Jutlused ja Palved

Piiskop electus Thomas Vaga

2020 - Piiskopi karjase kiri 

Suurem osa meist oskab palvetada Meie Isa palvet, või tunnevad sellesse kogutud seitsme palve sõnu. Mõned palved on tuntud paljudele, nagu “meie igapäevast leiba anna meile tänapäev” ja “ära saada meid (mitte) kiusatusse”. Koroonaviiruse maailmalaiuse nakatushaiguse levimise pärast...   Loe edasi...

2019 Sinod

2019 - Sinod Seabrookis

2019 märtsil - Vineland New Jersey
Sinodi lõppteenistus toimus 31. märtsil Seabrook kirikus, NJ. Sellest võttis osa ka kohalik saksa kogudus. Jutlustas Gilda Karu ja altaril teenis õpetaja Auksmann ja Ameerika õpetaja Rev. Johnston.  Loe edasi...

Thomas Vaga kiri

2018 - Kodumaalt Suurpõgenemise 75. aastapäev 

2018 Augustil - Kiri Thomas Vagalt, Piiskop   Loe edasi...

Andres Taul funeral

2018 - Dr. Andres Tauli Matusetalitus

26. mail 2018 toimus EELK Peapiiskop Emeeritus Dr. Andres Tauli matusetalitus, EELK Toronto Peetri kirikus. Teenistusel avaldas E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga kaastunde.  Loe edasi...

Piiskop electus Thomas Vaga

2018 - E.E.L.K. Sinod - Ocean Grove, NJ

2018 - Airi Vaga
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste esindajate aastakoosolekud toimuvad igal aastal vahelduvate koguduste korraldusel vahelduvates kohtades. Sel aastal oli sinodi korraldajaks Lakewoodi Pühavaimu kogudus. See toimus palju kahjusid tekitanud torm Sandy haardest taastatud rannalinnas Ocean Grove’is, kus asuvad ....     Loe edasi...

2017 sinod

2017 - Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kiriku koguduste ühine aastakoosolek, Sinod, Bogotas, NJ 

2017 Bogota - Airi Vaga
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste sinod toimus sel aastal 29. Ja 30. aprillil Bergen County koguduse juures, mis on teiseks vanim luteriusuliste eestlaste kogudus USA-s. Asutatud 1929. aastal. Peale piiskop Thomas Vaga aega nõudva korralduste oli suure panuse andnud Bergen County eesti koguduse esinaine Malle Väärsi, kes oli hoolitsenud   Loe edasi...

2016 Sinod

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos 

2016 Toronto - Airi Vaga
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Torontos oli Issanda poolt õnnistatud “Su töö on see, oh Jeesus Krist,” kinnitati võimsalt kõlanud alguslauluga. . Sinodi kohapealseks korraldajaks oli Toronto Vana Andrese kogudus.     Loe edasi...

 Keswick

2016 - Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses

2016 Keswick - Airi Vaga
Üks Issanda juurde lahkunud koguduse liige mõtles oma testamendis meie kiriku tulevikule, pärandades Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule summa kirikuõpetajate ja õpetaja abiliste koolitamiseks. See kohustas ja tiivustas piiskop electus Thomas Vaga korraldama kiriku käsiraamatu Agendaga tutvusmise kursuse. Kursuse kohaks leidis ta Jumala..   Loe edasi...

2015 Sinod Chicago

2015 - E.E.L.K. Sinod Chicagos

2015 Chicago
E.E.L.K. Koguduste 2015 Sinodi koosolek toimus 29. - 31. mail, E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse juures Chicago Eesti Majas.   Loe edasi...

2014 Sinod

2014 - E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses 

2014 Los Angeles - Airi Vaga
Koguduste 2014 sinodi koosolek peeti sel aastal Los Angelese koguduse võõrustamisel ja organiseerimisel, eesotsas koguduse esimehe Heino Nurmbergiga. Sinodil oli esindatud 9 kogudust: Bergen County kogudus, Chicago Esimene kogudus, Cleveland-Ohio kogudus, Connecticuti kogudus, Lakewoodi Pühavaimu kogudus, New Yorgi Pauluse kogudus,...   Loe edasi...

Piiskop electus Thomas Vaga

2013 - E.E.L.K. registreeriti  ingliskeelse nimega Evangelical Lutheran Church Eesti Synod  - Ajalooline koosolek 

2013 Novembris, Lakewood - Airi Vaga
Teadaolevalt toimus mõni aeg tagasi Eestis, Tallinnas, Eesti Vabariigi aegse Põhimääruste järgi toimiva Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välismaal ja teiste põhiseaduste, Põhikirja, järgi Eestis toimiva Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühendamise allakirjutamise tseremoonia. Sellega püüti kaotada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.)...  Loe edasi...

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste Põhja-Ameerikas koosolek Red Bank, NJ. 

2013  Red Bank, NJ - Airi Vaga
USA I praostkonna korraldusel toimus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste ühine koosolek 26-28. aprillini 2013 USA idarannikul, Red Bank, New Jerseys.  Koosolekule oli kogunenud osavõtjaid kümnest I praostkonna kogudusest ning neljast Chicago praostkonna kogudusest koos praost Uudo Tari ja abikaasa Tiiuga.    Loe edasi...

