Eestikeelsed Jutlused

Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine

Diakon-õpetaja kandidaat - Gilda M. Karu - 29. septemberil, 2013 

"Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt."

Kui hakkasin tänase jutluse kallal töötama läksin Internet’ist informatsiooni otsima Mihklipäeva kohta. Seal oli rohkem kui mina suutsin lugeda, aga leidsin mõned huvitavad andmed mida tahan teiega jagada.

Kirikus on täna inglite püha. Austatakse vägevat inglit kelle nimi on Miikael ja ka teisi ingleid kes elavad Jumalaga taevariigis ja teevad Tema tahtmist. Epistlis kuulsime kuidas Miikael ja tema inglid sõdisid suure lohega keda hüütakse kuradiks ja Saatanaks. Miikael ja tema inglid viskasid Saatana ja tema inglid taevariigist välja siia maa peale. Pühakiri seletab et võit tuli Talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu. Taevad on rõõmsad aga Epistel hoiatab et häda on maale ja merele sest kurat on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha sest ta  teab, et tal on pisut aega. Inglid on auväärsed et nad taevariigis saavutasid suure võidu.   

Kilda Garu Thomas Vaga

Inglismaal on Mihklipäev nimetatud Michaelmas. Siis Inglismaa koolides algab uus semester. Hanepraadi või teist linnuliha süüakse sellel päeval. Mõnes Briti riigis on ka öeldud et peale seda päeva ei tohi noppida murakaid ja neid süüa sest kui Miikael viskas Saatana taevast maa peale siis Saatan kukkus okalisse muraka põõsasse ja vandudes sülitas selle peale või pritsis sinna kehast teist vedelikku.

Mihklipäeva tähistamine toimus 29. septembril Eesti Rahvakalendris Juuliuse kalendri järgi. Gregoriuse kalendris on see 12. oktoobril kui meie peame lõikuspüha. Mihklipäevaks pidid olema välistööd lõpetatud. Mihklipäeval tapeti lammas, mille juures öeldi, et „Igal oinal oma mihklipäev“. Seda ütelust kasutatakse ka tänapäeval kui kedagi on tabanud suurem äpardus, karistus, või töö. Mihklipäeval peeti pidu, ja toidulaud oli rikkalik. Lihatoidud olid peaaegu kõik lambast. Valmistati ja joodi ka õlut. 19. sajandil lõppes mihklipäeval karjaste hooaeg ja karjaste tööleping, et karjased said kooli minna. Tartu ja Võrumaal aeti valget oinast või kitse kolm korda ümber kivi et lumi rutem maha tuleks. Sellel ajal hakkas päike varem loojuma ja hiljem tõusma nii et päeva valgus jäi lühedamaks. Rituaalne lamba ohverdamine toimus Eestis Mihklipäeval juba paganlikudel aegadel sest usuti et ohverdamine pidi head tooma. 

Oli huvitav panna tähele, et Vanas Testamendis on ette kirjutatud missuguseid loomi ehk taimi tuleks ohverdada missuguste pattude lunastuseks. Neljandas Moosese raamatus on väga spetsifiliselt ette nähtud mida lepituspäeval ohverdada ja kuna. Mõni loom pidi oma elu kaotama inimese patu pärast. Juutide templid olid tollel ajal nagu tappamajad. Teine asi mida tehti igal aastal suurel lepituspäeval, oli et panti kogu rahvapatud ja süüteod ühe siku peale mis aeti rahva juurest minema kõrbesse et ta patud rahva juurest ära viiks. Seda nimetati patu oinaks kes kannab teiste patud. Jumal saatis ka Aabrami’le ühe looma ohvriks selle asemel et laskis tal oma poega ära tappa nagu Jumal oli alguses käskinud et Aabrami usku proovida. Ingel, nagu neid kelle peale mõtleme mihklipäeval, tõi Aabramile sõnumi Jumalalt et ta mitte oma poega ei tapaks Jumalale ohvriks, ja Aabrami soost sündis mitmete põlvkondade järel Jeesus. 

