Viited / Links

Viited E.E.L.K. veebilehtedele võivad viia väljapoole E.E.L.K. võrku ja süsteeme.  E.E.L.K. ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu, täpsuse ega toimimise eest. Viited on esitatud heas usus ning E.E.L.K. ei vastuta mis tahes muudatuste eest kolmandate isikute veebilehtedel. Kolmandate isikute veebilehtedele viitamine ei ole käsitatav E.E.L.K. soovituse ega heakskiiduna. Soovitame, et tutvuksite hoolikalt külastatavate veebilehtede õigusteabe ja privaatsust käsitlevate märkustega.

This web page contains links to other web sites. We are not responsible for the contents or the privacy practices of those web sites. The inclusion of links in no way implies our endorsement of any site. 

links

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Created with ‌

Mobirise