Kodu / 
       Home

   Teated / 
       Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik /  

       Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & 
       Palved

   Teejuhis / 
       Directions

   Album

  Põhimäärused
      Bylaws

  Viited / 
      Links

   Kontakt /
       Contact

   Sermons & 
       Prayers

  Privacy 
      Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 


 

 

 

 

 

Teated / Notices 

 

Jaanuar 2015 - Võimalused koguduste tegevuse jätkumiseks

Tänu Bergen Couty koguduse ja New Yorgi Pauluse kogudse liimetele ja nende annetustele, jätkuvad jumalateenistused Bogotas, kuigi Bergen County koguduse tagavarakassa on tühi ja jumalateenistusega seotud kulud (kiriku üür, õpetaja ja organisti teenenduse tasud) katab nüüd NY Pauluse kogudus.  Koguduste liikmete liimemaks aastas on $60, millele lisanduvad liikmete annetused.

Bergen County kogudus on Îks USA vanimatest eesti kogudustest.  See auväärselt vana kogudus asutati õpetaja Conrad Klemmeri poolt 1929. aastal teenendama siia USA-sse emigreerunud kaasmaalasi.  Jumalateenistused jätkuvad kord kuus, iga kuu neljandal pühapäeval kohalikus Trinity Lutheran kirikus, mis ehitati 1920. aastal ja selle ehitamisel aitasid kaasa ka sel ajal Bergen Countys elanud eestlased.

 

 

January 2015 - Possibilities to continue Estonian Church Services

Thanks to the members of Bergen County and New York Estonian congregation of St. Paul, the Estonian Church services have continued in Bogota although reserves in all bank accounts have been exhausted.

New York St. Paul Estonian congregation pays the rents, the organist and the pastor and asks the members of Bergen County congregation to continue to send their support to the treasurer of St. Paul Estonian Church. (address lower right on this page). Please help to continue to support Estonian services. Even for those who do not speak Estonian well, the services are a nice way to hear Estonian sermon and sing Estonian hymns. As we know the Bergen County Estonian congregation was founded by Pastor Conrad Klemmer 1929 and is the second oldest Estonian congregation in the United States. Please send your support. 

Koguduste laekur / the treasurer for both Estonian congregations:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval, Apt. 10A, New York, NY 10009

Please write your checks to "Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul"

 

 

Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed,

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi üks kord kuus Manhattanil ja üks kord koos Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Bergen County kogudusega Bogotas, New Jerseys, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas.
 
Teenistused peetakse kuu neljandal pühapäeval algusega kell 3:00 Bogotas. (Talvekuudel, kui kellad on tagasi keeratud, algavad teenistused kell 2 p.l.)   Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades ja Lynwood-i nurgal.

Koguduse tegevuse kohta saab interneti kasutaja lugeda infot koguduse interneti leheküljelt aadressil:  www.stpaul-ny-kirik.cwahi.net  ja www.eelkl.cwahi.net 'is leidub koguduste esilehekülg.  Sealt leiate ka "lingi" Pauluse koguduse omale kodulehekljele.

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku New Yorgi Pauluse kogudusel on ka kaks pihtkonda, mis tegutsevad edasi: Albany-Schenectady pihtkond ja Syracuse pihtkond. Albany-Schenectady pihtkonna esinaine on Eve Rebassoo ja Syracuse pihtkonna esinaine on Kadi Piirak.

Teenistused Manhattanil:

Gustavus Adolphus Lutheran Kirik
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue ja Lexington Avenue vahel.)

Teenistused Bogotal:

Trinity Lutheran Kirik
167 Palisade Avenue
Bogota NJ  07603-1633
(Palisade ja Linwood Avenue nurgal.)


Pidage Kogudust ja Kirik meeles ka oma testamendis.

Kodugusele on vaja luua küllalt suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.  2014. aastaks on liikmemaks $60.

Täname hea osavõtu ja panuse eest kogudusele.  Palume õnnistust annetajaile!

 

 

Dear congregation members,


Since many of our congregation members live in the northern part of New Jersey, the congregation of the Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  holds church services once a month in Manhattan and once a month together with the E.E.L.K. Bergen County.

Services in Estonian are held on the fourth sunday of each month commencing at 3:00 p.m.  The services with the Bergen County congregation are held at the Trinity Lutheran Church in Bogota.  Manhattan services take place at the Gustavus Adolphus Lutheran Church.

Looking for Services in English?

Please visit the Lakewood Estonian Lutheran Church at 607 East 7th Street in Lakewood, NY 08701

 


 

 

This page was last edited on February 14, 2018 06:51 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2022

2022 Sept.-Dec. 

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 

© 2014-2023 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________