Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
JUHATUSE
KOOSSEISUD

Käesoleva aasta täiskogu koosolekul valiti Edgar Kaskla, Kuno Lill ja Luige Lill revisjonikomisjoni liikmeteks Sellele järgneval nõukogu koosolekul valiti Edgar Kaskla ja Kuno Lill juhatusse.

See tekitas olukorra kus kaks juhatuse liiget revideeriksid enda tegevust. Juhatuse koosolekul 11. juunil otsustas Kuno Lill lahkuda revisjoni komiteest ja Edgar Kaskla otsustas taanduda juhatuse koosseisust.

Nende otsuste tagajärjel koosneb käesoleval aastal revisjoni komitee kahest liikmest:

Luige Lill ja Edgar Kaskla.

Koosolekul 11. juunil otsustati jagada juhatuse ametid järgnevalt: Heino Nurmberg – esimees, Andres Ruetman – abiesimees, Kuno Lill – kirjatoimetaja, Uve Sillat – laekur, Mati Laan – abilaekur, Kuno Lill - kirjatoimetaja.

 

 

KOGUDUSE TEATED
 

TÄISKOGU KOOSOLEK

Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 17. märtsil 2019.a. Los Angelese Eesti Majas, 1306 West 24th Street, Los Angeles, kohe peale kannatamisaja jumalateenistust, mis algab samas kell 11 e.l.

PÄEVAKORD

1.Koosoleku rakendamine

2. Aruanded

3. Eelarved

4. Valimised

5. Kohapeal algatatud küsimused

Koguduse liikmete täiskogust võtavad osa kõik täisealised konfirmeeritud koguduse liikmed, kes oma maksukohustused koguduse vastu on täitnud ja vähemalt ühe aasta on koguduse nimekirjas olnud. (E.E.L.K. põhimäärus § 101)

 

JUMALAL ON MEILE VARUKS MIDAGI PALJU ENAMAT

Koguduse Teated - märts, 2019, Nr. 2

Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, 
su Jumal, sind on lasknud käia!
(5Ms 8:2)

Vast umbes nelja või viie aasta eest külastasin väikses hooldekodus üht meie koguduse liiget, päris pika elu ära elanud meest, et temaga veidi juttu puhuda. Meie jutuajamine oli küllaltki katkendlik – mitte selle tõttu, et mu vestluskaaslane poleks jaksanud soravamalt rääkida, vaid seepärast, et tema jutustust liigendasid sagedased mõttepausid.

Ühe taolise pausi järel ta ütles: "Jah, siis me olime noored ja vabad ning võisime minna, kuhu tahame, ja teha, mida tahame…" Ning pärast senistest veelgi kauem kestnud pausi: "Siiamaani ei tea, kuhu ja mida me tahame…"

Pärast neid sõnu jäi too vana mees pikalt vaikides aknast välja vaatama. Või õigemini: ilmselt oli vaid tema pilk suunatud akna poole, tegelikult aga nägi ta enda ees justnimelt toda mainitud noorusaega ning küllap paljut sellele järgnenutki.

Sellised hetked teevad nukraks, kas pole? Mitte sellepärast, nagu oleks too mees kogu oma elu elanud teadmatuses või valesti. Vastupidi, ma tean, et ta oli elanud igati hästi ja õigesti. Nukrus tuleb aga koos selliste väga inimlike küsimustega, nagu: Mis on sellest kõigest kasu?, ja: Kuhu see kõik on meid välja toonud?

Too mees oli jõudnud välja hooldekodusse. Väga toredasse ja hubasesse hooldekodusse, kus ei elanud palju rahvast, kus olid lahked abilised, kus elanike rõõmuks jooksis ringi isegi väike, üliarmas karvane koerake, kes puges võimalust mööda igaühe külje alla ega jätnud kedagi teadmatusse, et on vähemalt üks olend, kes temast siiralt hoolib.

