What's New?  Uudised

Räpina Muusikakooli kammerikoori kontsert Lakewoodi eesti kirikus

Pühapäeval, 16. juunil, 2014 - Airi Vaga

Unustamata elamuse jättis lakewoodlastele Räpina kammerkoori esinemine nii Lakewoodi Eesti Majas kui ka ilusas Lakewoodi eesti kirikus, kus toimus koori kontsertteenistus pühapäeval, 16. juunil. 

Lakewoodi eesti kirikus on juba aastate eest alustatud kord kuus toimuvate ingliskeelsete jumalateenistustega, et meie rahvuskaaslased, kes on abielus ameeriklastega või kelle eesti keele oskus on nõrgaks jäänud, saaksid teenitud oma vanemate poolt asutatud koguduses ja nende poolt ehitatud kirikus. 

Pühapäev koitis New Jersey kliimastikus palavana ja niiskena. Uno Taps'i kaamera ja lindistaja olid valmis seatud kontserti jäädvustama. Väga lühikeses vaimulikus osas teenis õpetaja Markus Vaga.  

Räpina kammerkoor

Koor alustas oma südamlikku ja liigutavat kontsertosa Cyrillus Kreegi lauluga "Mu süda ärka üles'. Südamed koorikontserdi esinemisks olid valmis, kui koorijuht Marika Klimberg Hyötyläinen tervitas publikut soojalt ja abikaasa Lauri Hyötyläinen tõlkis sõnavõtu inglise keelde. Ta tutvustas koori juhte Marika Klimberg-Hyötyläineni ja Tiina Kadarpiku ning klaverisaatjat Riivo Jõgi. Räpina Muusikakool tähistab käesoleval aastal oma 25. juubeliaastat. Kool asutati 1987. aastal. Kooli esimeseks juhatajaks oli Sirje Subbe ja praegu juhatab kooli tegevust meil külasviibiva kammerkoori peajuht Marika Klimberg-Hyötyläinen. Räpina Muusikakool tegutseb väga aktiivselt. Seal on võimalik õppida peale laulu ka klaverit, akordioni, lõõtspilli, klarneti, flööti, plokkflööti, saksofoni, trompetit, metsasarve, altkorni, erinevaid löökpille, basskitarre, klassikalist kitarre, popjazzkitarre, oboet, trombooni, tuubat ja klaverikompositsiooni. 

Räpina Muusikakooli kontserttegevus on väga vilgas. Esinetakse mitmel pool Eestis, kuid ka piiri taga Venemaal ja Soomes.   

Teise lauluna esitas koor härdalt ilusa Juhan Aaviku palvelaulu "Hoia, Juma, Eestit" ja osavõtjatest need, kes palvesõnadest aru said, tõusid Jumala ees ja oma maa eest palves püsti, tõmmates ka teised kuulajad kaasa paluma meie kaunile isademaale kaitset ja Jumala jätkuvat õnnistust. Kolmanda lauluna katsusime arusaada võru murdes lauldud Aare Kruusimäe ja Ülle Kauksi "Hommogupalvõ”. Tiina Kadarpik asus siis juhatama Piret Rips-Laulu komponeeritud "Mu süda usub õnne, mu süda usub elu.... mis taevane on", hoogne meile päris uudne laul, mille kuulajad võtsid vastu kiitvate aplausidega. Urmas Sisaki tuntud laulu "Sanctus" juhatas jälle Marika Klimberg-Hyötyläinen. Pühalikult kõlas see kaunis ülistuslaul, tuues tänulikud pisarad mitmete kuulajate silmadesse. "Püha, püha, püha on Issand, püha on vägade Jumal". Räpina Kammerkoori esituses paitavalt kindlust ja rahu tekitav. Piret Rips-Laulu "Taivaheminek" ilus, rahulikult kiigutav, mille juures klaverisaatja, pianist ja kontsertmeister Riivo Jõgi klaverisaade oli ilus ja sama ilu nii koori esituses kui ka klaveril jätkus hästi esitatud tuttava spirituaaliga "Kumbaya, my Lord". Koos kooriga laulsid kuulajate südamed "Halleluuja, Issand, halleluuja!"  

Räpina koor

"Mis maa see on, siin pole ühtegi mäge vaid metsad...." tekitas kuulajates assosiatsiooni kauge isademaaga, mõne kohal ka veel põlise sünnimaaga, Eestiga. ".... kuid siinne rahvas täis on imeväge..." Ilus. Selle laulu järele astus koorijuht ja Räpina Muusikakooli juht Marika Klimberg-Hyötyläinen publiku ette koos abikaasa Lauriga, kes tõlkis räägitu inglise keelde, tutvustama koori ja seda väikes Räpina külakest, mis asub 65 km (umbes 50 miili) kauguselt Tartu linnast kagu poole. Nad tutvustasid ka koori kontsertmeistrit Riivo Jõgi, kes käib esinemas kooliõpilastega mitmel pool Eestit ja on pälvinud parima kontsertmeistri tiitli mitmel korral. Nad tutvustasid koori solisti Alarit Kalvikut ja teisi kammerkoori liikmeid, kes on juba tegevad oma elukutsetes, mitmed ka Räpina vallavalitsuse liikmed, kooli juhatajad, õppejõud jne., väga mitmekülgsetel aladel teenivaid. 

Rein Rannapi ja Urmas Alenderi "Rahu" kõlas hoogsalt ja võimsalt. Mart Siimeri ja Viiu Härma "Siin tahan ma elu elada", kodus, kus laulja on sündinud, üles kasvanud, ja saab sellel maal olla õnnelik. Hoogne ja paeluv. 

"Papa Carlo laul", mille tegijaks on Olav Ehala, alustus Alar Kalviku soologa, kuhu koor ühines hoogsalt, lõpetades veenvalt:."... ei saa kustutada igavese usu elu tuld". 

Koori abijuht Tiina Kadarpik juhatas Agu Tammeorgi "Aeg meil minna üheskoos", 

Koor lõpetas oma ilusa kontserdi Peep Sarapiku ja Juhan Liivi "Ta lendab mesipuu poole", liigutav koori võimsas esituses.  

Koguduse abiesimees Eda Treumuth tervitas koori südamlikult, liigutatutult ja tuletas meelde Lakewoodi Segakoori asutamist ja selle koori laulupeol esinemist. ka tema enda esinemist, kus ta suuga laulis kaasa kuid häält välja ei tulnud, sest pisarad täitsid laulja silmad. Imbi Sepp andis imeilusad roosikimbud koori juhtidele, koorivanemale, klaverisaatjale. Maie Currie andis koguduse kingituse üle tänades oma poolt suurepärase programmi valiku eest ja südant liigutava esinemise eest. 

Räpina Muusikakooli muusikud on valmis esinema, kuid, nagu nad kirjutavad oma juubeliraamatus, "...kui ootate meid esinema, palun teatage meile sellest paar kuud ette, siis on lihtsam planeerida ning me tuleme, kui on võimalik!" 

Kontsert lõppes Räpina lauluga, lauluga kohast, kus saab rahulikult elada. 

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

Offline Website Builder