What's New?  Uudised

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses

 2015 - Airi Vaga

Üks Issanda juurde lahkunud koguduse liige mõtles oma testamendis meie kiriku tulevikule, pärandades Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule summa kirikuõpetajate ja õpetaja abiliste koolitamiseks. See kohustas ja tiivustas piiskop electus Thomas Vaga korraldama kiriku käsiraamatu Agendaga tutvusmise kursuse. Kursuse kohaks leidis ta Jumala juhatusel suurepärase Keswick keskuse, kus oli koosoleku toad, ööbimise võimalused ja toitlustamine eriti soodsa hinnaga.  

e.e.l.k.

Vasakult: Los Angelesi koguduse õpetaja Enn Auksmann, Advokaat Aleksander Lamvol Connecticuti kogudusest, Chicago koguduse diakon-õpetaja Gilda Karu, kursuse lektor õpetaja Ove Sander, Airi Vaga, Sven Sander, Andres Savi, Maarit Vaga, õpetaja Markus Vaga, õpetaja Thomas Vaga, Diakon Kalju Ets, Seabrooki koguduse esimees Harri Virunurm ja õpetaja Ilves.

Kursus toimus 30. septembril ja 1. oktoobril mainitud keskuses ning kursusest osavõtnute abiga lõpp-jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus, Lakewoodis, New Jerseys. Osavõtjate hulgas oli viis kirikuõpetajat ja viis laiet ehk ilmikku. Lektoriks oli piiskop kutsunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteadusliku Instituudi rektori teoloogia doktori Ove Sanderi. Osavõtjatnud vaimulikud, koguduste õpetajad, olid: E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, E.E.L.K. Los Angelese koguduse õpetaja ja EELK Pärnu praost Enn Auksmann, E.E.L.K. Lakewoodi, New Yorgi Pauluse ja Bergen County koguduse õpetaja Thomas Vaga, E.E.L.K. Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves ja E.E.L.K. Seabrooki eesti ja saksa koguduse õpetaja ning Baltimore kogudse vaimulik Markus Vaga. Laiedest mainime Kalju Ets, E.E.L.K. Lakewoodi koguduse diakon, Aleksander Lamvol E.E.L.K. Connecticuti kogudusest, Maarit ja Airi Vaga Lakewoodi kogudusest, Anders Savi Bergen County kogudusest, Harry Virunurm Seabrooki kogudusest ja Sven Sander EELK Tartu Pauluse kogudusest. Koostöö kristlikus osaduses kahe kiriku (EELK ja E.E.L.K.) liikmete vahel oli südamlik ja konfliktideta. Selle eest tänu Jumalale.  

Õpperaamatuks kasutati uuesti trükkimisele tulevat Agenda proovitrükki, kust mitmed vaimulikud leidsid vigu ja ebatäpsusi, kuid selleks korraks oli sellest kasu ja ka see kasu, et raamatu revideerimist soovitati peaost Enn Auksmanil teha, kes koostöös dr. Tõnis Nõmmiku ja Ove Sanderiga vaatab selle väärtusliku ja väga kasuliku kiriku käsiraamatu läbi ja teeb vajalikud parandused ja kohendused.  

Lektor Ove Sanderi loengud olid köitvad ja huvitavad ning väga informatiivsed. Õppematerjale jagas lektor paljundatud kujul. Õpilased tutvusid Luteri usu teoloogiaga. Põhialuseks jumalateenistusel on Jumala Sõna. Kristlase isikliku eksistentsi aluseks on usk. Kiriku liturgilise elu aluseks on kirjutatud sõna. Luterile oli Jumala Sõna ennekõike jutlus, kuulutus ehk liturgiline sündmus. Jumalateenistuses saab Sõna lihaks, Kolmainus Jumal tuleb koguduse keskele. Jumala Sõnal on kaks füüsilist vormi: - kuulutatud, kuuldud sõna ja nähtav sõna ehk pühad sakramendid. Lektor selgitas luterlike kirikukordi, missasid. Ta selgitas emakeelse koguduse laulude eesmärke ja rõhutas, et isiklik usuelu on vaimuliku teenimise aluseks: Piibel, palve ja osadus. 

Väga intensiivse ühepäevase kursuse jooksul tutvusid õpilased üksteisega, oma lektoriga ning jagasid oma kogemusi, soovitusi ja nõuandeid. Eesmärgiks oli valmistada laiesid ehk ilmikteenijaid olema hädaolukorras võimelised kiriklikel talitustel abiks olema või isegi neid läbi viima. 

Väga huvitav oli ka tutvuda kirikuaasta liturgilise kalendriga. Kirikuaasta algab advendiajaga. Sellele järgneb jõuluag ja jõuludega liituvad teised pühad, Siis saabub Kristuse ilmumispüha ja ilmumisaeg. Siis tuleb paastuaeg ja pühapäevad enne paastuaega. Sellele järgneb suur nädal, mis algab Suure neljapäevaga ja jätkub kuni Kristuse ülastõusmispühani, mil algab ülestõsmisaeg. See jätkub nelipühani. Vahele jääb taevaminemispüha, mis langeb 40. Päevale pärast ülestõusmispüha. Nelipühastalgab kiriku poolaasta ehk nelipüjajärgne aeg, mis lõppeb kirikuaasta lõppemisega ehk surnutepühaga. Uuteks nimetusteks olid valvamispühapäev ja igavikupühapäev. 

Lektor Sander ja piiskop Vaga rõhutasid lakamatu palvetamise vajadust neile, kes on nõus ja kutsutud ligimesid Jumala Sõnaga teenima.  

Kursus lõppes jumalateenistusega Lakewoodi Püha Vaimu kirikus, kus altaril teenisid kõik juba ordineeritud vaimulikud. Jutlustas õpetaja Ove Sander. 

Lakewood kirik

Jumalateenistusel Lakewoodi Pühavaimu kirikus teeninud vaimulikud ja laied vasakult: õpetaja Enn Auksmann, õpetaja William Ilves, lugeja Aleksander Lamvol, diakon-õpetaja Gilda Karu, õpetaja Ove Sander, lugeja Sven Sander, piiskop-electus Thomas Vaga, solist Maarit Vaga.

All:  Kohvitund pärast jumalateenistust.    Los Angelese koguduse õpetaja ja Pärnu praost Enn Auksmann kõnelemas.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

HTML Code Creator