22. oktoobril kell 2 p.l. 
LEERIPÜHA TEENISTUS

LEERIPÜHA teenistus toimub Lakewoodi Pühavaimu kirikus. 
Leeri õnnistamisele tulevad: 
Mikk Aasmaa
Mikko Liivak
Veronika Liivak
Kristjan Tõõtsov 
Pühapäeval, 23. oktoobril kell 11. 
Usupuhastuse püha. 

"Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, 
siis ma saan abi." Jeremija 17:14 
"Heal me, LORD, and I will be healed; save me and I will be saved,
or you are the one I praise." Jeremiah 17:14 

Epistel: Roomlastele 3: 19-28. Evangeelium: Johannese 8: 31-36.
Epistle: Romans 3: 19-28. Gospel: John 8: 31-36 TEENISTUSED NOVEMBRIS 2022

 Kuu loosung: "Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, 
kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, 
kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks!" Jesaja 5:20 
"Woe to those who call evil goodand good evil, 
who put darkness for light  and light for darkness, 
who put bitter for sweet and sweet for bitter." Isaiah 5:20 Pühapäeval, 13. novembril kell 11. 
IGAVIKUPÜHA, SURNUTE MÄLESTUSPÜHA. ARMULAUD.  

"Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees." 2.
  Korintlastele 5:10 10 
"For we must all appear before the judgment seat of Christ, 
so that each of us may receive what is due us 
for the things done while in the body, 
whether good or bad." 2. Corinthians 5:10 


Epistel: Koloslastele 1: 12-20. Evangeelium: Luuka 23:33-43 
Epistle: Colossians 1: 12-20. Gospel: Luke 23: 33-43Pühapäeval, 27. novembril kell 11. 
KRISTUSE OOTUSE PÜHA teenistus. 

"Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja." Sakarja 9:9 
"See, your king comes to you, righteous and victorious." Zachariah 9:9 

Epistel: 1. korintlastele 15:1-8. Evangeelium: Luuka evangeelium 24:1-12 
Epistle: 1 Corinthians 15:1-8. Gospel: Luke 24:1-12. 
TEENISTUSED DETSEMBRIS 2022 

Kuu loosung: "Tõstke oma pea ja vaadake, 
sest teie lunastus läheneb." Luukas 21:28
"Lift up your heads, 
because your redemption is drawing near.” Luke 21:28
Pühapäeval, 11. detsembril kell 11. 
KRISTUSE VALITSUSE teenistus. 

"Valmistage kõrbes Issanda teed, vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt." 
Jesaja 40:3 

Epistel Jakoobuse 5:7-10. Evangeelium: Matteuse 11:2-11 
Epistle: Jakob 5:7-10. Gospel Matthew 11: 2-11Pühapäeval, 25. detsembril kell 11 
JÕULUPÜHA teenistus. KRISTUS MEIE KESKEL. 

Liturgiline teenistus jõuluevangeeliumi lugemisega. 
Teenistusele järgneb KOHVILAUD ja jõululaulude laulmine. 

"Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, 
mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas 
Päästja, kes on Issand Kristus." Luukas 2:10 

Epistel: Efeslastele 1: 15-23. Evangeelium: Luuka 24: 44-53 
Epistle: Ephesians 1: 15-23, Gospel: Luke 24: 44-53

 

 

This page was last edited on August 25, 2022 09:23 AM

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2022

2022 Sept.-Dec. 

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 Webmaster/Site Design by Toronto Tiiu


© 2014-2022 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________