Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

KOGUDUSE TEATED


SUURIM PÕLVKOND

Koguduse Teated - juuli, 2019, Nr. 4

"Mis saab küll sellest lapsest?" (Lk 1:66) 

Jaanipäeva paiku on Eestis – ja küllap kogu põhjapoolkeral, ka siin Ameerikas – koolide lõpetamise aeg. Lugesin mõne nädala uudist ühe San Diego keskkooli lõpuaktuse kohta, millel koolilõpetajate poolt tänukõne pidanud õpilane ei piirdunud mitte ainult tänamisega, vaid tõi esile mitmeid tõsiseid probleeme, millega ta oli – vähemalt enda arvates – koolisüsteemis kokku puutunud. 

Kuigi ma nõustun, et tänapäeva koolisüsteemil on väga palju puudusi, valdas mind seda uudist ja tolle noore neiu kõnet lugedes sügav ebameeldivuse – või pigem ebamugavuse – tunne: mõnevõrra selle tõttu, et nagu kooli esindajate, nii ka minu arvates ei ole lõpuaktus kõige õigem koht haridussüsteemi probleemide lahkamiseks, isegi kui need probleemid on reaalsed – kuna tulemuseks ei ole mitte asjade paranemine, vaid hoopis vastasseisu teravnemine –, veelgi enam aga seepärast, et kogu tollest kõnest jäi lõppkokkuvõttes paistma vaid suur ning kõiki teisi inimesi instrumentaliseeriv ja justkui oma sulasteks pidav Ego – MINA, MINU, MIND ja MINULE!  

See lugu tuletas mulle meelde veidi varem, 6. juunil ühes raadiosaates kuuldud arutelu selle üle, kas tänapäeva noortel meestel – ja miks mitte ka naistel – jätkuks samasugust ohvrimeelsust ja oma mina üldise hüve teenistusse andmise valmidust nagu neil, kes tegid seda seitsekümmend viis aastat tagasi – neil, keda Ameerikas kutsutakse nimega The Greatest Generation – suurim põlvkond? Teatavasti on 6. juuni nn D-Day, mil meenutatakse samal päeval 1944. aastal Normandias toimunud maabumisoperatsiooni, mille käigus Inglise kanali ületas ligi sada kuuskümmend tuhat Ameerika, Briti ja Kanada võitlejat ning rohkem kui kümne tuhande haavatu ja langenu hinnaga avati faktiliselt teine rinne sõjas Hitleri-Saksamaaga.

 

Ameerika sõdurid Omaha Beach rannas - 6 juuni, 1944

Foto: The original uploader was Taak at English Wikipedia.Later versions were uploaded by Raul654, Nauticashades at en.wikipedia. - http://www.history.navy.mil/photos/images/s300000/s320901c.htm  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2063575

 

Inglismaa sõdurid Gold Beach rannas - 6 juuni, 1944

Foto:  No 5 Army Film & Photographic Unit, Midgley (Sgt) - ttp://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//36/media-36091/large.jpg This is photograph B 5246 from the collections of the Imperial War Museums., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31656718

 

Ma ei taha siinkohal süveneda sellesse, mida tähendasid teise rinde avamisele eelnenud kokkulepped Stalini, Churchilli ja Roosevelti vahel meie maale ja rahvale – sellest räägime pikemalt sügisel, kui tähistame 1944. aasta Suurpõgenemise aastapäeva. Küll aga kutsun mõtlema selle peale, mille üle arutleti tolles minu poolt mainitud raadiosaates: kas tänapäeva noortel meestel ja naistel jätkuks nende, seitsekümmend viis aastat tagasi Normandias maabunutega võrreldavat ohvrimeelsust ja oma mina selja taha jätmise ning oma elu millegi suurema teenistusse andmise – või koguni oma elu jätmise – valmisolekut? Või miks rääkida ainult noortest meestest ja naistest – räägime kõikidest! Ja miks rääkida ainult üleüldiselt, abstraktselt kõikidest – räägime igast üksikust, ka iseendast!

 

KUIDAS SÜNDIS SINIMUSTVALGE

Käesoleva aasta 4. juunil tähistati 135 aasta möödumist esimese sinimustvalge õnnistamisest Eesti Ülipilaste Seltsi lipuna Otepääl. Sattusin sellega seoses lugema 1934. aastal sinimustvalge lipu õnnistamise viiekümnenda aastapäeva puhul "Postimehes" ilmunud artiklit, milles lisaks õnnistamistalitusele endale meenutati ka lipu enda sünnilugu. Jagan (keeleliselt veidi kohendatuna) siinkohal sellest artiklist osa, mis kõneleb sinimustvalge värvikombinatsiooni tähendusest. Artikli autor on eesti vaimulik, haritlane ja ühiskonnategelane Aleksander Mohrfeldt (aastast 1936 eestindatuna Mäevälja), kes elas aastail 1857–1938.

