Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-775-9160
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


EESTI KIRIKU SEINAKALENDER


Kogudus oli eelarveliselt otsus- anud toetada ajalehe “EESTI KIRIK” seinakalendri väljaandmist $500 summaga. 

2018 aasta kalendrisse on kogutud Eestimaal 17. sajandil tegut- senud puunikerdaja Christian Ackermanni looming meie pühakodades. Nii on saanud oma lehekülje järgmised kirikud: Tallinna toomkirik, Hageri, Simuna, Järva- Madise, Türi, Koeru, Kullamaa, Rapla, Martna, Vigala, Juuru ja Rootsi- Mihkli. 

Kalendri hinnaks on $5.00 ja on saadaval Aili Rebaselt. tel. (949) 709-5292. 

Samuti soovitab juhatus teha ajaleht “Eesti Kirik” tellimusi, mille maksumus on € 90.00 aastas. Ajaleht ilmub kord nädalas ja saadetakse välismaale kahe nädala kaupa. 

Tellimuste vormis- tamisega saab abistada koguduse laekur.

 

KOGUDUSE TEATED
 

 

JUMALA SARNASEKS, TEMA ENDA NÄO JÄRGI LOODUD
Koguduse Teated - Oktoober 2017, Nr. 5

Äsja toimunud Lääneranniku Eesti Päevade hommikupalvustel lugesime ja käsit lesime kolme Jeesuse poolt jutustatud tähendamissõna, mis seisavad Matteuse evan geeliumi 25. peatükis. Need on tähendamissõna kümnest neitsist, tähendamissõna talen tidest ja tähendamissõna suurest kohtupäevast. 

Kuna tegemist on pühakirjatekstidega, mida jumalateenistustel loetakse tavapäraselt kirikuaasta lõpul, on paslik vaadelda neid ka nüüd, sügise hakul, andes seega ühtlasi võimaluse Eesti Päevadel kõneldust osa saada ka neile, kellel ei olnud võimalik palvustele tulla. 

Ühel neist hommikupalvustest meenutasin paarikümne aasta tagust saksa politseiseriaali, milles ühe Kölni politseijaoskonna ülem lõpetas oma alluvatele päeva käs kude jagamise alati ühtemoodi: “Und was immer passiert, denkt daran: Mensch bleiben!” – “Mis ka iial juhtuks, mõelge selle peale: jääge inimeseks!” 

 

 

Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks
Koguduse Teated - Oktoober 2017, Nr. 5

 

 

Lugesin hiljaaegu üht artiklit, mille kohta võiks veidi irooniliselt öelda, et selle põhiväiteks oli, nagu oleks luterlus tekkinud 19. sajandil. Veidi vähem irooniliselt: autori arvates näib ainus tõeline luterlus olevat n-ö valgustatud luterlus, mis on oma olemuselt liberal protestantlik, rajaneb Piibli ajaloolis-kriitilisel tõlgendamismeetodil kui ainsal mõeldaval ning käib kaasas ühiskonna muutustega ja vaimse arenguga, olles ka ise osa sellest. 

Esimese hetkega ei oskagi selle peale öelda muud, kui et eks see ole taas üks praegusajal moevooluks kujunenud “avarapilgulise kitsarinnalisuse” tüüpilisi avaldusi: vastaste väidetavat fundamentalismi hurjutades esindatakse üpris fundamentalistlikul viisil vastu vaidlemist mittesallivat tõemonopoli selle kohta, kuidas asjad tegelikult on ja olema peavad. Kahtlen, kas Martin Luther oleks suutnud ennast taolise luterlasega samastada. 

 

 

2017 KOGUDUSE SUVEPÄEV
Koguduse Teated - Oktoober 2017, Nr. 5

E.E.L.K. Los Angelese koguduse suvepäev toimus 22. septembril Linda ja Edgar Kaskla avaras kodus, Garden Grove-is. Õpetaja Enn Auksmann saatis Eestist tervituse, mille. esimees Heino Nurmberg ette kandis ning tänas pererahvast ja kõiki vabatahtlikke abilisi. 

Lõunasöögi ettevalmistamisel osalesid Inge ja Sven Ruetman, Heljo Kaskla, Heino ja Maie Nurmberg, Uve Sillat, Ingrid Nurmberg ning Aili Rebane. Karastavad joogid tõi Andres Ruetman. Mati Laan korraldas lauad, toolid ja päikesekatted. Loteriid olid aidanud ette valmistada Aili Rebane, Valdur Kaskla, Uve Sillat, Kathleen O’Neal ja Kaie Pallo. 

Peale maitsvat lõunasööki ja kohvilauda algas loterii, mille viisid läbi Tõnis Rebane ja Linda Kaskla koos noorte abilistega. Lisaks annetatud ja ostetud esemetele tulid loosimisele rahalised peavõidud, mille omamiseks pidi võitja ise kohal olema. Loosimiseks välja pandud $100.– võitis Karen Kilk ja $150.– Milvi Laan. 

Taevaisa oli meie suvepäeva õnnistanud mõnusalt sooja ilmaga ja kõik veetsid ilusa päeva ühises osaduses.

 

 

 

This page was last edited on October 12, 2017 10:22 AM


.


HUVITAVAT LUGEMIST

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2017

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

TEATED

2017

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

 

VIITED


Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2017 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material
from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.