Jutluste Kogumik

Thomas Vaga

Igatseme saada koju


2022 augustis - Thomas Vaga, E.E.L.K. piiskop electus

Selle kirjutuse teemaks on „kodu“, mitte meie kodu siin ilmas, vaid meie kodu, mis ootab meid igavikus. Mõnedel meist on olnud võimalus reisida selle suve jooksul, mõned on saanud reisida isegi Eestisse, teised on teinud lühemaid reise. Me kõik teame, et varem või hiljem reisi kestel hakkame mõtlema oma kodu peale. Tahame jälle koju saada, kus kõik on tuttav ja kindel... 

Vaga Jutlus

Mõtteid Jeesuse Kristuse Ülestõusmise Tagajärgedest

2021 aprillil - Thomas Vaga, E.E.L.K. piiskop electus
Kes meist on pannud tähele Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmist tunnistavaid tõendeid igapäevase argielu keskel? Mõni küsib usus, mõni imestuses, mõni üllatuses, mõni uskmatuses ja pilkavalt, kas ja kuidas selliseid elava Jeesuse tunnusmärke saab leida argipäeva elu keskel: tänavatel, kauplustes, töökohtadel ja meelelahutuse ning ajaviite keskel? Missugused on need tunnusmärgid?

Thomas Vaga

Piiskopi karjase kiri 2020

Suurem osa meist oskab palvetada Meie Isa palvet, või tunnevad sellesse kogutud seitsme palve sõnu. Mõned palved on tuntud paljudele, nagu “meie igapäevast leiba anna meile tänapäev” ja “ära saada meid (mitte) kiusatusse”.  Koroonaviiruse maailmalaiuse nakatushaiguse levimise pärast on üks palvetest saanud meile eriti palavaks südame sooviks. See on “päästa meid ära kurjast.” See palve küsib abi Jumalalt, palume päästmist... 

Estonian flag

Eesti Vabariigi Aastapäev

2019 - Thomas Vaga, E.E.L.K. piiskop electus jutlus Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistusel Seabrookis. Issandas armsad jumalateenistuse eestlased, kes olete tulnud tähistama Eesti iseseisvuse Manifesti välja kuulutamise 101.  aastat meie pühakojas. Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kes suutis arvata, et Eesti Vabariik on kord sada üks aastat vana vaba ja iseseisev. Kes suutis... 

 Thomas Vaga Kalju Ets. 

Usupuhastuse 501. aastapäev

2018 oktoobil - Thomas Vaga, E.E.L.K. piiskop electus
Oktoobri päevadel pühitseme kaht suurt ajaloolist püha: iidsest ajast pärit lõikustänupüha ja 500-aastast usupuhastuse püha. Nende kahe tähendusel on sarnadusi. Mõlemad, looming ja usupuhastus, on Jumala tegu, mille Jumal tegi ja pani sündima oma sõna väel. Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai.  Ja Jumal ütles: „Saagu valgused... 

Thomas Vaga

Usupuhastuspühal

2016 - Õpetaja Thomas Vaga
Armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. 500 aastat on möödunud sellest ajaloolisest päevast pärast aastat 1517, kui Augustini ordu munk ja katoliku kiriku preester ning piibliteaduse doktor Martin Luther esitas avalikult oma 95 teesi ehk põhilauset ja usuõpetuse väidet kui usuõpetuslikku väljakutset selle ajastu... 

tallinn

Vabariigi aastapäevaks 2015

2015- Õpetaja Thomas Vaga
Issandas armsad kaaseestlased, kaaskristlased, jumalateenistujad ja Eesti Vabariigi aastapäeva pühitsejad meie eestlaste Bergen County koguduse pühakojas.
Pühakirja tekst, mille lugesin kantslist, tundub alguses vähe sobivaks vabariigi aastapäeva õpetuseks. See on aga täisti sobiv, ja kolmel põhjusel. Üks on Eesti Vabariigi välja...

crosses

Ülestõusmiseajas  

2015 - Öpetaja Thomas Vaga
Issandas armsad Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise pühitsejad ja tunnistajad, armsad pühapäeva pühitsejad, kes oleme kokku tulnud jumalakotta jumalateenistusele. "Me nägime Issandat!" (Jh. 20:25) Nii tunnistasid jüngrid ja naised, kes olid kohtunud surnuist üles tõusnud Jeesusega kolmandal päeval pärast Tema surma ristil... 

Siimon Haamer

Siimon Haameri jutlus

Mai 2015 - Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haameri jutlus
Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu... 

Jutlus

Vabariigi 96. aastapäev

16. veebruaril 2014 - Õpetaja Thomas Vaga
Kristlastena ehk ristiinimestena oleme meie need eestlased, kellel on teadmine ning tahtmine elada Jumala Poja ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse käest saadud püha elu meie rahva ja ühiskonna keskel. Meie oleme kutsutud ja seatud olema need, kes kavandavad ja siis rakendavad oma... 

Jutlus

Taevaminemise püha

2014 - Öpetaja Thomas Vaga
Issandas armsad koguduse liikmed, kes peate meeles ja pühitsete Jeesuse Kristuse taevaminemist. Jeesuse Kristuse taevasse minemine on aluseks nii meile kristlastena olemisele isiklikult kui meie kristliku kiriku olemasolule. Kuuleme Luuka evangeeliumist Kristuse lubadust oma jüngritele, mida... 

Gilda Karu

Mihklipäev, Inglis ja Igavese Elu Pärimine

29. septembril 2013 - Lakewoodi Pühavaimu Kogudus Diakon-õpetaja kandidaat - Gilda M. Karu 
Kui hakkasin tänase jutluse kallal töötama läksin Internet’ist informatsiooni otsima Mihklipäeva kohta. Seal oli rohkem kui mina suutsin lugeda, aga leidsin mõned huvitavad andmed mida tahan teiega jagada... 

seabrook church

Seabrookis

18. augustil 2013 - Praost Thomas Vaga 
Issandas armsad kaas kristlased ja jumalateenistujad, kellele Jeesus Kristus räägib täna kolm tähendamissõna, mis Luuka evangeeliumisse üles kirjutatud. Jeesuse tähendamissõnad oma jüngritele ja rahvale kaks tuhat aastat tagasi on sama tähtsad meile kui need olid neile. Ka meie oleme Issanda sulased, nagu esimesed jüngrid..

Thomas Vaga

Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval

19. juunil, 2011 - Praost Thomas Vaga
Issandas armsad Kolmainu Jumala rahvas, kaas-ristiinimesed, jumalateenistuse rahvas. Eesti Üliõpilaste Seltsi koori liikmed, külalised ja koguduse liikmed. Pühitseme täna kristliku kiriku üht suurt püha, Kolmainu Jumala püha. Kristliku kiriku kalendris on neli suurt püha ja pühade aega: jõulupühad, mis tähistavad...

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Created with ‌

Website Builder Software