Aga ikkagi:   kogu see elu, kogu see vabadus, kõik need teed, mis olid kord lahti ja millest nii paljud olid nüüdseks ka läbi käidud – ning viimaks ikkagi ratastooli või koguni voodisse aheldatult hooldekodus või kustahes mujal samasuguses olukorras… – "Siiamaani ei tea, kuhu ja mida me tahame…"

 

Kristus on jätnud oma elu meie eest!

 

 

VAATA, MA TEEN KÕIK UUEKS!

Koguduse Teated - veebruar, 2019, Nr. 1

Kristus tegi oma esimese imeteo pulmapeol. Kui pulmarahval hakkas vein otsa lõppema – sest pulmi ei peetud mitte üks päev, vaid tihtipeale lausa terve nädal –, läks Maarja oma Poja juurde ning ütles Talle: "Neil ei ole veini!"

Jeesuse vastus oli üsna tõrjuv: "Mis sul minuga asja, naine? Minu aeg ei ole veel tulnud!"  See ei tähendanud aga mitte ema palve tagasilükkamist, vaid Maarjale meelde tuletamist, et tema Poeg on ühtlasi Jumala Poeg, kes on tulnud selleks, et täita oma Isa tahtmist ning Tema töö siin maailmas – inimkonna lunastamise ja uuendamise töö – lõpule viia.

Maarja taipas meeldetuletust, kuna ta ei jätkanud mitte oma tahte ega isegi inimeste vajaduste rõhutamisega, vaid ütles Jeesusele osutades majasulastele: "Mis Tema teile iganes ütleb, seda tehke!"

Nagu öeldud, ei lükanud Jeesus Maarja palvet tagasi. Vastupidi, Ta täitis selle ülevoolavalt, lastes täita kuus suurt anumat ning neist veiniks muudetud vett ammutada – nagu on välja arvestatud, umbkaudu tuhande tavapärase veinipudeli jagu.

Selle imeteo – või õigemal viisil väljendudes: tunnustähe – sümboolika on väga rikkalik. See sündis "kolmandal päeval", mis, arvestades Johannese evangeeliumi alguses toodud päevade loetelu, vastas Jeesuse avaliku tegevuse seitsmendale või kaheksandale päevale, olles nõnda otseseks paralleeliks Piibli alguses seisvale seitsmepäevasele loomisloole.

Jeesus mitte ei loo siin veini eimillestki, vaid muudab vee veiniks, see tähendab uuendab Jumala imelise loodu veelgi imelisemal viisil. Et tegemist on vee ja veiniga, see viitab otseselt ka sellele, kuidas too loodu ja inimese uuendamine aset leiab: Jeesuse ristiveres, millest saame osa ristimise läbi ning mis meid jätkuvalt kosutab ja uuendab pühimas armulauasakramendis.

Aga tähtsusetu pole seegi, et tegemist oli just pulmapeoga. Jumal lõi inimese alguses meheks ja naiseks, ning paraku teostus ka inimese langemine mehe ja naise ühenduse kontekstis. Ka pattulanguse tagajärjed tulevad Pühakirja järgi kõige teravamalt esile justnimelt mehe ja naise kooselus, see tähendab abielu- ja perekonnasuhetes. Jumal ütleb Tema käsust üle astunud naisele:

"Sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle!" Ja mehele: "Et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, üteldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast! Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja! Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid, ja põllutaimed olgu sulle toiduks! Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud! Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama!"

Me näeme, et tegelikult saab kõik vaev ja viletsus – nii inimsuhetes kui leivatöös – alguse sellest, et midagi läheb valesti mehe ja naise omavahelistes suhetes ning suhtes Jumalaga. Ja ka teistpidi: eriti peagi järgnenud Kaini ja Aabeli verine lugu näitab meile, kuidas inimeste vahele pugenud ning neid üksteisest lahutav ja samal ajal üksteise vastu ässitav rivaalitsemine ja kurjus hävitab üha enam ka kõige lähemaid perekonnasuhteid, kuni vennatapuni välja.