Me nimetame Jeesust Jumala karjaseks ja Jumala talleks. Nagu Vanas Testamendis loomad, Jeesus sai ohvriks kui Tema suri risti peal et meie patte lunastada. Kui me võtame osa Armulaua sakramendist, siis meie sööme Jeesuse ehk püha lamba liha ja joome Tema verd. 

Mulle tundub, et Jumal pani selle eestlaste ja teiste mõistustesse isegi enne kui meie esivanemad said Pühakirja. Nad said juba aru ohvri tähtsusest enne kui nad kuulsid Jeesusest, ja selle tõttu peaks olema olnud valmis vastu võtma mida Jeesus meie heaks tegi ja et meil on võimalik pääseda Taevariiki kui me Jeesusesse usume.

 Epistel tõi pildi lahingust taevariigis, ja tänane Evangeelium suunab meie mõtted ka taevariigile. Kuulsime kuidas jüngrid tahavad teada kes on taevariigis suurim. Selle asemel et nimetada mõnda tähtsat või tuntud isikut nagu mõnda kuningat ehk jõukat ärimeest, Jeesus toob jüngrite keskele lapsukese ja seletab et see kes on taevariigis suurim on see kes ennast alandab nagu lapsuke. Jeesus mainib ka ingleid kui ta hoiatab jüngreid et nad ühtki neist pisukesist ei põlga sest nende inglid taevas alati näevad Jumala Isa palet kes on taevas. Sellega annab Jeesus mõista et igal lapsukesel on ingel kes valvab tema üle aga samal ajal on ka alati Jumala pilgus. Nagu Epistlis on hoiatus et Saatan on maa peal ja vihane, Jeesus hoiatab et pahandused peavad tulema ja et häda tuleb sellele inimesele kelle läbi pahandus tuleb.

Gilda Karu

Nii siis on tänane Mihklipäev sobiv aeg et mõelda Taevariigi peale ja kuidas me sinna saame. On ka aeg natuke arutada ingleid ja Saatanat.  

Mis õieti on inglid? Kas nad tõeliselt eksisteerivad või on lihtsalt nagu muinasjuttu karakterid? Pühakiri ei valeta, ja inglitest on kirjutatud mittu korda Vanas ja Uues testamendis. Kunsti ja meedia tõttu, paljud mõtlevad et inglid on örnad isikud kes lendavad ringi nagu valged liblikad ja vahete vahel teevad imetegusid et inimesi aidata. Mõned arvavad et inglid näevad meie moodi välja ja kõnnivad meiega koos aga me ei tunne neid ära enne kui nad midagi meie eest teevad ja siis kaovad. Muidu inglid lihtsalt istuvad taevariigis pilvede peal ja mängivad harfi ehk laulavad mõnes kooris. Need pildid aga ei vasta täiesti tõele.  

Inglid on tegelikult Jumala sõjaväelased kes täidavad Jumala käske. Nagu maa peal riikide sõjavägedes on koorid ja orkestrid, nii on ka inglitel, aga neil on mitmesugused ja isegi tähtsamad ülesanded. Loeme Luuka evangeeliumi teisest peatükkist kuidas ingel kuulutas karjastele et Kristus on sündinud “ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk; need kiitsid Jumalat ning ütlesid “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel!” 

Inglid on ka Jumala sõnumikandjad. Näiteks, ingel Gabriel teatas Maarjale et ta sünnitab Jumala poja. Nagu varem mainisin, ingel rääkis ka Aabramiga. Piibli lood annavad mõista et inglid ilmuvad ja kaovad äkitselt nii et vahest ei saa aru mis nendega juhtus. Inglid ustavalt teevad kõiki mida Jumal käseb ja ei vaidle temaga ega küsi kas see on vajalik vaid nagu head sõjaväelased kuulavad ja viivad läbi käsud. 

