Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

KOGUDUSE TEATED


SUURPÕGENEMISE AASTAPÄEV

Koguduse Teated - oktoober, 2019, Nr. 5

"Kui Ta linna värava ligi jõudis, vaata, siis kanti välja surnut, oma ema ainust poega; ja ema oli lesk.»" (Lk 7:12) 

22. septembril 2019 tähistas Los Angelese Eestikogudus jumalateenistuse ja koosviibimisega 1944. aasta suurpõgenemise 75. aastapäeva. Jumalateenistuse viis läbi õpetaja Enn Auksmann, muusikaga teenisid koguduse organist Kaie Pallo, kandleansambel Inglikeeled ning Los Angelese Eesti Segakoor Kaie Pallo juhatusel. 

Õpetaja Enn Auksmann luges jutluse aluseks evangeeliumi Naini noormehe surnuist ülesäratamisest (Luuka 7:11-16) ning tsiteeris jutluses nii mõnede 1944. aastal Eestist lahkuma pidanud vaimuliku mälestusi kui pikemalt ka ühe pääsenu kirjeldust laatsaretlaeva "Moero" hukkumisest 22. septembril 1944. aastal. Põgenejate mälestused võttis õpetaja kokku järgmise vaimuliku sõnumiga: 

"Kui palju sarnaseid, ühise saatuse poolt üksteisega seotud inimeste lugusid on meist igaüks kuulnud ning nii mõnigi siinolijaist ise läbi elanud! Need, kes jäid teisele poole raudset eesriiet, ei pidanud vähem kannatama – pea kõigist eesti peredest sattus keegi nn Stalini eluülikooli Siberis ning mõnigi, kes jäi füüsiliselt ellu, murdus vaimselt ja moraalselt. Kuigi, tänu Jumalale, oli ka neid kelle kohta võib ütelda laulu sõnadega: "Ka Siberis, ta hallis vihmas, poris, sa käisid, sind ei murdnud vangikong.»" Või nagu seisab ühes teises laulus: "Oli palju muret näinud, oli võõrsilgi ta käinud, oli näinud nälga, sõda, tõbesid. Kuid ei iial vandund alla, kuidas elu ka ei talland, ja ei tunnistanud võõraid tõdesid.»" 

Kogu inimkonna ajalugu on selletaolistest sündmustest üleajamiseni küllastunud: ikka ja jälle on kellegi enamasti hullumeelsed võimuambitsioonid toonud surma, hävingut ja kannatusi sadadele ja tuhandetele – viimastel, eriti "valgustatud" sajanditel lausa miljonitele. Jah, kõige selle keskel on ka palju suurt ja üllameelset – sest kannatused ei pruugi ainult murda ja hävitada, vaid võivad ka õilistada –, kuid sellegipoolest peaks pilk inimkonna ajaloo reaalsusele iga ausat vaatlejat kohutama ja masendama. 

Mismoodi võib end veel tunda inimkonna Looja? Kas samamoodi, nagu too õnnetu lesknaine meie tänases Evangeeliumis, kes pidi saatma oma ainsa poja surnukeha… 

Jumal teab ja tunneb meie tegelikkust. Ka päris isiklikult, päris omal nahal – selle meelde tuletamiseks piisab vaid pilgust Kristuse ristile. Ja siin on ka meie esimene troost: igas kannatajas, eriti igas süütus kannatajas on kohal ka Tema. Ta tunneb ja mõistab ning Tema ei hülga meid ka siis, kui kõik muu näib olevat kadunud. 

Aga meie – ja kogu inimkonna – lootus ei piirdu sellega. Nii, nagu Jeesus astus tookord Naini linnas selle surnud noormehe puusärgi juurde ja ta üles äratas, võib ja tahab Ta kinkida uue võimaluse, uue alguse ka meile. Ta teeb seda ja on seda teinud päevast päeva, aastast aastasse meie isiklikus elus, aga samuti ka rahvaste saatust ja kogu inimkonna ajalugu suunates – ning viimaks on Ta tõotanud kõik uueks luua. 

