Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 



Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

TÄNUAVALDUSED 

Issanda õnnistus olgu teiega Me õnnistame teid Issanda nimel! (Ps 129:8) 

 

Armsad sõbrad! 

Täname teid kõiki, kes on meid jõuluajal kingituste ja kaartide, hea sõna ja toetusega meeles pidanud. Tegite meie jõulud tõeliselt rõõmsaks ja soojaks. 

Tänu- ja õnnistussooviga õpetaja Enn Auksmann perega 

 

Armsad sõbrad! 

Südamest tänan teid kõiki, kes mind ja mu peret jõulude ajal üllatasite. Soovin teile kõigile rahu südamesse, üksteise hoidmist ja mõistmist. Olge hoitud! 

Tänades Kaie lasteg

 

 

KAEVUL

Koguduse Teated - veebruar, 2020, Nr. 1

Johannese evangeeliumi nimetatakse asjatundjate poolt vahel "teoloogiliseks evangeeliumiks", eristades teda seeläbi kolmest esimesest, Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumist, mida peetakse Johannesega võrreldes märksa lihtsakoelisemateks ja pigem Jeesuse eluloo kirjeldusteks kui teoloogiliseks või filosoofiliseks aruteluks. 

Tõepoolest, Johannese evangeelium algab hümnilaadse kuulutusega Jeesusest kui Jumala igavesest, loovast Sõnast, maailma valgusest, kes on saanud lihaks, inimestele nõnda otse Jumala enda südamest armastusesõnumit tuues, ning läbi terve raamatu leiame järgemööda lühemaid või pikemaid kõnesid, vestlusi ja väitluseid, milles Jeesus süveneb nii iseenda, Jumala kui ka inimeksistentsi olemusse märksa põhjalikumalt kui teistes evangeeliumites. Aga sellegipoolest ei kujuta ka Johannese evangeelium endast mitte teoloogilist ega filosoofilist tekstikogumikku, vaid on pigem võrreldav – nagu mõned piibliõpetlased seda teevadki – antiikse draamaga, kus üksteise järel vahelduvad stseenid, milles meie ette astub peategelane, kelleks on Jeesus, ja kõrvaltegelased, kes Teda Tema teekonnal saadavad või kellega Ta selle kestel kokku satub. 

Üks taoline stseen rullus meie ees lahti tänases evangeeliumilugemises. Jeesus tuleb väsinult, näljase ja janusena Jaakobi kaevule, tegevuspaik asub Jeruusalemmast umbes 40 miili põhja pool Samaarias, kaev asub ühe küla serval, mille nimi on Sühhar, Jeesus jõuab sinna keskpäeva palavas. Tema jüngrid jätavad Ta üksi ning lähevad külasse toitu hankima. 

Ootamatult ilmub lavale, s.t tuleb kaevule üks naine. Miks ootamatult? Aga sellepärast, et tegemist on keskpäevaga, kõige palavama ajaga, mil ükski mõistlik inimene ei oleks taolist vaevarikast teekonda ega rasket tööd ette võtnud. Rääkimata sellest, et külakaev oli tollel ajal midagi raadio, televisiooni ja ajalehega võrreldavat: sinna kokku tulles ei piirdutud mitte ainult vee ammutamisega, vaid ammutati üksteiselt ka kõiki võimalikke uudiseid nii lähemal kui kaugemal toimuva kohta. 

Eriti põnevad olid kindlasti tollastegi inimeste jaoks nõndanimetatud kollased uudised – ja võibolla ka need, mille kohta tänapäeval kasutatakse väljendit fake news. Inimesed on millegipärast alati armastanud võimalikult kõmulisi kuulujutte ning kahjuks pole suuremat rõõmu kui kahjurõõm, mida tuntakse siis, kui kellelgi läheb halvasti või kui kellegi kohta saab midagi halba või vähemalt kahemõttelist rääkida. Head asjad – kellele need peaksid korda minema…? 

Ilmselt just see oli peamine põhjus, miks too naine ei läinud kaevule mitte hommiku- või õhtujaheduses, nagu kõik teised külainimesed, vaid keskpäeva lõõsas – saime sellest päris ammendava pildi tänase Evangeeliumi lõpuosas, kus Jeesus naise eluviisi ja olukorra järgmiste, mitte midagi varjatuks jätvate, isegi karmina näivate sõnadega kokku võtab: "Sa ütled õigesti, et sul ei ole meest, sest viis meest on sul olnud, ja kes sul nüüd on, ei ole mitte sinu mees; seda sa oled õigesti ütelnud." 

 

 

KELLE KUJU JA KIRI? 

Meie põhiseadus ütleb, et Eesti Vabariigi ülesandeks on kaitsta sisemist ja välist rahu, aidata kaasa ühiskondlikule edule ja üldisele kasule ning tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kõrgeima riigivõimu kandjaks on Eesti Vabariigis rahvas. Ent rahvas ei ole mingi nimetu ega umbisikuline mass, vaid koosneb inimestest. Niisiis on Eesti riik olemas inimese jaoks. 

Mis on inimene? Jeesuse juurde tuldi kord kiusava küsimusega, kas on lubatud maksta pearaha Rooma keisrile. Jeesus vastas: "Andke keisri oma keisrile ja Jumala oma Jumalale." Selle vastuse andis Ta Rooma maksurahale viidates: sellel oli keisri pilt ja kiri, järelikult kuulus see keisrile. 

Kui vaatame lähemalt, siis näeme, et see küsimus ja vastus puudutavad ka meid. Kelle pilti, kuju ja kirja kanname endas meie? Pühakiri ütleb, et inimene on loodud Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks. Kui iga inimene kannaks endas tõepoolest Jumala kuju ja oleks kõiges Tema sarnane – milline võiks siis olla meie rahvas?! Milline võiks siis olla kogu meie riik… 

Jah, me teame, et maapealset paradiisi ei ole ega tule. Aga see ei tähenda, et me ei peaks püüdlema jumaliku täiuse poole – nii üksikisiku kui rahva ja isegi riigina. Nii nagu Jumala Sõna ütleb: "Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?"

 

 

ABISTAMISKORJANDUS 

Igal aastal, Eesti Vabariigi aastapäeval, oleme mõelnud neile, kes vajavad meie toetust ja abi. Eelmiste aastate eeskujul saadame välja koos käesolevaga korjanduslehed ja palume ka sel aastal Teie abi selle ürituse läbiviimiseks. 

Eestis vajatakse toetust ja abi igal alal, olgu need kogudused, eakad, lapsed, haiged, koolid, haiglad, laste- ja vanadekodud, raamatukogud jms. Samal ajal ka meie siinsete kiriklike ja rahvuslike ülesannete täitmine vajab jätkuvalt toetust. Vajadus kohalikuks abistamiseks on mitmete asjaolude tõttu isegi suurenenud. 

Neil põhjustel palume ka sel aastal olla eriti heldekäelised korjanduslehtede tagastamisel veebruari kuu jooksul koguduse laekurile. Tšekid palume kirjutada koguduse nimele. 

Annetusi on võimalik suunata ka erisoovide kaudu. Ülejäänud osas määrab summade jaotamise koguduse juhatus.

  

This page was last edited on January 24, 2020 08:40 PM


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

KOGUDUSE TEATED

 

2020

2020-veebruar-nr.1



2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2020 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.