Saatan oli ka kord Jumala sõjaväes aga temast sai selline nagu on need kes maises sõjaväes on reeturid või ära hüppajad. Ta arvas et tema teab paremini kui Jumal ja oma kaebuste ja kavalusega tõmbas mõned teised inglid endaga kaasa. Nad läksid sõtta nende inglite vastu kes olid truud Jumalale. Lõpptulemus oli et Miikael ja Jumala inglid viskasid need vaenlased taevast välja maa peale kus nad tänapäeval ikka teevad seda pahandust millest Jeesus räägib. 

Saatan oma kavalusega paneb inimesi maailmas küsitlema kas Jumal eksisteerib. Ta on nii kaval et ta on ennast ära peitnud nii et paljud inimesed, isegi need kes usuvad Jumalasse, ei usu et Saatan eksisteerib ja selle tõttu ei oska teda karta ega ei saa aru tema kuritegudest. Paljud naeravad ja arvavad et Saatan on mingisugune sarvedega ja sabaga karakter nage näeme Mardisandi kostüümides ja on lihtsalt üks meeldiv paha poiss kellega on tore õlut juua ja aega viita. Inimesed ei saa aru et Saatan on tegelik ja et tema kurjuse ja viha tugevus on meile mõistmata. Selle tõttu ei oska inimesed valvel olla kui Saatan ja tema inglid töötavad meie hulgas ja ei püüa sellele vastu võidelda. Kriitika mida ma tihti kuulen Kristlaste vastu on et Kristlased on lliiga enesekindlad selle kohta mis on vale ja õige ja et meil ei ole õigust midagi öelda kui keegi teeb midagi mis käib Jumala käskude vastu. Sellega saab Kristlasi efektiivselt vaigistada. 

Mõtelge aga selle peale mis on maailmas toimumas ja mida te olete näinud paari viimase aasta jooksul, ja arutage, kas see on normaalne. Üle maailma on igasugused katastroofid nagu maavärisemised, uputused ja tulekahjud nagu on Ilmutuste raamatus ennustatud. Suurtes linnades nagu Chicagos on palju tapmisi, ja tihti on süütud lapsukesed, nagu need kelle kohta Jeesus ütles et peame kaitsma, on need, kes kannatavad. Chicagos saavad tihti need surma või vigastatud, kui jäävad kogemata kuulile ette kui vihavaenlased hakkavad tänaval üksteise peale tulistama. Isegi tugevamad näited on kohtades nagu Aafrikas kus kristlasi aktiivselt taga kiusatakse. Muhameedlased põletavad kirikuid ja tappavad Kristlasi. Ainult eelmise nädala jooksul kuulsime kuidas Kenias toimus kaupluse hoones suur verevalamine kus paljud süütud inimesed said surma ja kus kurjategijad ütlesid et nad tahtsid tappa Kristlasi. Need on Saatana poolt inspireeritud ja kalkuleeritud kuriteod, et inimesi ära hirmutada kristlikust usust. 

Neid keda Saatan ei saa hirmutada ta meelitab igasuguste teiste asjadega et inimesed pööraks kirikust eemale. Need võivad olla pühapäevased spordi mängud, narkootikud, alkohol, ja teised lõbustused mis pööravad inimeste mõtted eemale Jumalast. Nagu Saatan töötas taevariigis enne kui teda sealt välja visati, nii ta töötab ka mõnes kirikus. See võib toimuda selliste inimeste läbi kes on ebaviisakad teiste vastu või kogu aeg kritiseerivad teisi olgu et nad ise ei ole nõus vabatahtlikult kaasa aitama. Vahest on asjad isegi hullemad. Nägin reedel 20/20 programmi mida näidati üle Ameerika kus üks kirikuõpetaja mõrvas ühe tema kiriku liikme, sest ta oli olnud seksuaalselt seotud umbes kümme aastat selle mehe naisega ja tema ja see naine tahtsid mehest lahti saada ja tema elukindlustuse raha saada, et siis saaksid õnnelikult koos olla. Saatana kätt on siin näha mitmest küljest. Esiteks see Jumala käskude rikkumine, mis toimus Pastori ja naise vahel ja selle mehe tapmisega, on tõsised pattud. Teiseks oli et need inimesed hindasid oma maiset elut rohkem kui igavest elu kui nad niimoodi käitusid. Kolmandaks on aga see et niisugune lugu pöörab inimesi Kristlaste ja kiriku vastu sest et nad ei saa aru et see ei olnud Kristlik käitumine vaid Saatana töö. Et niisugust lugu näidati suurele publikule on ka Saatanale kasulik. Mulle tundub et Saatan on vahest palju effektiivsem oma sõnumi levitamisega kui Kristlased on Jumala sõna kuulutamisega. 