Ka see uus algus, mis teie vanematele ja teile anti siin sellel maal – ning see uus võimalus, mille meie rahvas sai taasiseseisvumisel –, on Jumala armu kingitus ja ühtlasi ka märk sellest, et Temal on meie kõigi jaoks kindlasti veel midagi palju suuremat ja paremat varuks."

Jumalateenistusele järgnenud koosviibimisel jutustasid oma mälestusi Kristi Heinsoo, Asta Auksmann ning Valdur Kaskla ning teisedki kohalolnud jagasid üksteisega kas iseenda või oma vanemate ja lähedaste aastakümnetetagust läbielatut. 

Koguduse juhatuse liige Edgar Kaskla meenutas lõpetuseks, et sel sügisel möödub 70 aastat ka Los Angelese eestlaste ühistegevuse algusest.

 

Öpetaja Enn Auksmann

 

 

KOGUDUSE SUVEPÄEV 

Los Angelese Eesti koguduse suvepäeva peeti sel aastal tavapärasest hiljem, oktoobri esimesel pühapäeval, 6. oktoobril. Põhjuseks oli see, et tavapärasel ajal septembrikuu lõpul tähistati 1944. aasta suurpõgenemise aastapäeva. 

Suvepäevaks koguneti Linda ja Edgar Kaskla külalislahkesse koju Garden Grove’is ning alustati, nagu ikka, Lõikustänupüha jumalateenistusega. Õpetaja Enn Auksmann keskendus selleaastases jutluses tänu ja tänamise sügavamale olemusele, püüdes uurida, milline on nende sõnade algtähendus erinevates keeltes. Muuhulgas ütles õpetaja: 

"Tänu on märksa rohkem kui lihtsalt sõnad – see on inimest tervenisti haarav tänulikkus, mis paneb teda nii ennast avama kui selle poole õhkama ja sellesse kiinduma, kellele see tänulikkusetunne on suunatud. See on teataval määral isegi seletamatu haaratus millestki, mida ei ole võimalik ei nõuda ega ära teenida, vaid mis tuleb meile lihtsalt kingitusena. […] "Tänu" ja "tänulikkus" tähendavad sügavat sisemist kogemust, mis kutsub meis esile soovi kuidagi vastata – vastata õigupoolest sellesamaga, see tähendab millegi andmisega, tõelise tänulikkuse puhul iseenda täieliku avamise ja teisele üle andmisega.

Muidugi on siin meile kõige suuremaks eeskujuks Jumal, meie Looja ise. Tõsi, Tema ei ole küll mitte kellelegi midagi, ka mitte tänu võlgu, kuid Tema olemuse lahutamatuks osaks on iseenese andmine täielikult ja igasugust vastutasu nõudmata, s.t puhtast armust. 

Ta on teinud seda meid luues – Tema, kes on Elu ise, oma elu ja olemasolu meiega jagades. Ta on teinud seda meie pärast ja meie õndsuseks taevast alla tulles ning inimeseks saades – oma ainusündinud Pojas, meie Issandas ja Õnnistegijas Jeesuses Kristuses. Me kuulsimes tänases Evangeeliumis, kuidas Jeesus toitis mõne leiva ja paari kalaga mitu tuhat inimest, jagades neile eluks vajalikku ilma igasugust tasu ja isegi tänulikkust ootamata – samas ise oma Isa tänamast unustamata. Ja muidugi on Jumal kinkinud meile kõik oma Poja ennastandvas ristisurmas, mille läbi meile on kätte võidetud pattude andeksandmine ja igavene elu. 

Niisiis on meil loendamatult palju põhjuseid olla Jumalale lõpmatult tänulikud, olla Jumala armust kuni oma sügavaima sisemuseni puudutatud ja mõjutatud, veedeldud ja isegi lummatud, nii et me ei saakski muud kui tõsta oma käed tänus Tema poole ja võib-olla sõnadetagi õhates ennast täielikult Temale üle anda ja Tema jätkuvalt voolava armu hoolde usaldada. […] Ja muidugi ei peaks me olema tänulikud mitte ainult Jumalale, vaid ka teistele inimestele – ning ma tahan rõhutada: eriti neile, kes on meile kõige lähemal ja keda me kipume seetõttu kõige sagedamini kahe silma vahele jätma, nende armastust, headust ja hoolitsust enesestmõistetavaks pidades. 

