Kodu / Home

   Teated / Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik / Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & Palved

   Teejuhis / Directions

   Album

  Põhimäärused / Bylaws

  Viited / Links

   Kontakt / Contact

   Sermons & Prayers

  Privacy Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 

E.E.L.K. New Yorgi
Pauluse koguduse esimees
Sven Roosild

 


 

 

 
 
 

Kalendaarium 2018


 
 

 

Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.
Johannese 13:35

Christ Jesus says to us:
By this all men will know you that you are my disciples, if you love one another.
John 13:35

 

TEENISTUSED VEEBRUARIS / SERVICES IN FEBRUARY
Kristuse ilmumisepüha- ja paastuajas.
 Celebrating the ephiphany of Christ and the time of lent. 

Sul on siis kordaminek, kui sa hoolsasti tähelepaned Issanda seadlusi ja kohtuotsused. Ole vahva ja tugev; ära karda ja ära kohku.  1.    Ajaraamat 22:13

You will have success, if you are careful to observe the decrees and laws of the Lord. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. 1. Chronicle 22:13

Pühap. 11. veeb.
kell 2:00 p.l.

Sunday, Feb. 11th
 2:00 p.m.

Teenistus Manhattanil Gustav Adolfi luteri kiriku kabelis kell 2:00. Teenib koguduse õpetaja Thomas Vaga.  Jutlus: Mark 1:40-45:  "Jeesus parandab meid kõigest, mis meid vaevab."  Epistel:  1. Korintlastele 9:24-27..

Service in Estonian at the chapel of Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Gospel:  Mark 1:40-45 and Epistle:  1. Corinthians 9:24-27.

Pühap. 25. veeb.
kell 3:00 p.l.

Sunday, Feb. 25th
 3:00 p.m.

Teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Eesti Vabariigi välja kuulutamise 100 asstapäeva teenistus.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Markuse 8:31-38:  "Usk, mis ei peta."  Epistel:  roomlastele 4:13-25.  Kohvilaud.

Service at Bogota Trinity Lutheran Church at 3:00. Service of Thanksgiving on the 100th Anniversary of Estonia's Declaration of Independence.  Gospel:  Mark 8:31-38:  "Faith that Will Not Fail."  Epistle:  Romans 4:13-25.  Rev. Thomas Vaga serving (also in English as/if needed).  Church coffee after service.

 

 

    

TEENISTUSED MÄRTSIS, PAASTUAJAS
SERVICES IN MARCH AND TIME OF LENT

Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasatus ja enevalitsus.  Galaatlastelel. 5:22-23.

But the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.  Galatians. 5:22-23

KELLAD PÖÖRATA ÜKS TUND EDASI SUVE AEGA

Pühap. 11.märtsil.
kell 2:00 p.l.

Sunday, March 11th
2:00 p.m.

Teenistus kell 2:00 Gustav Adolfi luteri kirikus Manhattanil.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Johannese 3:14-21:  "Peame alati meeles ja südames Jeesuse Kristuse lunastavat risti."  Epistel:  Efeslastele 2:1-10.  Kohvilaud.

4th Sunday in Lent service at 2 p.m. at Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Service by Rev. Thomas Vaga.  John 3:14-21:  "Always keep the saving cross of Christ in your mind and heart."  Epistle:  Ephesians 2:1-10.  Coffee.

Pühap. 25. märtsil
kell 3:00 p.l.

Sunday, March 25th
3:00 p.m.

Palmipuudepüha ja kannatusnädala teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Armulaud.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Markuse 14:1-11, 17-18, 22-26:  "Jeesuse võitmine surmas ja elus."  Epistel Filiplastele 2:5-11.  Kohvilaud.

Palm and Passion Sunday service at 3:00 p.m. at Bogota Trinity Lutheran Church.  Holy Communion.  Rev. Thomas Vaga's sermon:  Mark 14:1-11, 17-18, 22-26.  Epistle:  Philippians 2:5-11.  Coffee.

 

    

TEENISTUSED APRILLIS 
PÜHAPÄEVADEL PÄRAST ÜLESTÕUSMISPÜHA 

 SERVICES IN APRIL AFTER EASTER SUNDAY

Ma olin surnud, ja vaata, ma olen elav ajastute ajatuteni.  Ilmutuse 1:18.

I am the Living One:  I was dead and behold I am alive for ever and ever.  Revelation 1:18.

Pühap. 8. aprillil.
kell 2:00 p.l.

Sunday, April 8th
2:00 p.m.

Teenistus Jeesuse ülestõusmisajas Manhattanil Gustav Adolfi kiriku kabelis kell 2:00. Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Johannese 20:19-31:  "Hoiame kinni ülestõusnud, elavast Jeesusest Kristusest."  Epistel:  1.  Johannese 1:1-2:2

2nd Sunday of Easter service at chapel of Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan at 2 p.m.  Serving Rev. Thomas Vaga.  Sermon:  John 20:19-31:  "Let us hold on to the resurrected, living Jesus Christ."  Epistle 1. John 1:1-2:2.

