Photo Album - 2015

Lakewood kogudus juhatus

Lakewoodi koguduse juhatus ja nõukogu - 2015

Isikus pildil (vasakust paremale, esimesest reast): Airi Vaga, Irene Verder, Valter Must (koguduse esimees) õp. Thomas Vaga, Eda Treumuth (koguduse abiesimees), Luule Prima (koguduse laekur).    Teine rida: Helgi Tarmo, Imbi Sepp, Ilve Must, Anita Pallop, Uno Taps. Kolmas rida: Andres Simonson (koguduse sekretär), Raivo Reinup ja Tõnis Vaga.

Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjas ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. 

Luuka 13:29.Ilusa lõikustänupüha väljapaneku ja lilled altariruumi ilustuseks käesoleval aastal olid muretsenud Ilve ja Valter Must ja Ilmi Sepp pildistatud koos koguduse õpetajaga. 2015

Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! Laul 66:8

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Created with ‌

HTML Generator