Tänulikkus, see tähendab viimselt avatus ja enese jagamine teistega, peaks saama sama lahutamatuks osaks meie loomusest, nagu see on osa Jumala, meie Isa ja eluallika loomusest, kelle näo järgi ja kelle sarnaseks me oleme loodud." 

Jumalateenistusele järgnesid tervitus- ja tänusõnad koguduse esimehelt Heino Nurmbergilt ja ühine söömaaeg, milleks olid oma panuse andnud nii koguduse juhatuse liikmed kui paljud teisedki, ning viimaks traditsiooniline loterii koguduse toetuseks, mille ettevalmistamisel ja läbiviimisel olid tegevad nii koguduse laekur Uve Sillat kui koguduse liikmed Aili ja Tõnis Rebane. 

Koguduse suvepäevast võttis osa umbes 40 inimest. Oleme tänulikud nii Jumalale selle kauni päeva eest, kui ka kõigile, kes aitasid seda ette valmistada ja läbi viia!

 

 

SEINAKALENDER "EESTIMAA KIRIKUD 2020" 

Taas on ilmunud on seinakalender "Eestimaa kirikud 2020". Kahekümne esimest aastat ilmuv Eestimaa kirikuid tutvustav kalender sisaldab seekord iseseisvas Eestis valminud pühakodasid ja uuel iseseisvusajal taastatud ajaloolisi kirikuid. Kalendrit saab osta jõululaadal Eesti Majas 8. detsembril, hind $5. 

 

EELK Nõmme Lunastaja kirik, 1932 – moodne, arhitekt Robert Natuse kavandatud kirik. Nõmme Rahu kogudus taastas pühakoja arhitekt Fredi Armand Tompsi projekti järgi. 

Kaitseväe Tapa linnaku kabel, 2006 – Tapa Väljaõppekeskuses asuvas Eesti kaitseväe esimeses pühakojas pole ühegi religiooni sümbolit. 

EELK Järvakandi Pauluse kirik, 1996 – alevivalitsuse majast ümber ehitatud väike puukirik värvikate vitraa˛idega, mille autor on Eva Jänes. 

Rooma-katoliku kiriku Pirita klooster, 2001 – 15. sajandil ehitatud ja Liivi sõjas purustatud kloostri varemete kõrvale 2001. aastal valminud uus arhitektuuriliselt tähelepanuväärne kloostrikompleks. 

EELK Karula kirik, 1997 – augustis 1944 sõjatules varemeisse jäänud ajaloolise Karula Maarja kiriku taastamine käis kogudusele üle jõu, mistõttu rajas kogudus oma uue jumalakoja kirikumõisa ait-kuivati müüridele. 

Tartu Kolgata baptistikoguduse palvela, 1994 – 1994. aastal uusapostliku kiriku (arhitekt Raal Kivi) rajatud moodne pühakoda on alates 2013. aastast Kolgata baptistikoguduse kasutuses. 

EELK Heimtali Peetri kirik, 1939, 2002 – nõukogude ajal kohaliku kolhoosi kasutuses olnud Peetrimõisa saksa koguduse rajatud väheldase pühakoja taastas EELK Urvaste kogudus. 

Tallinna Mähe baptistikoguduse kirik, 1939 – Pojengi teel asuv Mähe palvela (arhitekt Katrin Oidjärv) taasavati 10. detsembril 2017. 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik, 2007 – esimene uus luterlik kirik Eestis pärast Teist maailmasõda (arhitektid Martin Aunin ja Erkki Ristoja). 

Muuga Meremeeste Kodu, 1996, 2008 – 17. septembril 2008 pühitseti sisse Muuga Sadama Meremeeste Kodu renoveeritud kabel koos massiivse paekivist altariga. 

Moskva patriarhaadi Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja pühakuju kirik, 2013 – Suurejooneline idakiriku traditsiooni kandev pühakojaansambel Lasnamäel. 

Harkujärve kirik, 1996 – nüüdisaegses kogukonnahoones tegutseb 2018. aastal asutatud EELK Harkujärve kogudus.

 

  

This page was last edited on October 20, 2019 11:59 AM


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

KOGUDUSE TEATED

 

2019

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.