What's New?  Uudised

Noored eesti evangelistid viibisid “Campus Crusade for Christ" külastena Ühendriikides ja Eesti kogudustes

Airi Vaga - 2012

“Campus Crusade for Christ”(CCC) kristlik evangeeliumi levitamisele pühendatud liikumine on leidnud koha ka Eestimaal, kus liikumine on tuntud kui “Agape Eesti”. Noortetöö tegijad, evangelistid ja kristlikud muusikud Signe ja Joel Reinaru viibisid jaanuaris ja veebruarikuu alul Ühendriikides. Oma külaskäigust kirjutavad nad mh. Järgmist: 

Meie sihtkohaks oli Orlando ja Josh McDowell Ministries poolt korraldatud seminar "Young Communicators Summit"Paljude tuntud raamatute nagu "More Than Carpenter" ja "The Evidence that Demands a Verdict" (ja üle 120 muu raamatu) autori südames on pikka aega olnud soov teha midagi noorte jutlustajate heaks. Kogu nädala jooksul andis ta edasi seda, mida ta ise rohkem kui 40 teenistusaasta jooksul on õppinud ja julgustas meid tegema tööd ning ikka pingutama selle nimel, et viia edasi jumalariigi tööd.Orlandost tagasi suundudes olime külla oodatud Sherwood Baptist Churchi Albany's, GA. Meid võttis vastu filminäitleja Kenneth Bevel (tuntud filmidest "Fireproof" ja "Corageous"). Tema ja tema perega osalesime pühapäevasel jumalateenistusel, kus koguduseliikmeid oli üle 1700 ning meil oli suur au kohtuda koguduse pastorite ja misjonijuhtidega.

joel signe reinaru

Albanyst edasi suundusime Atlantasse, kus meid ootasid kaastöölised, kes tegelevad noortega Student Venture nimelise organisatsiooni alt. Meie koostöö algas möödunud aasta novembrist, mil toimus esimene rahvusvaheline projekt ja reis Eestisse. Praeguse kokkusaamise eesmärgiks oli valmistada ette nüüd juba 20 ameerika noore tulekut Eestisse, keda loodame vastu võtta juba aprillikuu alguses.Hetkel on Eestis huvitav aeg. “Agape Euroopa” on ette valmistamas oma All Staff Conference,  mis toimub 2012 juulis Eestis. Ootame osalema ligi 2000 misjonäri Euroopast ja mujalt ning eesmärk on lihtne - jõuda evangeeliumiga iga eestlaseni.Heartbeat Tallinna (www.2012.ee) nime kandev nädal kulmineerub 28ndal juulil "Kristuspäevaga", mis koondab eesti kristlased ühiselt palvetama oma maa ja rahva pärast! Üritus toimub Tallinnas A le Coq areenal. Eelüritused on alanud juba 2011 augustis ja jätkuvad üle Eesti kuni suveni.Ürituse eestvedajateks on Agape Eesti (Campus Crusade for Christ) ja EELK Misjonikeskus, EKN, EEA koostöös Eesti kogudustega.Meie töö Signega jätkub Eestis ja hetkel oleme meie ka juhtimas Heartbeat Tallinna noorteprojekti.Elukohaks on meil Haapsalu ja seal teeme noortetööd koos kohalike koguduste ja kristlastega. Vastutame Eesti kristliku noorteajakirja "Pluss" töö eest ja kasutame iga võimalust, mis saame, et jagada noorte inimestega Jumala armastust ja Tema elu muutvat sõnumit Jeesusest!”

Noortekontaktandmed on: 

Joel & Signe Reinaru GSM: +372 56 358 329
joel@agape.eesigne@agape.ee
 www.crux.ee/joelwww.give.ccci.org/give/2873569

Signe ja Joel esinesid pühapäeval, 29. Jaanuaril, Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Lakewoodi Pühavaimu koguduse kirikus Lakewoodis, esitades perekonna liikmete, venna, ema ja Joeli omaloomingut kitarre saatel. Kitarr oli laenuks saadud Lakewoodi koguduseliikme Matthew Pillioni käest. Pühapäeval, 5. Veebruaril oli esinemine Manhattanil Lexington Ave. Luteriusu kirikus.

Jumalateenistusel jutlustas koguduse õpetaja praost Thomas Vaga ja Joel andis tunnistuse armastuse kõike ületavast jõust, mainides kõrgeimaks armastust Jumala vastu. Jumala armastus meie vastu juhib meid ligimese armastusele ja heatahtlikkusele, Õpetaja Vaga jutlustas Markuse evangeeliumi esimesest peatükist võetud teksti põhjal, “Jeesus ajab inimesest välja rüveda vaimu”, et Jumala armastus tuleb meile ja meie ühiskonnale ligi Jeesuses Kristuses, nagu see tuli ligi inimestele Kapernaumas ja kogu Rooma suurrigis, mis sarnanes meie aja riiklikule ja rahvusvahelisele ühiskondlikule ja vaimsele olukorrale. Jumala armastus Jeesuses Kristuses päästab meid ühiskondlikest pahede ja uskmatuse ebasündsustest ning hädadest ja ahastusest Eestis ja Ameerikas, nagu Jeesus päästis inimest rüveduse vaimu valdusest kord Kapernaumas, ja on päästnud miljoneid ja miljoneid inimesi läbi ajaloo. Noored evangelistid Eestist meie keskel tunnistavad meile Jumala armastuse väge Jeesuses Kristuses. Selle kirjutise lugajail on võimalus kaasa aidata noortetöö tegemisele Eestis oma eestpalvetega ja rahaliste annetustega, milliseid võib teha annetades järgmisele pangaarvele:  Swedbank: 1120194727 Memo: "Joel ja Signe toetus" või internetis Campus Crusade for Christ vahendusel kasutades järgmist lehekülge:  www.give.ccci.org/give/2873569

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

HTML Website Creator