Kodu / Home

   Teated / Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik / Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & Palved

   Teejuhis / Directions

   Album

  Põhimäärused / Bylaws

  Viited / Links

   Kontakt / Contact

   Sermons & Prayers

  Privacy Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 

E.E.L.K. New Yorgi
Pauluse koguduse esimees
Sven Roosild

 


 

 

 
 
 

Kalendaarium 2018 & 2019


 
 

 

 

TEENISTUSED DETSEMBRIS / SERVICES IN DECEMBER

Jeesus ütleb: Käige nagu valguse lapsed - 
sest valguse vili on igasuguses headuses ja õiguses ja tões.

Efeslastele 5: 8-9

Jesus said: Live as children of light, 
for the fruit of the light consists in all goodness, righteusness and truth.

Ephesians: 5: 8-9

Pühap. 9. destembril
Sunday, Dec. 9th
2 p.m. service

Advendi pühapäeval teenistus Gustav Adolphi kiriku kabelis.  Evangeelium: Luuka 1: 68-79: “Ärata meie südamed, Jumal”. Epistel: Filiplastele 1: 3-11.

2nd Sunday in Advent. Service in Manhattan at 2 pm. Gospel: Luke 1: 68-79.  “Stir up our hearts, Lord God!”. Epistle: Philippians 1: 3-11.

Esmasp. 24. dets.
December 24th
3 p.m.

Jõuluõhtu liturgiline teenistus kell 3 p.l. BOGOTAS New Jerseys.  Teenib koguduse õpetaja, orelil Mall Kiil.

Christmas Eve service in Bogota at 3 pm. Rev. Thomas Vaga, organist Mall Kiil.

 

     

TEENISTUSED JAANUARIS / SERVICES IN JANUARY 2019

Kiida, mu hing, Issandat ja ära unusta ainsatki Tema heategu! Psalm 103: 2

Praise the Lord, o my soul and forget not all His benefits! Psalm 103: 2

Pühap. 13. jaanuaril
Sunday, January 13th
2 p.m.

1. pühapäeval pärast Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuninga püha teenistus Manhattanil Gustav Adolphi kiriku kabelis kell 2 p.l. Evangeelium: - Matteus 2: 1-12: “Kogu inimkond tunneb Jumalat Jeesuse kaudu”. Epistel: Apostlite teod 8: 14-17.

1st Sunday after Epiphany service in Manhattan. Gospel: Matthew 2: 1-12.“All humanity knows God through Jesus”. Epistle: Acts: 8: 14-17.

Pühap. 27. jaanuaril
Sunday, January 27th
3 p.m.

3. pühapäeval pärast Kristuse ilmumise püha teenistus BOGOTAS kell 3 p.l. Evangeelium: Luuka 4: 14-21. “Häbi Jeesuse põlgajatele”. Epistel: 1. Korintlastele 12: 12-31.

3rd Sunday after Epifany service in BOGOTA at 3 pm. Gospel: Luke 4: 14-21: “Shame to them who reject Jesus”. Epistle: 1 Corinthians 12: 12-31.

 

TEENISTUSED VEEBRUARIS / SERVICES IN FEBRUARY

Ja Ta muudeti nende ees; ja Ta pale paistis otsegu päike ja Ta riided läksid valgeks otsegu valgus.

Matteuse 17:2

He was transfigured before them.
His face shone like the sun, and His clothes became white as light.

Matthew 17:2

Pühap. 10. veebruaril
Sunday, February 10th
2 p.m.

Jeesuse auhiilguse püha jumalateenistus kell 2 p.l. Manhattanil, Gustav Adolfi kiriku kabelis. Evangeelium: Matteuse 17: 1-9. Epistel: 2. Peetruse 1: 16-21. Jutlus: “Me oleme ise oma silmaga näinud Tema suurt aulisust.”

2 pm. service in Manhattan. The Transfiguration of Jesus service. Gospel:  Matthew 17: 1-9. Epistle: 2. Peter 1: 16-21: “We were Eyewitnesses of His Heavenly Majesty”.

Pühap. 24. veebruaril
Sunday, February 24th
3 p.m.

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva jumalateenistus BOGOTAS kell 3 p.l. Evangeelium: Matteuse 11: 25-30. “Tulge minu juurde, kes olete vaevatud ja koormatud.” Epistel: Apostlite teod 1: 15-26. Apostel Mattiase valimine 12 jüngri hulka Juudas Iskarioti asemele.

101st independence Day of Republic of Estonia at 3 pm. Service in BOGOTA.  Gospel of Matthew 11: 25-30. “Come to me, all you who are weary and burdened”. Epistle: Acts 1: 15-26.  Apostle Mattias called to be the 12th disciple in place of Judas Iscariot.

 

This page was last edited on November 26, 2018 06:27 PM

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

Sven Roosild
P.O. Box 623
Shoreham, NY 11786
Tel:  631-744-1090

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NOTICES

2019

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

 

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

 

  

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 Webmaster/Site Design by Toronto Tiiu


© 2014-2018 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________