Nagu tänasest Evangeeliumist kuulsime, meie usk peab olema kindel ja truu nagu lapsukestel. Pisikesed lapsed on süütud. Nad on avatud ja räägivad igat asja väga ausalt, vahest vanematele häbiks. Kui nemad juba natuke vanemaks saavad siis hakkavad varjama ja valetama ja tempe tegema. Kui nad on pisikesed, nad panevad kõik oma lootuse ja usalduse nende peale kes nende eest hoolitsevad ja toidavad ja riietavad neid ja hoolitsevad kõikide nende elu vajaduste eest. Kui nad saavad vanemaks hakkavad tõmbuma hooldajatest eemale ja püüavad olla iseseisvad. Evangeeliumis Jeesus hoiatab et midagi head ei tule sellele kes lapsele halba teeb ja sellega on kaasarvatud need kes lastele halba õpetavad. Kõikidel Kristlastel on kohustuseks lapsi kaitsta ja aidata neil üles kasvada Kristlikus vaimus et nende lapselik usk ja ustavus kunagi ei kustuks. Kahjuks aga näeme et siin on suur võitlus Saatana meelitustega sest paljudes kirikutes puuduvad noored perekonnad ja lapsed kes on vajalikud kiriku pidevuseks ja kasvamiseks.   

Kui Jeesus räägib et me peame olema nagu lapsed, ta tahab et me paneks oma terve usalduse Temasse ja et me ei usuks et me peame kõiki ise tegema ilma Tema abita. Jeesus tahab et me pöördume Tema poole palves ja et me vastu võtame Tema abi ja armastuse. Me peame julgust ja tugevust leidma Jeesuse lubadusest et Tema on meile toeks. Me peame uskuma kui Jeesus ütleb et Tema lastel on inglid taevas kes Isa palet näevad ja rahu leidma selles et kui ristitud Jeesuse lapsed meil on me leiame abi taevariigist kui me ainult pöördume sinna palves. Vahest ei juhtu kõik nagu meie tahame, aga peame uskuma nagu laps et meie Isa taevas teab mis meile siin maa peal on parem sest Temal on meile plaanid taevariigis milleks ta meid ettevalmistab. 

Küsimus on aga et kas me liitume meie taevaste inglitega või lööme kampa Saatana inglitega kes on ka võimsad ja kes meid siin maa peal ümbritsevad ja püüavad mõjutada et me Jumala käske rikkuks ja Jeesusest eemale kasvaks. Kas me oleme nõus oma hinge Saatanale müüma odava hinna eest et siin maa peal asjad kergemad ja lõbusamad oleks? 

Jeesus hoiatab et parem on sulle et sa vigasena või jalutuna lähed elusse kui et sul on kaks kätt ja kaks jalga ja sind heidetakse igavesse tulle ja et parem on sulle et sa ühe silmaga lähed elusse kui et sul on kaks silma ja sind heidetakse põrgutulle. Nende sõnadega Jeesus annab mõista et võibolla on vaja kannatada Tema pärast ja isegi vigastatud saada aga et lõpp tulemus on et õige ja truu usuga meie pärime taevariigi kuhu Jeesus on läinud oma uskujatele kohta tegema. 

Jumal ei petta ega valeta, ja mida Jeesus ütles, sellest peame kinni pidama. Nagu pisikesed lapsed, meie usk peab olema kindel ja truu elavale Jumalale. Meie igavese elu tingimused olenevad sellest. Amen. 

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Designed with ‌

Mobirise