Enn Auksmann

"Värvide küsimus kerkis Tartu eesti soost üliõpilaste rühmas päevakorrale koos osakond 'Vironia' asutamise küsimusega a. 1880 ja leidis lahenduse 17. septembril 1881. a. […] Värvide valikul ei lepitud ükskõiksuse ja pealiskaudsusega. Värvid pidid: 1) kajastama meie rahva iseloomu ja aateid, 2) mõjustatud olema meie rahvariietuse värvidest, 3) peegeldama kodumaa ilmastikku ja loodust selle talvise valge lumekattega ja suvise sinise taevavõlviga, sünge sügisega ja rõõmul sätendava kevadega, 4) omavahel kooskõlas olema.  […] Pika kaalumise järel jäime sinine-must-valge värvikolmiku juurde […]

 

Sinise kohta rõhutati: kui soomlased on rõõmsad oma sinise lipu all ja ungarlased laulavad kiidulaulu oma sinisele Doonaule, miks ei või meie sinise lipu all laulda: truuks jääme isamaale… Eks sinine taevas kata meie kodumaad, lõunas on meil sinipinnalised järved, põhjas Virumaal asetsevad sininimelised mäed; meie noorikud ja neiud, emad, õed ja pruudid kannavad siniseid peakatteid ja seelikuid. Nii seati peavärviks sinine. Ta pidi hüüdma meile:  ole ustav endale, oma rahvale ja tööle, et ka sind võib usaldada. Sinise lipu all tahtsime vastu astuda oma rahvast taganejaile, milliseid oli ju tol ajal üsna palju.

Must värv võitis omale koha meie rahva musta ja piinarikka mineviku, kodumaa musta tootva mulla, mulgi musta kuue ja head tuld andvate mustade süte meenutajana. […] Must värv näis antud põhjustel meile eestlastele vägagi esindusvärviks kõlbavat. Panime sellele veel põhjenduseks soovi ja õilsa sihi: katsume mustaks tõrvata ja musta mulla alla matta kõike, mis inetu ja kõlvatu – kõrkust kõigepealt, ka endist häbi ja orjameelt.

Valgele värvile leidsime järgmise põhjenduse: meie rahval on kalduvusi ja püüdeid valge ja valguse poole. Nädalas on meil kaks päeva puhtusele, seega ka valgele pühendatud:  laupäev ja pühapäev. Üks on lava- ehk saunapäevana ihule puhtuseks, teine aga kirikuskäimise ja meeleparanduse päevana hingele puhtuseks. Toonitati ka püüdu hariduse ja vaimuvalguse poole, mis küll esialgu mitmeti takistatud viletsatest oludest. Veel toonitati meie kaskede valget koort, talvist valget lund ja suviseid valgeid öid. Eriti ägedalt pooldas valget värvi Hugo Treffner, öeldes: 'Ise püüame valguse poole ja rahvale anname valgust.  Päikesepaiste ei tohi meil puududa – valge värv kuulugu meie rahvuslikkude sümbolite hulka!' "

 


Tähelepanu

KOGUDUSE SUVEPÄEV

ei toimu septembris, vaid pühapäeval, 6. oktoobril.

 

 

Pühapäeval, 22. septembril

tähistame Los Angelese kirikus

SUURPÕGENEMISE 75. AASTAPÄEVA

 

 

LOTERII

Koguduse teatega saatsime välja korjanduslehed loterii tarvis, mille loosimine leiab aset koguduse suvepäeval, pühapäeval, 6. oktoobril 2019. a. Linda ja Edgar Kaskla kodus aadressil

9591 Halekulani Drive, 
Garden Grove, CA 92841, 
telefon: 714 636 8393.

Palume annetada käsitöid, kunstiesemeid, tarbeasju (vaidlematult uusi) või raha võitude ostmiseks. Korjanduslehed koos annetustega palume tagastada koguduse laekurile Uve Sillatile hiljemalt 1. septembriks.

Loteriipiletid saadetakse koguduseliikmetele ja sõpradele koos informatsioonilehega septembri alguses. Kõigil, kes pileteid ei soovi, või soovivad rohkem kui 10, palume lahkesti teatada koguduse laekurile enne 20. augustit. Maksimum on kuni 50 piletit inimese kohta, pileti hind on endiselt $1.00 annetusena.

NB! Suvepäeval, 6. oktoobril, müüakse väljaostmata ning ülejäänud loteriipileteid kohapeal piiramatul arvul. Juhatus tänab kõiki annetuste eest!

 

ÕPETAJA PUHKUS

31. juulist kuni 20. augustini viibib koguduse õpetaja Enn Auksmann puhkusel Eestis.

Palume sel perioodil kõigi küsimustega pöörduda koguduse esimehe Heino Nurmbergi poole.

 

 

This page was last edited on July 08, 2019 12:01 PM


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.