Contact

OUR AWESOME TEAM

Any questions or comments?  We'd love to hear from you!

Thomas Vaga

Thomas Vaga

Õpetaja/Pastor 
E.E.L.K. piiskop electus 
Home Phone:  732-363-0532
Cell Phone:   732-575-9028
Email: thomasvaga@verizon.net

Markus Vaga

Markus Vaga

Assisting Pastor
Phone:  908-256-4055
 suomela.vaga@gmail.com

Kalju Ets

Kalju Ets

Õpetaja abi diakon / Deacon:
Phone:  848-525-9823

Kenneth Ling

Kenneth Ling

Esimees / President of the Church Council:
Phone: 732-363-2458

Abiesimees / Vice President of the Church Council:
Eda Taps:  732-363-4251

Organistid / Organists: 
Maria Star Zumpano 
Luule Prima - 732-363-3612

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Altari Toimkond / Altar Team:
Hille Carpino
Lydia Erakare
Imbi Sepp

Kassapidajad / Treasurers:
Luule Prima:  732-363-3612 
Maria Star Zumpano (Assistant)

Sekretär / Secretary:
Ingrid Kangur:  732-363-1044  

Abisekretärid / Secretaries:
Andres Simonson 
Hille Carpino

Ehitustoimkond / Building Committee:
Raivo Reinup
Erik Must 

Revisjoni komisjon / Auditors: 
Anita Pallop
Imbi Sepp
Uno Taps 

Nõunikud / Councellors: 
Karin Must 
Andres Simonson
Airi Vaga
Tõnis Vaga

Veebilehe materjali toimetaja / Website materials: 
Airi Vaga - avaga6123@gmail.com 


Lakewood church

Koguduse 65. juubeliaasta juhatus.

 Pildilt puuduvad:  koguduse esimees Valter Must, Ilve Must, sekretär Andres Simonson, Raivo Reinup, Harri Tuul, Tõnis Vaga, ja Erik Must. 
Ees vasakult: Airi Vaga, MariaStar Zumpano (koguduse organist),  Maie Currie (koguduse raamatupidaja), koguduse õpetaja Thomas Vaga, 
Eda Treumuth (koguduse abiesimees), Irene Verder, Luule Prima (koguduse laekur). 
Taga vasakult:  Imbi Sepp, Ingrid Kangur (koguduse abisekretär), Uno Taps, Helgi Tarmo ja Anita Pallop.

Koguduse Juhatus ja Nõukogu tuleb kokku iga kuu koguduse õpetaja-, tegevus-, majandus-, kiriku ehituse ja ümbruse korrashoiu aruanneteks ja tuleviku plaane tegema.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Kantselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Built with ‌

Mobirise