Kodu / 
       Home

   Teated / 
       Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik /  

       Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & 
       Palved

   Teejuhis / 
       Directions

   Album

  Põhimäärused
      Bylaws

  Viited / 
      Links

   Kontakt /
       Contact

   Sermons & 
       Prayers

  Privacy 
      Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 


 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 2018. aasta sinod 
Ocean Grove New Jersey

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste esindajate aastakoosolekud toimuvad igal aastal vahelduvate koguduste korraldusel vahelduvates kohtades. Sel aastal oli sinodi korraldajaks Lakewoodi Pühavaimu kogudus. See toimus palju kahjusid tekitanud torm Sandy haardest taastatud rannalinnas Ocean Grove’is, kus asuvad mitmed toredad ja kodused hotellid. Seekord oli sinodi toimumiskohaks Bellevue Stradford Inn, mis asus mõne sammu kaugusel Ookeani rannast. 

 

 

Sinod toimus aprillikuu viimasel nädalalõpul, 28-30. aprillil, kuna aprillikuule langes 5 nädalalõppu. Järgmisel aastal 2019 toimub sinod märtsikuu viiendal nädalalõpul Seabrooki eesti koguduse korraldusel. Sinodist võtsid osa kõik kümme E.E.L.K. kogudust kas esindajatega või kirja teel. Koguduste aruannetest kajastus tõsiasi, et liikmeskond kahaneb ja nooremaid eesti keelt valdavaid liikmeid ei ühine eesti kogudustega, vaid kristlastena võtavad osa ameerika luteri usu koguduste tegevusest. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus Ühendriikides ja Kanadas teenivad kaheksa kirikuõpetajat ja üks diakon. Õpetaja Thomas Vaga Lakewoodis, Bergen Countys, New Yorgis ja Seabrookis, õpetaja Uudo Tari Connecticutis ja ümbruskonnas, õpetaja Enn Auksmann Los Angeleses ja ümbruskonnas, õpetaja Kalle Kadakas Torontos, õpetaja William Ilves Schenectady-Albanys, diakon-õpetaja Gilda Karu Chicagos, õpetaja Markus Vaga Seabrookis ja vajaduse korral kogudustes mitmel pool ning diakon Kalju Ets Lakewoodis ja mujal. Lakewoodi koguduses on koguduse õpetaja algatusel alustatud jumalateenistuste pidamist kahes keeles, eesti ja inglise keeles. Laululehed valmistatakse kahes keeles, samuti toimub liturgia ja jutlused nii eesti kui ka inglise keeles. Alguslaul on eesti keeles E.E.L.K. Kiriku Laulu-ja Palveraamatust, pealaul ja palvelaul on inglise keeles Lutheran Hymnal –lauluraamatust ja lõpulaul on jälle eestikeelne. Loomulikult peab õpetaja kahekordselt ettevalmistama, kuid samas on jumalateenistuste arvu vähendatud nii et kuu jooksul toimub ainult kaks jumalateenistust, iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval. Eesti keelt valdavatele kiriklastele on kergem, kuna nad saavad aru mõlemast keelest. Samas on ainult inglise keelt valdavatel võimalus uudistada, kuidas eesti keel kõrva kostab ja kui kaua aega läheb, kui isik hakkab eestikeelseid sõnu mõistma. Sinodil oli peale tavalise asjaajamise kaks ettekannet. Õpetaja William Ilves rääkis 5. Ja 6. Evangeeliumist, sest juba prohvet Jesajas (53. Peatükk) ja ka teised prohvetid tunnistasid inimkonna lunastusest, mille Jumal on ettemääranud ja prohvetite kaudu meile kuulutanud.

 

 

 

 

Diakonõpetaja Gilda Karu rääkis nn.”Comfort Dog” misjonist. Temaga teeb misjonitööd “JoJo” nimeline koer, kes on treenitud LGG K-9 poolt ja kuulub Living Christ Luteri Usu kirikule Arlington Heights IL. Teda on õpetatud käima läbi inimestega kirikutes, koolides, vanadekodudes, haiglates, mitmesugustel üritustel . JoJo toob kindlust inimestele, kellel on raskusi ja kelledel on raske teiste inimestega läbi käia ja enda tundeid avaldada. JoJo juuresolek toob rahu ja rõõmu neile, kelle juurde teda juhitakse. Õpetaja Karu rääkis, et koera JoJo ligiolek sageli avab temale võimaluse rääkida maailma Loojast ja Õnnistegijast patsiendile, vanurile ja igale ühele, kes läheneb JoJo-le. Facebook’is on JoJo-l oma lehekülg, mis on leitav aadressil “JoJoComfortDog” või kontakti astuda aadressil JoJo@K9Comfort.org. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikul on oma kodulehekülg, mille koostajaks on webmaster Tiiu Roiser Torontost. Ta andis kogunenutele ülevaate kodulehekülje hetkeseisust. Veebileht on loetav nii eesti kui ka inglise keeles. Igal kogudusel on oma kodulehekülg. Lakewoodi koguduse lehekülje külastajate arv oli antud statistika alusel 1923. Los Angelese eesti koguduse kodulehekülje külastajaid oli 7280. Kodulehekülje aadress on: eelk-kirik.com.

