Kirjutised

Elu pärast elu

Õp. Uno Planki raamatust "Elu pärast elu". 

"Mina elan ja teie saate ka elama" Joh. 14:19

Kas on tõesti olemas elu pärast surma? Hiljuti käsitleti seda küsimust televisioonis. Seal esines üks sõja invaliid, kelle mõlemad jalad olid pealtpoolt põlvi apputeeritud. Ta oli olnud ligi kümme päeva meelemärkuseta. Kui ta tuli teadvusele, seletas ta kõik täpselt, mis temaga oli sel ajal tehtud. 

Ta oli ka kohtunud nende langenud sõduritega, kes olid langenud pärast kui ta oli saanud haavata. Tema ütles: "Ma tean, et pärast surma on elu." Jeesus kuulutab: "Mina elan ja teie peate ka elama." 

Mida mõtleb siin Jeesus elu all? Kas tagasi-pöördumist ajalikku ellu? Uue Testamendi andmetel võitis Jeesus surma lõplikult. Ta siirdus hoopis teistsugusesse, kadumatusse ja igavesse taevalisse ellu, Jumala ellu. Ta läks valdkonda, mis ütleb kõik meie ettekujutlused, mida ükski inimsilm pole näinud ja mis on meie arusaamisele ja fantaasiale kätte-saamatu. 

Pärast surma ei ole mingit ajaliku ja ruumilise elu jätkamist. Igavik on aja ja ruumi dimensioonide purustav uus elu Jumala 

nägematus, võrdlematus ja arusaamatus tegevuspiirkonnas. See on lõplik Jumala juures elamine. Nii on surm tagasi-pöördumine Jumala varjatusse, vastuvõtmine Jumala auhiilgusesse. Ainult uskumatu ja jumalatu võib ütelda, et surmaga on kõik otsas. Inimese viimne tee viib teda surmast ellu, viib teda nähtavast nähtmatusse, surmapimedusest Jumala igavesse valgusesse.

Kristlane, kes oma usutunnistust algab sõnadega "Mina usun Jumalasse Isasse, kõigeväelisse, taeva ja maa Loojasse", võib rahulikult lõpetada usutunnistuse sõnadega "ja igavest elu". Kõigeväeline Looja, kes lõi maailma, kes kutsus esile kõik olemise ei millestki, on võimeline kutsuma meid surmast ellu. Kristlase suureks hüveks on ta lootus, mis ulatub teisele poole hauda, Jumala homsesse.  

Meie, kristlased ei karda surmaööd, sest meie taevane kodu asub just teisel pool surma. Issanda Kristuse ülestõusmine surnuist muutis surmaööd elu päikesetõusuks. See muutis kesköö pettumused rõõmuks ja kesköö hirmu rahuks. Ilma usuta ei vii ükski tee ülestõusmise ega igavese elu juurde. Usk näeb teisel pool surma tõelist elu. Jeesus ütleb: "Mina elan ja teie peate ka elama". 

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Built with ‌

Landing Page Builder