Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

KOGUDUSE TEATED


 

SINA, PETLEMM EFRATA

Koguduse Teated - detsember, 2019, Nr. 6

 

"Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu: teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!" (Lk 2:10-11) 

Minu lapsepõlves valitsesid meie peres üsna ranged reeglid, millest päris mitmed olid seotud söögilauakommetega. Neist esimene ja tähtsaim oli see, et võimalust mööda sõi kogu perekond alati koos – vähemalt üks kord päevas. Teine, minu ja mu õe jaoks tõenäoliselt kõige raskem, oli meie isa soov, et lapsed söögilaua ääres ei räägiks. Ning kolmas, ilmselt paljudele tuttav, et taldrik tuleb korralikult tühjaks süüa. 

Mu isal oli veel üks reegel või õigemini komme: kui laua peale oli pudenenud leivapuru, siis ei lubanud ta seda ära pühkida, vaid korjas kõik leivatükikesed peopesale ja pani suhu. Sest leiba ei tohi mitte kunagi ära visata! 

Sarnane komme oli mu vanaisal: kui leivatükk juhtus kogemata põrandale kukkuma, siis tõstis ta selle üles, palus andeks ja andis leivale suud – kuna "leib on Kristuse Ihu". See "teoloogiliselt ebakorrektne" rahvatarkus käis ka kõige tavalisema musta leiva kohta, ja on mu meelest äärmiselt kõnekas. 

Evangeeliumid jutustavad meile, kuidas Jeesus, nähes ennast kuulama tulnud tuhandeid inimesi, kellel ei olnud midagi süüa, toitis neid vaid viie odraleiva ja paari kalakesega. Ning kuidas pärast seda, kui kõik olid kõhud täis saanud, korjasid Tema jüngrid kokku kaksteist korvitäit ülejääke. See ei ole mitte ainult jutustus Jeesuse jumalikust meelevallast ega võimest teha imesid. See on tunnustäht, mis kõneleb midagi hoopis enamat nii Jeesuse kui meie kohta. 

Võiksime öelda, et meie olemegi need viis leiba ja kaks kala – oma viie meelega, Jumala näo järgi ja Tema sarnasena meheks ja naiseks looduna. Jeesuse jüngrid võisid ju mõelda, et viis leiba ja kaks kala ei ole mitte midagi, ja nii võib mõni arvata ka inimese kohta, ent see ei ole tõsi. Iga inimene on mõõtmatult väärtuslik, nii Jumala kui – loodetavasti! – ka teiste inimeste silmis. 

Siiski on see midagi peaaegu kaduvväikest – nii need viis leiba ja kaks kala tuhandete inimeste toitmiseks kui üks pisike inimhing ja isegi kogu miljarditesse ulatuv inimkond ilmaruumi ja Jumala enda kõiksuse ees. 

Aga mitte ainult seda. Me oleme tõepoolest kaduv-väikesed, kuna ilma Jumala imelise, muutva puudutuseta, oleksime tõeliselt kadund, nagu ekslejad lõputus kõrbes. Kõrbes, kus liiva ja kivide asemel ümbritseb meid küll terve hulk teisi inimesi – aga kellest me paraku ei hooli rohkem kui liivast oma jalanõudes või kivirägastikust, mis meid meie teekonnal komistama sunnib.

Inimkond on nagu kõrbesse eksinud rändur, ilma leiva ja veeta, veinist ja muust paremast rääkimata. Ilma abita, ilma igasuguse pääsemislootuseta. Meie patt, meie isekus on see kõrb, mis lahutab meid elava veega oaasist – meie Loojast ja tõelisest elust ja ka teiste inimeste südameist. 

Muidugi me suudame midagi oma olukorra parandamiseks ära teha, vähemalt näiliselt. Me püüame elada vastavalt üldiselt omaks võetud ja heaks kiidetud ideaalidele, teha head, armastada oma ligimest, ehitada paremat maailma… aga sellest ei piisa. Ja see ongi meie tragöödia: me peame püüdlema parima, täiuslikkuse poole, me ei saa teisiti, see kuulub meie inimeseks olemise juurde, aga samal ajal teame päris selgelt, et omaenda jõu varal me ei saavuta seda iialgi. 

Ainus väljapääs on Jumala sekkumine. Jumala sekkumine Jeesuses Kristuses, selleks, et päästa patused ning taastada inimkonna algne olukord õndsas jumalanägemises ja täiuslikus armastuses. 

Nagu Jeesus kasutas kord ühelt poisikeselt saadud viit leiba ja kaht kalakest, nii kasutab Jumal inimeseks saades meie inimlikkust selleks, et ilmutada oma päästvat armu ning ohverdada oma lepitav armastus meie, oma patuste ja katkiste laste eest. 

Jumala igavene Poeg, tõeline Eluleib, on taevast alla tulnud, et saada üheks meie hulgast, et päästa meid hukatusest, mille oleme ära teeninud, ja et kinkida meile igavene elu. Just see on põhjus, miks me tähistame jõule, meie Õnnistegija sündimist, kes tuli kui tõeline Eluleib ilmale ei kuskil mujal kui Petlemmas – linnas, mille nimi tähendab tõlkes Leiva Maja. 

Olgu meil kõigil osa Issanda sündimise püha õnnistusest ning saagu Tema, meie ainus Õnnistegija, meist igaühele tõelise rõõmu allikaks ja igavese elu leivaks.

Öpetaja Enn Auksmann

 

 

SEINAKALENDER "EESTIMAA KIRIKUD 2020" 

Taas on ilmunud on seinakalender "Eestimaa kirikud 2020". Kahekümne esimest aastat ilmuv Eestimaa kirikuid tutvustav kalender sisaldab seekord iseseisvas Eestis valminud pühakodasid ja uuel iseseisvusajal taastatud ajaloolisi kirikuid. Kalendrit saab osta jõululaadal Eesti Majas 8. detsembril, hind $5. 

Koguduse juhatus soovitab tellida ka Tartus välja antavat ajalehte "Eesti Kirik", mille maksumus on € 90 aastas. Ajaleht ilmub kord nädalas ja saadetakse välismaale kahe nädala kaupa. Tellimuste vormistamisel saavad abiks olla koguduse laekur ja esimees.

  

This page was last edited on December 03, 2019 02:42 PM


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

KOGUDUSE TEATED

 

2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.