 

Sinod 2018 osavõtjaid Bellevue Stradford Inn’i trepidel. Ees vasakult: õpetaja Markus Vaga (Seabrooki koguduse õpetaja), õpetaja William Ilves (Schenectady koguduse õpetaja), piiskop electus Thomas Vaga ja Enn Auksmann (Los Angelese koguduse õpetaja). Teises reas vasakult: Dagmar Pöntiskoski (LWD kogudus), Malle Väärsi (Bergen County kogudus), Airi Vaga (Lwd ja NY Pauluse koguduse juhatus), Ken Ling (Lakewoodi koguduse esimees), Eena Mai Franz (NY Pauluse kogudus), Harri Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), kolmas ja neljas rida vasakult: Gilda Karu (Chicago koguduse õpetaja), Ingrid Neel (Lwd kogudus), Ingrid Kangur (Lwd koguduse sekretär), Rein Uibopuu (NY Pauluse koguduse laekur), Kalju Ets E.E.L.K. diakonõpetaja, Riina Klaas (Toronto Vana Andrese koguduse esinaine), Sven Roosild (NY Pauluse koguduse esimees), Eha McDonnell (NY Pauluse kogudus), Ilmar Lepik (Toronto Vana Andrese kogudus)  
Foto:  Tiiu Roiser

 

Jumalateenistus sinodi lõpetuseks 

Sinod toimus nagu alati heas kristlikus vaimus ja vennalikus osaduses. Pühapäeval ühineti Lakewoodi Pühavaimu kirikus toimuvale jumalateenistusele, kus teenisid õpetajad: William Ilves, Gilda Karu, Enn Auksman ja piiskop Thomas Vaga ning diakon Kalju Ets. Jutlustas õpetaja Enn Auksmann E.E.L.K. Los Angelese kogudusest nii eesti kui ka inglise keeles. 

 

 

 

Jutluse aluseks õp. Auksmann luges Johannese evangeeliumi 15. peatükist Jeeuse õpetust endast kui viinapuust, mille oksad me kristlased oleme. Ta tuletas meelde esimest reisi kuu peale, kus astronaudid tsiteerisid esimeste räägitud sõnadena Jeesuse kinnitavaid sõnu: “Mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Jääge minusse ja mina jään teisse.” Esimene söömaaeg kuu pinnal oli Issanda püha armulaud, mida astronaudid maast 200 000 miili kaugusel kosmoses pühitsesid. Suurpärasele jutlusele järgnes ingliskeelne usutunnistus, kirikupalve ja armulaud. Issanda pühal õhtusöömaajal teenisid õpetajad Thomas Vaga ja Enn Auksmann. E.E.L.K. kodulehekülje koostaja Tiiu Roiser lindistas jumalateenistust ja seda saab jälgida “You Tubes” pealkirjaga “E.E.L.K. sinodi 2018 jumalateenistus”. Jumalateenistusele järgnes kohvilaud koguduse korraldusel. Issanda õnnistustega lahkusid sinodil viibinud koduteedele.

 

Vaata YouTubil

 

 

Estonian Evangelical Lutheran Church 
2018 synod in Ocean Grove, NJ 

The independent Estonian Ev. Lutheran Church has ten congregations, nine in the United States and one in Canada who decided not to be united with the Estonian Lutheran Church in Estonia but still be in a brotherly relationship with the Lutheran church in Estonia and her pastors and church members. These ten congregations hold yearly synod meetings which are organized in turn where the congregations are located. This year’s, 2018, synod was organized by Lakewood Estonian Lutheran Church. The congregation decided to have it in the lovely, small NJ beach town of Ocean Grove which was founded by Methodist Church members at the end of 19th century. During the first years the meetings were held in tents. Now the town has lovely big houses, Bed and Breakfast hotels and a big meeting hall, Big Auditorium, which seats around 2000 people. This year’s synod took place in the beautiful and comfortable Bellevue Stradford Inn, only a few steps from the beach boardwalk. All the ten congregations participated with representatives and by proxies. As expected there are fewer and fewer church members who speak and understand Estonian. Many have, however, stayed faithful to their parents’ and grandparents’ congregations. Pastor Thomas Vaga has started holding services in Estonian and in English. The hymns are selected from two hymn books, Estonian and English Lutheran ones. The liturgy and sermon are in both languages as well. But our Estonian church is loved by all Estonians especially in Lakewood NJ where the church was built by Estonians through voluntary work and donations. During the synod there were yearly reports by congregations. There were also three lectures: Pastor William Ilves introduced the synod to the 5th and 6th Gospel in the Bible. Pastor Gilda Karu introduced us to a comfort dog mission. She is actively working with a trained mission dog, JoJo from Grace Lutheran Church in Arlington IL. These mission dogs are used to make contact and comfort people in hospitals and nursing homes. The mission has proved to be very successful because many people relate easier to pets than to people. This opens a wonderful possibility to evangelize and speak about Jesus to people who need a friendly Christian contact. JoJo has her own web page “JoJoComfortDog”. the Estonian Ev. Lutheran Church has her own webpage “eelk-kirik.com” with the individual webpages for all ten congregation. The webmaster is Tiiu Roiser, who lives in Toronto. She also filmed the church service on Sunday, the last day of the synod. The service could be seen on You Tube under the name “E.E.L.K. sinodi 2018 jumalateenistus”. The service is in English and Estonian. The sermon was given by Pastor Enn Auksmann. Please go to You Tube to listen to his excellent sermon in Estonian and English.

 


This page was last edited on July 29, 2018 01:49 PM

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2022

2022 Sept.-Dec. 

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 

© 2014-2023 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________