Pühap. 22. aprillil.
kell 3:00 p.l.

Sunday, April 22nd
3:00 p.m.

Teenistus Jeesuse ülestõusmisajas Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00.  Koguduse õpetaja jutlus:  Johannese 10:11-18:  "Jeesus ohverdas ennast meie poolest."  Epistel:  1. Johannese 3:16-24.  Kohvilaud.

4th Sunday of Easter service at 3 p.m. at Bogota Trinity Lutheran Church.  Rev. Thomas Vaga.  Sermon:  John 10:11-18:  "Jesus sacrificed himself for us."  Epistle:  1. John 3:16-24.  Coffee. 

28 & 29 aprillil.

April 28th & 29th

 

EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU KOGUDUSTE SINOD 27 - 28 aprillil.  Koosolekud Spring Lake New Jerseys.  Jumalateenistus 29. aprillil E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse kirikus.

EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH EESTI SYNOD meetings in Spring Lake New Jersey.  Service on April 29th at Lakewood Church.

   

TEENISTUSED MAIS, KRISTUSE ÜLESTÕUSMIS-, TAEVAMINEMISE ja NELIPÜHA AJAS

SERVICES IN MAY DURING THE TIME AFTER EASTER, ASCENSION & PENTECOST

Ei väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.  Sakarja 4:6.

Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty.  Zechariah 4:6

Pühap. 13. mail.
kell 2:00 p.l.

Sunday, May 13th
2:00 p.m.

Emadepäeva teenistus Kristuse ülestõusmisajas kell 2 p.l. Gustav Adolfi luteri kirikus Manhattanil.  Jutlus:  Johannese 15:9-17:  "Nõnda olen mina teid armastanud."  Epistel:  1.  Johannese 5:1-6.  Teenib kogusduse õpetaja.

Mother's Day service on the 7th Sunday after Easter at 2 p.m. at the Chapel of Gustavus Adolphus Lutheran Church.  Service Rev. Vaga.  Sermon:  John 15:9-17:  "So have I loved you."  Epistle 1. John 5:1-6.

Pühap. 27. mail
kell 3:00 p.l.

Sunday, May 27th
3:00 p.m.

Nelipüha teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00.  Jutlus:  Johannese 15:26-27; 16:4-15:  "Vaim on lüli Jumala ja koguduse vahel."  Epistel:  Roomlastele 8:22-27.  Teenib koguduse õpetaja.  Kohvilaud.

Pentecost service in Bogota Trinity Lutheran Church at 3 p.m.  Rev. Vaga sermon:  John 15:26-27; 16:4-5:  "The Holy Spirit is the link between God and Church."  Epistle:  Romans 8:22-27.  Coffee.

 

   

  

TEENISTUSED JUUNIS - PÄRAST NELIPÜHA
SERVICES IN JUNE IN THE TIME AFTER PENTECOST

Püha, püha on vägede Issand!  Kõik maailm on täis Tema au!  Jesaja 6:3.

Holy, holy, holy is the Lord Almighty; the whole earth is full of His glory.  Isaiah 6:4.

Pühap. 10. juunil
kell 2:00 p.l.

Sunday, June 10th
2:00 p.m.

Teenistus Manhattanil Gustav Adolfi kiriku kabelis kell 2 p.m.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Markuse 3:20-35:  "Kristus päästab meid kurjuse käest."  Epistel:  2. Korintlastele 4:13-5:1.  Armulaud. 

Third Sunday after Pentecost service at 2 p.m. at the chapel at Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Rev. Vaga:  Mark 3:20-35:  "Christ delivers us from evil."  Epistle 2.  Corinthians 4:13-5:1.

Pühap. 24. juunil
kell 3:00 p.l.

Sunday, June 24th
3:00 p.m.

Surnutepüha teenistus Hackensacki surnuaial kell 3:00.  Jutlus:  Markuse 4:35-41:  "Jeesus vaigistab tormid."  Epistel:  2. Korintlastele 6:1-13.  Teenib koguduse õpetaja.

Cemetery service at Hackensack Cemetery at 3 p.m.  Rev. Vaga:  Mark 4:35-41:  "Jesus stills the storms."  Epistle:  2. Corinthians 6:1-13.

 

 

This page was last edited on February 14, 2018 07:12 PM

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

Sven Roosild
P.O. Box 623
Shoreham, NY 11786
Tel:  631-744-1090

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NOTICES

2018

Veeb.-Juuni.2018.pdf

 

Historical

2017-Okt-Jaan.2018.pdf

2017-Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb.- Juuni pdf

2015-Oct.-Jan.2016

2016-Jaanuar-Sept. pdf

2014 - Jaanuar-Juuni pdf

2013 - Sept.-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

 

  

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 Webmaster/Site Design by Toronto Tiiu


© 2014-2018 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________