2013 - EELKst arvati välja 8 kogudust + küsimused + vastused

EELKst arvati välja 8 kogudust (Eesti Kirikus ilmunud 16.10.2013)
Üks küsimus  (Eesti Kirikus ilmunud 06.11.2013) 
Thomas Vaga vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus (16.11.2013)    Loe edasi...

Hotel Laingdon

2012 - Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil

Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna 2011. aasta sinod toimus 27-29 aprillil Ocean Grove'is, New Jerseys. Selgituseks kohe kirjutise alul soovin mainida sinodist osavõtjate soovil, et vahe tegemiseks kahe kiriku vahel kasutame lühemat vormi nii et Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku kohta kasutame väljendit "Luteriusu kirik" ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (Eestis) kohta väljendit "Luterlik kirik". Teadaolevalt ja mitmete kirjutistega on tutvustatud...  Loe edasi...

Salumäe Vaga

2012 - Sinodi Koosolekul ette loetud kirjavahetus Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe vahel

Suurem osa meist oskab palvetada Meie Isa palvet, või tunnevad sellesse kogutud seitsme palve sõnu. Mõned palved on tuntud paljudele, nagu “meie igapäevast leiba anna meile tänapäev” ja “ära saada meid (mitte) kiusatusse”. Koroonaviiruse maailmalaiuse nakatushaiguse levimise pärast...   Loe edasi...

2011 - 7. juunil - Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis.

Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011 V.a. "Eesti Kirik" !   Olen sunnitud vastama Liina Raudvassari artiklile: "Eesti luterlaste ühtsust ei pärsi üksikud vastuhääled" kuna olen ainuke "vastuhääl", keda artikli kirjutaja, ja oletan, et ka peapiiskop, on nimetanud. Pean parandama järgmised vead artiklis: 1. E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse nimi on välja jäetud koguduste...   Loe edasi...

2011 - 6. juunil - Vastus artiklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" 

Praost Thomas Vaga - Ilmunud Vaba Eesti Sõna veebilehel 6. juunil 2011 - Kirjutan toimiva Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku õpetajana ja praostina, kes on teeninud eesti luteri kogudusi paguluses Rootsis, Kanadas ja Ühendriikides ühtekokku 35 aastat. Kirjutan vastuse E.E.L.K. Baltimore Markuse koguduse kunagise võimeka esimehe ja ...   Loe edasi...

2011 - 3. juunil - Nii on nagu mina seda näen

Raul Pettai - Olen mõnda aega ajalehes jälginud arutelusid Välis-Eesti kiriku seisundi kohta. Tunnen kaasa meie pastoritele, sest lisaks tavalisele töökoormusele peavad nad ka selle probleemiga maadlema. Minul pole õigust antud asjas ametlikult kaasa rääkida, kuid lisan oma arvamise, põhimõttel, et "…nii on nagu mina seda näen". Niisiis:1.0 Ma ei jaga peapiiskop Andres Tauli ja hr. Fred Ise muret globaalse Välis-Eesti kiriku "lammutamise" üle. Nende lähtepunkt baseerub arvamise...    Loe edasi...

2011 - 29. mail - Veel tõketest kirikute ühinemisel

Jüri Linnask - Ilmunud Vaba Eesti Sõnas - Olen mitmel korral suud pruukinud kirikute ühinemise asjus. Ei saa veel vaiki olla. VES-st # 18 leidsin taas kaks ühinemisprobleemide lahendamisele suunatud kirjutist: esimene neist (F. Ise) on õilis apellatsioon emotsioonidele lahkhelidest ülevaatamiseks; teine (õp. N. Vahter) on loogiliste põhjendustega eklesiastilisele alusele ehitatud esitlus asjaoludest, millesse ühinemise aktsioon näib takerdunud olevat...     Loe edasi...

2011

2011 - 17. mail - USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinod

Airi Vaga - USA Eesti Evangeeliumi Luteri Usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust.  Juba kolmandat korda kogunesid Ühendriikide Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku praostkondade koguduste esindajad ühisele sinodipäevale. Sel aastal korraldajaks oli USA Esimene praostkond eesotsas praost Thomas Vaga. Toimumiskohaks oli praost valinud ühe kahesaja aastase metodisti-kristliku traditsiooniga ja moraaliga linnakese...      Loe edasi...

Praost Thomas Vaga

2011 - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

Paost Thomas Vaga ettekanne praostkondade sinodil 14. mail 2011  - Issandas armsad koguduste esindajad, õpetajad ja külalised. Oleme saabunud ajaloolisele ristteele meie kiriku ja koguduste elus - õigemini teeharule, millest teed hargnevad: üks tee on jätkutee ja teine uus tee: kas läheme edasi Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku ja kogudustena, või läheme edasi uue nime ja kiriku kogudustena, see on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku "Välis-Eesti" piiskopkonda kuuluvate kogudustena...     Loe edasi...


© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Made with Mobirise ‌

Free Web Site Designer Software