Kodu / Home

   Teated / Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik / Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & Palved

   Teejuhis / Directions

   Album

  Põhimäärused / Bylaws

  Viited / Links

   Kontakt / Contact

   Sermons & Prayers

  Privacy Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 

E.E.L.K. New Yorgi
Pauluse koguduse esimees
Sven Roosild

 


 

 

 
 
 

Kalendaarium 2018


 
 

 

JUULI- ja AUGUSTIKUU JOOKSUL TEENISTUSI EI PEETA

 

TEENISTUSED SEPTEMBRIS / SERVICES IN SEPTEMBER

Kiida, mu hing, Issandat  ja ära unusta ainsatki Tema heategu!  Psalm 103:2

Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits!  Psalm 103:2

Pühap. 9. septembril
kell 2:00 p.l.

Sunday, Sept. 9th
 2:00 p.m.

Teenistus Manhattanil Gustav Adolfi luteri kiriku kabelis kell 2:00. Teenib koguduse õpetaja Thomas Vaga.  Jutlus: Evangeelium:  Markuse 7:24-37:  "Võõra päris usk"  Epistel:  Jakoobuse 2:1-10 ja 14-18 (19-20).

Sermon:  gospel of Mark 7:24-37: "A Stranger with Real Faith".  Epistle: James 2:1-0, 14-18 (19-20).

Pühap. 23. septembril
kell 3:00 p.l.

Sunday, Sept. 23rd
 3:00 p.m.

Teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Evangeelium: Markus 9:30-37:  "Põgenik kui laps"  Eppistel: Jakoobuse 5:13-20.  Kodumaalt põgenimise 74. aastapäeva tähistamine.

Service at Bogota Trinity Lutheran Church at 3:00. Sermon:  Gospel of Mark 9:30-37: "the Refugee Like a Child".  Epistle: James 5:13-20.  Remembering Our Flight From our Homeland.

 

 

    

TEENISTUSED OKTOOBRIS / SERVICES IN OCTOBER

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja sina annad neile nende roa oma ajal.  
Psalm 145:15

The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time.  
Psalm 145:15.

Pühap. 14. oktoobril
kell 2:00 p.l.

Sunday, Oct. 14th
2:00 p.m.

Teenistus kell 2:00 Gustav Adolfi luteri kirikus Manhattanil.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Evangeelium:  Markuse 10:17-31: "Lõikus kui varandus" Epistel 2. Korintlastele 9:6-15.  Lõikustänupüha annetuse kogumine, eri ümbrikes.

Palun tooge oma eriannetus lõikustänupühaks jumalateenistusele või saatke postiga.

Service at 2 p.m. at Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Service by Rev. Thomas Vaga.  Estonian Thanksgiving Day.  Sermon:  Gospel of Mark 10:17-31:  "Harvest As Treasures".  Epistle:  2. Corinthians 9:6-15.  Collection of the Thanksgiving Offering in Special Envelopes.

Please bring the special offering to the service or send it to the congregation by mail.

 

Pühap. 28. oktoobril
kell 3:00 p.l.

Sunday, Oct. 28
3:00 p.m.

Teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Jutlus: Johannese 8:31-36 ja Epistel:  Roomlastele 3:19-28:  Luther:  "Inimene ei vaja muud kui Jeesust Kristust!"  Kohvilaud.  Lõikustänupüha annetuse kogumine, eri ümbrikes.

Sermon:  Gospel of John 8:3-36 and Epistle: Romans 3:19-28: "Luther: 'A Person Does Not Need More than Jesus Christ!"  Coffee hour after the service.  The thanksgiving offering envelopes are collected..

 

 

 

   

  

 

 

This page was last edited on July 29, 2018 01:58 PM

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

Sven Roosild
P.O. Box 623
Shoreham, NY 11786
Tel:  631-744-1090

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NOTICES

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

 

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

 

  

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 Webmaster/Site Design by Toronto Tiiu


© 2014-2018 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________