Kirjutised

Uued kirjutised + Arhiiv...

inglid

2019 Sõnum inglitest

2019 - Piiskop electus Thomas Vaga
Ühed tähtsamad Jumala teenijad on inglid. Nimi ingel tuleb Uue testamendi algkeelest. See tähendab saadikut ehk sõnumitoojat. Inglid tõid sõnumi karjastele taeva laotusest Petlema kohal inimeste Õnnistegija Jeesuse Kristuse sündimisest. Inglid teatasid naistele Ketsemani tühjaks saanud hauas, et Jeesus kui Lunastaja on surnuist üles tõusnud ja nad saavad näha Teda uuesti elavalt. 

Inglid on tähtsad üliloomulikud Jumala esindajad taevas ja maa peal. Inglid kuuluvad meie püha ristiusu sisse. Ingleid on nimetatud üle 300 korda meie usu Pühakirjas ehk Piiblis. Nad ilmuvad inimestele inimese väljanägemisega palju enam kui tiibadega. Tiivad on kunstnike poolt...

blank

Kristus on ka väike suur

2019 - Piiskop electus Thomas Vaga
Kes suutis arvata, et Eesti Vabariik on kord 101 aastat vana, vaba ja iseseisev riik. Kes suutis arvata eriti aastate 1945 ja 1989 vahel, et Eesti Vabriik saab uuesti iseseisvaks riigiks, ja Eesti pind saab puhtaks Nõukogude Venemaa punasest sõjaväest kui katkust ja julgeoleku ehk KGB kägistavast haardest? Vastus on üks ja sama: Seda uskusid inimesed, kellel oli kustumatu usk õigusse ja vabadusse, mis valitseb üle iga inimliku valitsuse ja sõjaväe ja poliitilise politsei.

Ligi viiskümmend aastat oli usklikele kristlastele lootuse kindluseks olnud Jeesuse Kristuse kutse ja lubadus: “Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise.” ...

Nativity grotto

2018 Jõulu sõnum

2018 - Piiskop electus Thomas Vaga
Missugune mõju ja tagajärjg on jõulupühadel?
Kellega kohtume erilisel pühal viisil? Mulle tuli see küsimus seoses vanast keskajast pärineva eesti rahvalauluga: “Jeesus läks maale kõndimaie”. See laul ütleb, et Jeesus tuli ja oli meie rahva seas isiklikult. Jeesus tuleb ja on meie seas ka nüüd. Jeesusest jäi ja jääb jalajälgi meie sekka. Tema jalajälg sai ja saab pühaks kohaks, sest Ta tõi Taeva... 

christmas candles

2016 Jõulu sõnum

2016 - Piiskop electus Thomas Vaga
“Oh kui iga päev oleks jõulud!” on soov, mis on mitmel meist, lapsel ja täiskasvanul. Lapsed soovivad, et neil oleks kingitusi, maiustusi ja mänge iga päev; täiskasvanud soovivad rõõmu ja mugavust kodus ja seltskonnas, sõprade ja sugulaste seltsis. Mida soovime meie ristiinimestena ehk kristlastena? Ka kristlastena me soovime, et jõulud oleks iga päev. Me soovime jõulude püha ja puhta... 

sunlight

Elu pärast elu

2015 - Õp. Uno Planki raamatust 
Kas on tõesti olemas elu pärast surma? Hiljuti käsitleti seda küsimust televisioonis. Seal esines üks sõja invaliid, kelle mõlemad jalad olid pealtpoolt põlvi apputeeritud. Ta oli olnud ligi kümme päeva meelemärkuseta. Kui ta tuli teadvusele, seletas ta kõik täpselt, mis temaga oli sel ajal tehtud. Ta oli ka kohtunud nende langenud sõduritega, kes olid langenud pärast kui ta oli saanud haavata. Tema ütles...

Estonia

Vaba rahvakirik paguluses ja võõrsil

2014 - Praost Thomas Vaga
Kui vaatame põgenemise ja seitsekümne aastase Eestise eemal olemise peale, meile tuleb meelde palju, nii palju kannatusi ja õnnestumisi, kaotusi ja saavutusi. 1944. aastast alates kogunesid eestlased randumisel tänama Jumalat ja põgenike laagrites Rootsis ja sõjaolukorra lubades Saksamaal tähistama usulisi ja rahvuslikke pühi ja tähtpäevi...

nativity

2012 Jõulu sõnum 

2012 - Praost Thomas Vaga
Jeesus sündimine, surm ja ülestõusmine
on muutnud maailma. Jõulude sõnum on ka aastal 2012 uus. Tänavu ilmusid pildid mõne suure ajakirja kaanele, mis kujutavad Piibli sündmusi. “US News and World Report” kaanel on neitsi Maarja ja Jeesuslapse pilt ja pealkiri: “Piibli saladused”. Teine särav ja kõrge kvaliteediga trükis, mis on Ameerika Piibliseltsi ja Time Inc. poolt ühiselt välja antud kannab...

Praost Thomas Vaga

2012 Referaat Sinodil

2012 - Praost Thomas Vaga
Referaat Praostkonna sinodil aprill. 2012 Ocean Grove, N.J.  Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas? Meie rahvas on harjunud tundma ja kuuluma ühte luteri kirikusse. Ameerikasse saabumise algaastatel võõrastasid Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikiku õpetajad ja liikmed mitme iseseisva luteri kiriku olmeasolu samal maal, Ameerika Ühendriikides ja... 

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Created with ‌

Landing Page Builder