Kodu / 
       Home

   Teated / 
       Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik /  

       Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & 
       Palved

   Teejuhis / 
       Directions

   Album

  Põhimäärused
      Bylaws

  Viited / 
      Links

   Kontakt /
       Contact

   Sermons & 
       Prayers

  Privacy 
      Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 


 

 

Koguduse Ajalugu / Our Church History 

 

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse kogudus asutati 17. novembril 1949.  Koguduse asutamine oli tingitud asjaolust, et New Yorgis puudus sellal Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kogudus, eesotsas koguduse õpetaja praost Aleksander Hinno koos kolmekümne isikuga, kelle arvates pagulasrahval oli põhjust koonduda moa koguduseks pidama emakeelseid jumalateenistusi, et alal hoida osaduse tunnet omavahel ja ikestatud kodumaaga, kust toodi võõrsile vaba Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik, nagu koguduse asutaja liige ja esimene esimees Kaarel R. Pusta kirjutab.

Asutajaliikmete hulgas olid Eesti diplomaatkonnast Ernst Jaakson ja Kaarel Robert Pusta. Koguduse esimesse nõukogusse kuulusid: esimees Kaarel Robert Pusta, Ernst Jaakson, Boris Rea, Walter Brunberg, August Ruut, Eduard Lemming, Leonhard Vahter, William Tomingas, Johanna Fraz-Kase, Meta Ebrus, Heino Kalda ja Voldemar Metsik. Asutajatele oli selge, et selle koguduse aluseks peab olema Jeesus Kristus, kes on seesama eile ja täna ja igavesti. Oli ka selge, et uus kogudus peab olema kõigepealt Eesti Ev. Luteri Usu Kiriku kogudus, kes oma elu korraldab meie kodukiriku tava järgi. Ja selliselt on see kogudus jätkanud oma tegevust tänaseni.

Pärast koguduse asutamist oli juba esimese kümne aasta jooksul koguduse liikmete arv jõudsalt kasvanud. Tunti vennaliku koostöö vaimu ja peeti jumalateenistusi, jagati sakramente vastavalt kiriku õpetusele ja alustele. Eesti Vabariigi Esindaja Ameerika Ühendriikides Johannes Kaiv kirjutas E.E.L.K. New Yorgi Pauluse koguduse 10. Juubeliaasta albumis: "Eesti Ev. Luteri Usu Kiriku koguduste organiseerimise sihiks vaba maailma piirides on säilitada luteriusu kirikut nendel alustel, nagu need olid arenenud ja välja kujunenud Vabas Eestiseesti rahva üht varandust, nagu kaitseme Eesti iseseisvat riiki ja tema põhiseaduslikke asutisi. Iseseisvad Eesti Ev. Luteri Usu Kiriku kgoudused on Eesti Ev. Luteri Usu Kiriku aluseks ning nende säilimisele on kohustatud kaasa aitama ja töötama iga vabadust ja õigust armastav eestlane."


New Yorgis varem asutatud eestikeelne Luteri Usu kogudus ei olnud iseseisev eesti kogudus, vaid kuulus Ameerika Luteri Kiriku Missouri Sinodi alla ega võinud tunnistada eesti piiskopi autoriteeti. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku korra järele asutatud New Yorgi Pauluse kogudus leidis kohe poolehoidu rahva hulgas ja kasvas kiiresti, kirjutas Walter Brunberg, kes nägi ka ette koguduste liikmete vähenemist.

Koguduses töötas algusest peale naiskomitee, kellele südame lähedaseks oli sisemisjonitöö, lastele jõulupuu ja emadepäeva korraldamine, koguduse koosviibimiste ja perekonna õhtute sisustamine ning mitmete teiste koguduse ellu puutuvate küsimuste lahendamine. Koguduse muusikalise külje eest on hoolitsenud helilooja August Ruut, kes oli koguduse organistiks ja segakoori juhiks. Pärast teda oli koguduse organistiks helilooja Helen Tobias Duesberg ja praegu Ingrid DeSisto.

Jumalateenistused toimusid alguses lühikest aega Broadway ja 93. tänava nurgal asuvas Advent Lutheran Church’i ruumides, hiljem Grace and St. Paul Lutheran Church’is, Trinity Baptist Church ja praegu toimuvad jumalateenistused Gustav Adolphus Lutheran Church’is.
 
Suurem osa pagulastest olid saanud oma emakeele õpetuse kodust ja kirikust. Koguduse asutajate juhtnööriks oli vabaduse taastamine Eesti Vabariigis. Vaba eesti kogudus Ameerikas oli üks neid tegureid selle ülesande täitmiseks.
 
Käesoleval aastal (2014) tähistab Eesti Ev. Luteri Usu Kiriku New Yorgi Pauluse kogudus oma 65-ndat tegevusaastat. Koguduse õpetajaks oli algusest peale praost Aleksander Hinno, vahepeal teenis kogudust abipraost Valdeko Kangro ja viimased 27 aastat on praost Thomas Vaga olnud selle koguduse vaimulikuks. Koguduses on aastast aastasse kuulutatud Kristuse evangeeliumi ja teenitud rahvuskaaslasi emakeeles.

 

This page was last edited on September 20, 2017 10:40 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2022

2022 Sept.-Dec. 

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 

© 2014-2023 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________