 

Los Angelese Eesti Täineduskooli lapsed koguduse ja kooli jõulupuul
9. destembril 2018
Foto:  Enn Auksmann

 

 

LÜHIKE TAGASIVAADE 2018. AASTALE

2018. aasta oli esimene, mille veetsime oma perega algusest lõpuni Ameerikas. Tõsi, suvel käisin nädalaks meie Prantsusmaal elavat tütart vaatamas, ühtlasi kohtasin seal viimast korda oma ema, kes 2019. aasta alguses ootamatult igavikku kutsuti.

Olen tänulik, et selle aasta jooksul oli mul võimalik pühenduda Jumala Sõna kuulutamisele Los Angelese koguduse jumalateenistustel, samuti teistel eestlaste kogukonna ettevõtmistel, olgu selleks igakuised Seenioride Klubi kokkusaamised, Los Angelese Eesti Täienduskool või mitmesugused muud üritused. Lisaks taolistele kokkusaamistele pean väga oluliseks võimalust jõuda Koguduse Teadete kaudu nendenigi, kellel endal pole enam võimalik jumalateenistustel osaleda. Tänan südamest koguduse esimeest Heino Nurmbergi ja proua Helle Frejust abi eest Koguduse Teadete koostamisel ning kõiki neid, kes hoolitsevad nende väljasaatmise eest.

Erilisel viisil on mulle läinud südamesse kõik need korrad, mil olen võinud külastada üht või teist koguduseliiget, olgu nende kodus või hooldusasutustes. Mind on tänulikult ja armastusega vastu võetud ning omakorda olen saanud neid armsaid inimesi teenida palve ja laulu, Jumala sõna ja sakramendiga. Panen siinkohal taas kõigile südamele: andke julgesti teada, kui teie või keegi teie lähedastest soovib õpetaja külaskäiku. Selleks ei ole vaja teha suuri ettevalmistusi ja see on õnnistusrikas nii külastatavatele kui õpetajale endale.

Möödunud aastal tuli kaasa elada ka kallite inimeste igavikku lahkumisele. Olgu Jumala arm nendega ning kinkigu neile igavene rõõm ja rahu!  

Tänan oma häid abilisi ja kaastöölisi, nii koguduse juhatuse ja nõukogu liikmeid kui teisi kirikulisi, koguduse organisti Kaie Pallot ja kõiki neid, kelle armastust, abi ja külalislahkust oleme oma perega võinud kogeda. Õnnistagu Jumal teid ka uuel, 2019. Issanda aastal.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 

ABISTAMISKORJANDUS

Igal aastal, Eesti Vabariigi aastapäeval, oleme mõelnud neile, kes vajavad meie toetust ja abi. Eelmiste aastate eeskujul saadame käesolevaga välja korjanduslehed ja palume ka sel aastal Teie abi selle korjanduse läbiviimiseks.

Eestis vajatakse toetust ja abi igal alal, olgu need kogudused, eakad, lapsed, haiged, koolid, haiglad, laste- ja vanadekodud, raamatukogud jms. Samal ajal vajab ka meie siinsete kiriklike ja rahvuslike ülesannete täitmine jätkuvalt toetust. Vajadus kohalikuks abistamiseks on mitmete asjaolude tõttu isegi suurenenud.

Neil põhjustel palume ka sel aastal olla eriti heldekäelised korjanduslehtede tagastamisel veebruarikuu jooksul koguduse laekurile. Tšekid palume kirjutada koguduse nimele. Annetusi on võimalik suunata ka erisoovide kaudu. Ülejäänud osas määrab summade jaotamise koguduse juhatus.

 

 

 

 

 

 

Graphics courtesy of Christiansunite.com

This page was last edited on March 01, 2019 10:26 AM


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.