Links / Viited

Viited Lakewoodi Kiriku kontserni veebilehtedele võivad viia väljapoole Lakewoodi Kiriku kontserni võrku ja süsteeme. Lakewoodi Kiriku kontsern ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu, täpsuse ega toimimise eest. Viited on esitatud heas usus ning Lakewoodi Kiriku kontsern ei vastuta mis tahes muudatuste eest kolmandate isikute veebilehtedel. Kolmandate isikute veebilehtedele viitamine ei ole käsitatav Lakewoodi Kiriku kontserni soovituse ega heakskiiduna. Soovitame, et tutvuksite hoolikalt külastatavate veebilehtede õigusteabe ja privaatsust käsitlevate märkustega.

This web page contains links to other web sites. We are not responsible for the contents or the privacy practices of those web sites. The inclusion of links in no way implies our endorsement of any site. 

links
Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

Landing Page Software